intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn tháo lắp laptop Acer, Gateway, HP, Sony part 8

Chia sẻ: Pham Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

209
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

e. Chốt ngoài- phần 7 f. Tấm tản nhiệt- phần 9 g. Tản nhiệt- phần 10 h. TouchPad- phần 14 i. Monitor- phần 16 j. Mặt trên- phần 17 Bước 2: Tắt cable pin RTC từ bo chính (phần 8). Bước 3: Tháo cable âm thanh (1), (2).   Bước 4; Xoay máy về trước mặt. Bước 5: Tháo 2 ốc (1) mặt ngoài của kết nối màn hình và 7 ốc (2).   Bước 6: Làm cong nền (1) để tháo cổng nối tiếp (2) ra khỏi nó. Bước 7: Nhấc phía trái bo chính lên (3).   Bước 8: Làm cong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn tháo lắp laptop Acer, Gateway, HP, Sony part 8

 1. e. Chốt ngo à i- phần 7 f. Tấm tản nhiệt- p hần 9 g. Tản nhiệt- p hần 10 h. TouchPad- phần 14 i. Monitor- phần 16 j. Mặt trên- phần 17 Bước 2: Tắt cable pin RTC từ b o chính (phần 8). Bước 3: Tháo cable âm thanh (1), (2).   Bước 4; Xoay máy về trước mặt. Bước 5: Tháo 2 ốc (1) mặt ngo ài của kết nối mà n hình và 7 ốc (2).   Bước 6: Làm cong nền (1) để tháo cổng nối tiếp (2) ra khỏi nó . Bước 7: Nhấc phía trái bo chính lên (3).
 2.   Bước 8: Làm cong nền (1) về bên phải để lấy USB (2), cổng 1394 (3), S- Video (4), và cổng RJ- 45 (5). Bước 9: Nhấc bo chính (6) ra.   Bước 10: Nhấc bo chính thẳng lê n.   20. Khung bo chính Bước 1: Chuẩn bị tháo máy và tháo các linh kiện sau trước: a. Ổ cứng- p hần 2 b. Ổ C D/DVD ROM- p hần 3 c. Bluetooth- phần 5
 3. d . Bàn phím- phần 6 e. Chốt ngo à i- phần 7 f. Tấm tản nhiệt- p hần 9 g. Tản nhiệt- p hần 10 h. TouchPad- phần 14 i. Monitor- phần 16 j. Mặt trên- phần 17 k . Bo chính- phần 18 Bước 2; Tháo cable sau ra khỏi bo chính (1) Cable loa (2) Cổng USB (3) Cổng nối tiếp (4) Modem Bước 3: Tháo ốc (5) ra khỏi khung bo chính.   Bước 4: Đẩy bo chính (1) lên. Bước 5: Đẩy nhẹ bo về phía sau (2) cho đến khi bo (3) ra khỏi ốc chính (4) của khung bo. Bước 6: Tháo bo chính (5) ra khỏi khung.
 4.   Bước 7: Tháo kết nối RJ- 11 (1) ra khỏi rãnh (2).   21. Khối nút nhấn Bước 1: Chuẩn bị tháo máy và tháo các linh kiện sau trước: a. Ổ cứng- p hần 2 b. Ổ C D/DVD ROM- p hần 3 c. Bluetooth- phần 5 d . Bàn phím- phần 6 e. Chốt ngo à i- phần 7 f. Tấm tản nhiệt- p hần 9 g. Tản nhiệt- p hần 10 h. TouchPad- phần 14 i. Monitor- phần 16 j. Mặt trên- phần 17
 5. k . Bo chính- phần 18 Bước 2: Tháo ốc (1). Bước 3: Tháo nút nhấn (2).   22. Cổng nối tiế p Bước 1: Chuẩn bị tháo máy và tháo các linh kiện sau trước: a. Ổ cứng- p hần 2 b. Ổ C D/DVD ROM- p hần 3 c. Bluetooth- phần 5 d . Bàn phím- phần 6 e. Chốt ngo à i- phần 7 f. Tấm tản nhiệt- p hần 9 g. Tản nhiệt- p hần 10 h. TouchPad- phần 14 i. Monitor- phần 16 j. Mặt trên- phần 17 k . Bo chính- phần 18 Bước 2: Tháo ốc (1). Bước 3: Thấo cổng nối tiếp (2) ra khỏi bo chính.
 6.   23. Loa/Cổng USB Bước 1: Chuẩn bị tháo máy và tháo các linh kiện sau trước: a. Ổ cứng- p hần 2 b. Ổ C D/DVD ROM- p hần 3 c. Bluetooth- phần 5 d . Bàn phím- phần 6 e. Chốt ngo à i- phần 7 f. Tấm tản nhiệt- p hần 9 g. Tản nhiệt- p hần 10 h. TouchPad- phần 14 i. Monitor- phần 16 j. Mặt trên- phần 17 k . Bo chính- phần 18 Bước 2: Tháo 2 ốc (1). Bước 3: Nhấc theo hướng (2).
 7. HP™ Pavilion ZD8000   Hướng dẫn tháo lắp Trước khi tháo bất kỳ máy laptop nào, bạn nhớ tắt máy, tháo pin, rút s ạc trước. Sau đó bạn hãy tháo máy theo thứ tự như s au:   1. Chuẩn bị: Bước 1: Tắt máy. N ếu máy cò n ở chế độ Hiberation thì b ật lê n và tắt đi. Bước 2: Tháo tất cả thiết bị ngo à i. Bước 3: Ngắt nguồn. Bước 4: Thá o pin: a) Úp máy. b) Đẩy chốt 1. c) Nhấc pin lê n. d) Tháo pin ra.
 8. Bước 5: Thá o thiết bị p hần cứng a) Tháo 4 ốc (1) b) Tháo đ ĩa cứng (2) c) Nắm đầu b ên trái (1) đ ĩa cứng và đẩy về p hía trái (2) d) Nhấc ổ cứng lê n. e) Tháo 4 ốc ở (1) f) Nhấc khung thẳng lê n theo hướng (2) ra khỏi ổ nà y. C hú ý các bước ngược lại khi lắp ổ cứng.  
 9. 2. Ổ CD/DVD: Bước 1: Chuẩn bị tháo máy ở p hần 1 Bước 2: Tháo các ốc (1) ra. Bước 3: Dùng đầu nhọn nhấn và o lỗ nhỏ ở ổ đĩa (2) Bước 4: K éo nhẹ ổ đĩa ra.   3. Bộ nhớ: Bước 1: Chuẩn bị như p hần 1. Bước 2: Tháo ốc (1). Bước 3: Nhấc mặt (2) lên. Bước 4: Tháo khối phủ ra. Bước 5: Trải tab cố đ ịnh (1) trên mỗi mặt của khối đế cắm ra khỏi main. Bước 6: Đẩy nhẹ k hối này ra khỏi chân cắm . Bước 7: Tháo khối bo nhớ .  
 10.   4. Card giao tiế p M ini PCI: Bước 1: Chuẩn bị thá o má y như ở p hần 1. Bước 2: Tháo ổ cứng. Bước 3: Ngắt thiết bị p hụ và cable anten (1) ra khỏi card. (Chú ý cable anten khô ng d ây được đính vào anten trên card giao tiếp trước khi ngưng k ết nối cable) Bước 4: Trải hai tab giữ ở mỗi phía châ n c ắm card (2). Bước 5: K éo bo ra khỏi đế góc 45 độ (3). C hú ý: card giao tiếp được khía rãnh (4) để ngăn việc lắp đặt sai.   5. N út chuyể n ngoài (Switch cover): Bước 1: Chuẩn bị trước khi thá o lắp. Bước 2: Đặt máy theo hướng hình vẽ. Bứơc 3: Tháo 3 ốc (1). Bước 4: Tháo 2 ốc (2).
 11. Bước 5:Nhấc bảng hiển thị. Bước 6: Nhấc các mặt trái, phải c ủa các chốt (1) để gỡ nó ra khỏi má y. Bước 7: Tháo chốt (2).   6. M ạch đè n LED: Bước 1: Chuẩn bị tháo máy. Bước 2: Tháo các chốt ngo à i như p hần 5. Bước 3: Tháo kết nối (1) tới cable nối mạch đèn LED và ngắt cable. Bước 4: Tháo ốc (2) giữ mạch LED. Bước 5: Nhấc mạch LED (3) khỏi (4).
 12. Bước 6: Trượt nhẹ mạch LED về p hía phải (1) cho các tab (2) ở p hía trên được canh theo các khía hình V (3) trên bảng LED. Bước 7: Tháo bảng LED ra (4).   7. B àn phím: Bước 1: Chuẩn bị thá o má y như p hần 1. Bước 2: Tháo các chốt như p hần 5. Bước 3: Lật mặt trên máy . Bước 4: Tháo 2 ốc.
 13. Bước 5: Xoay mặt hiển thị về p hía trước mặt. Bước 6: Mở má y. Bước 7:Dùng dao nhỏ đẩy ngược 4 tab trên phím F1, F2, F6, F7, F11, F12, End, Pg Up. Bước 8: Nhấc cạnh giữ của b àn phím và đẩy về trước. Bước 9: Tháo kết nối (1) từ b àn phím ra khỏi mainboard. Bước 10: Tháo ra khỏi hẳn b à n phím.   8. Hiể n thị: Bước 1: Chuẩn bị tháo máy và tháo các bộ p hận sau: a) Đ ĩa quang - phần 2.
 14. b) Bộ nhớ - phần 3. c) Card PCI - phần 4. d) C ác chốt - p hần 5. e) Bàn phím - phần 7. Bước 2: Tháo cable anten không dây ra khỏi lỗ ở trên (1) và các rãnh (2). Bước 3: Ngắt cable hiển thị (3) ra khỏi board hệ thống. Bước 4:Tháo hai ốc ra. Bước 5: Xoay máy ra sau. C hú ý: Đỡ bảng hiển thị k hi tháo ốc, hư hỏng phần này có thể là m hư bộ p hận hiển thị Bước 6: Tháo hai ốc (1). Bước 7: Nhấc phần hiển thị (2).
 15.   9. M ặt trê n: Bước 1: Chuẩn bị tháo như p hần 1. a) Đ ĩa quang - phần 2. b) Khối nhớ - phần 3. c) Card PCI - phần 4. d) C ác chốt - p hần 5. e) Bàn phím - phần 7. f) Hiển thị - phần 8. Bước 2: Úp máy xuống. Bước 3: Tháo 7 ốc PM2.0X8 trên bề mặt (1) và 4 ốc ở p in (2). Bước 4:Tháo 3 ốc (1) và 4 ốc (2) ở mặt sau.  
 16. Bước 5: Lật mặt trên của má y lê n. Bước 6: Tháo kết nối c ủa cable TouchPad (1) và kết nối giữa nó với bo chính (2). Bước 7: Tháo kết nối c ủa cable của LED/nút nhấn (3), và cũng tháo ra khỏi main chính (4). Bước 8: Ngắt cable của khối hiển thị ra khỏi b ảng hệ thống.   Bước 9: Tháo 3 ốc ở mặt sau. Bước 10: Lắc mặt trước lê n, xuống cho đến khi ra khỏi máy (1). Bước 11: Nhấc thẳng lê n.
 17.     10. Bộ phần hồng ngoại: Bước 1: Chuẩn bị thá o má y như p hần 1. a) Đ ĩa quang - phần 2. b) Khối nhớ - phần 3. c) Card PCI - phần 4. d) C ác chốt - p hần 5. e) Bàn phím - phần 7. f) Hiển thị - phần 8. g) M ặt trên - phần 9. Bước 2: Ngắt cable kết nối hồng ngo ại ra khỏi board hệ thống (1). Bước 3: Tháo nó ra khỏi mặt kèm dưới (2).   11. Tháo Audio/USB:
 18. Bước 1: Chuẩn bị thá o má y như p hần 1. a) Đ ĩa quang. b) Khối b ộ nhớ. c) Card PCI. d) Chốt ngo à i. e) Phím. f) Hiển thị. g) M ặt trên. h) Bo hồng ngo ại. Bước 2: Ngắt kết nối cable audio/USB (1). Bước 3: Tháo ốc (2). Bước 4: Tháo cable audio/USB từ k he giữa rãnh (3). Bước 5 Tháo bo audio/USB (4).     12. Bo Bluetooth: Bước 1:Thao tác giống b ước 1 ở p hần audio/USB. Bước 2:Tháo cable Bluetooth (1) ra khỏi bo hệ thống. Bước 3: Tháo bo ra khỏi khe cắm (2).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=209

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2