intTypePromotion=3

Kế hoạch giảng dạy môn Lập trình C

Chia sẻ: Trần Văn Thắng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
151
lượt xem
49
download

Kế hoạch giảng dạy môn Lập trình C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Lập trình C là kế hoạch giảng dạy Lập trình C cho sinh viên Đại học chuyên ngành CNTT. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các giảng viên Đại học, Cao đẳng để sắp xếp và lên lịch giảng đạt kết quả tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy môn Lập trình C

  1. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HỌC “LẬP TRÌNH C” CHO KHỐI LỚP TH4B (Chi tiết theo thời khóa biểu). Thời gian Số Nội dung Ghi chú tiết 12h-14h-Thứ năm – 06/9/07 02 Bài 1: Các khái niệm  Giới thiệu môn học, tài liệu tham khảo  Phân biệt sự khác nhau giữa Câu lệnh, Chương trình và Phần mềm  Biết được quá trình hình thành C  Nên dùng C khi nào và tại sao  Nắm được cấu trúc một chương trình C  Hiểu rõ khái niệm giải thuật (algorithms)  Vẽ lưu đồ (flowchart)  Liệt kê các ký hiệu dùng trong lưu đồ 12h-16h-Thứ ba – 11/9/07 04 Bài 2: Biến và kiểu dữ liệu  Hiểu và sử dụng được biến (variables)  Phân biệt sự khác nhau giữa biến và hằng (constants)  Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu khác nhau trong chương trình C  Hiểu và sử dụng các toán tử số học. Bài 3: Toán tử và biểu thức  Hiểu được Toán tử gán
  2.  Hiểu được biểu thức số học  Nắm được toán tử quan hệ (Relational Operators) và toán t ử luận lý (Logical Operators)  Hiểu toán tử luận lý nhị phân (Bitwise Logical Operators) và biểu thức (Expressions)  Hiểu khái niệm ép kiểu  Hiểu độ ưu tiên của các toán tử. 12h-14h-Thứ năm – 13/9/07 02 Bài 4: Nhập và xuất trong C  Hiểu các hàm nhập xuất có định dạng scanf() và printf()  Sử dụng các hàm nhập xuất ký tự getchar() và putchar().  Thực tập các bài tập cơ bản 12h-14h-Thứ năm – 20/9/07 02 Bài 5: Điều kiện  Giải thích về Cấu trúc lựa chọn  Câu lệnh if  Câu lệnh if – else  Câu lệnh với nhiều lệnh if  Câu lệnh if lồng nhau  Câu lệnh switch. Bài 6: Vòng lặp  Hiểu được vòng lặp ‘for’ trong C  Làm việc với toán tử ‘phẩy’  Hiểu các vòng lặp lồng nhau  Hiểu vòng lặp ‘while’ và vòng lặp ‘do-while’  Làm việc với lệnh ‘break’ và lệnh ‘continue’  Hiểu hàm ‘exit()’. 12h-16h-Thứ ba – 25/9/07 04 Bài tập
  3.  Các bài tập cơ bản Kiểm tra 12h-14h-Thứ năm – 27/9/07 02 Bài 7: Mảng  Hiểu được các phần tử của mảng và các chỉ số mảng  Khai báo một mảng  Hiểu cách quản lý mảng trong C  Hiểu một mảng được khởi tạo như thế nào  Hiểu mảng chuỗi/ ký tự  Hiểu mảng hai chiều Hiểu cách khởi tạo mảng nhiều chiều. 12h-16h-Thứ ba – 02/10/07 04 Bài tập Bài 8 : Con trỏ  Hiểu con trỏ là gì, và con trỏ được sử dụng ở đâu  Biết cách sử dụng biến con trỏ và các toán tử con trỏ  Gán giá trị cho con trỏ  Hiểu các phép toán số học con trỏ  Hiểu các phép toán so sánh con trỏ  Biết cách truyền tham số con trỏ cho hàm  Hiểu cách sử dụng con trỏ kết hợp với mảng một chiều  Hiểu cách sử dụng con trỏ kết hợp với mảng đa chiều  Hiểu cách cấp phát bộ nhớ được thực hiện như thế nào 12h-14h-Thứ tư – 03/10/07 02 Kiểm tra 12h-14h-Thứ năm – 04/10/07 02 Bài 9 : Hàm  Tìm hiểu về cách sử dụng các hàm  Tìm hiều về cấu trúc của một hàm
  4.  Khai báo hàm và các nguyên mẫu hàm  Thảo luận các kiểu khác nhau của biến  Tìm hiểu cách gọi các hàm: • Gọi bằng giá trị • Gọi bằng tham chiếu  Tìm hiểu về các qui tắc về phạm vi của hàm  Tìm hiểu các hàm trong các chương trình có nhiều tập tin  Tìm hiểu về các lớp lưu trữ  Tìm hiểu về con trỏ hàm. 12h-16h-Thứ ba – 09/10/07 04 Bài 10: Chuỗi  Giải thích các biến và hằng kiểu chuỗi  Giải thích con trỏ trỏ đến chuỗi  Thực hiện các thao tác nhập/xuất chuỗi  Giải thích các hàm thao tác chuỗi  Giải thích cách thức truyền mảng vào hàm như tham số  Mô tả cách thức sử dụng chuỗi như các đối số của hàm. Bài 11: Các kiểu dữ liệu nâng cao và sắp xếp  Giải thích cấu trúc (structure) và công dụng của chúng  Định nghĩa cấu trúc  Khai báo các biến kiểu cấu trúc  Cách truy cập vào các phần tử của cấu trúc
  5.  Cách khởi tạo cấu trúc  Sử dụng mảng các cấu trúc 12h-14h-Thứ tư – 10/10/07 02 Bài 11 (Tiếp) Bài tập Thuật toán đơn giản trên mảng, vòng lặp 12h-14h-Thứ năm – 11/10/07 02 Bài 12 : Quản lý tập tin  Giải thích khái niệm luồng (streams) và tập tin (files)  Thảo luận các luồng văn bản và các luồng nhị phân  Giải thích các hàm xử lý tập tin  Giải thích con trỏ tập tin  Thảo luận con trỏ kích hoạt hiện hành Giải thích các đối số từ dòng nhắc lệnh (command-line). 12h-16h-Thứ ba – 16/10/07 04 Bai 12: (Tiếp) Bài 13: Giới thiệu về đồ họa trong C Làm bài tập 12h-14h-Thứ tư – 17/10/07 02 Kiểm tra 12h-14h-Thứ năm – 18/10/07 02 Bài tập 12h-14h-Thứ sáu – 19/10/07 04 Ôn tập Giáo viên: Vương Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản