intTypePromotion=1

Kế hoạch Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2016

Chia sẻ: Nguyễn Đức Hoàng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
107
lượt xem
5
download

Kế hoạch Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2016 được thực hiện với mục đích: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; tạo cơ hội để trẻ em trong toàn xã được tham gia đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, bình đẳng, tiết kiệm và bổ ích. Định hướng, giáo dục trẻ em tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vui chơi giải trí lành mạnh, đặc biệt là các trò chơi truyền thống;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2016

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XàQUẢNG TÍN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số:      /KH­UBND Quảng Tín, ngày      tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH  Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2016 Thực hiện Kế hoạch số: 97/KH­UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ủy  ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2016. Ủy ban nhân dân xã Quảng Tín xây dựng Kế  hoạch tổ  chức hoạt động  Tết Trung thu năm 2016 trên địa bàn xã Quảng Tín với những nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH 1. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tạo sự  chuyển biến về  nhận   thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong  việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. 2. Tạo cơ hội để trẻ em trong toàn xã được tham gia đón Tết Trung thu   vui vẻ, an toàn, bình đẳng, tiết kiệm và bổ  ích. Định hướng, giáo dục trẻ  em  tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vui chơi giải trí lành mạnh, đặc biệt   là các trò chơi truyền thống. 3. Vận động các nguồn lực trong xã hội để  hỗ  trợ, giúp đỡ  trẻ  em thuộc  hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng kinh tế khó khăn, trẻ em  bị ảnh hưởng bởi tai nạn, thương tích được vui Tết Trung thu. II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 1. Tổ chức các hoạt động truyền thông ­ Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện: phát thanh,  băng­rôn, tài liệu truyền thông, vận động… nhằm nâng cao nhận thức của  người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời tạo   cơ  hội cho trẻ  em được tiếp cận những thông tin phù hợp với độ  tuổi, giới  tính, mức độ  trưởng thành và sự  phát triển của trẻ  em nhằm bảo đảm các  quyền của trẻ em. ­ Các nội dung tuyên truyền trong dịp Tết Trung thu: Đọc thư  chúc Tết  Trung thu của Chủ  tịch nước, Luật trẻ  em năm 2016 và một số  chính sách,  chương trình dành cho trẻ em. ­ Biểu dương những trẻ  em thuộc hộ  nghèo, trẻ  em có hoàn cảnh đặc  biệt,   trẻ  em vùng biên giới có tinh thần vượt khó vươn lên và những tấm  gương người tốt đã giúp đỡ, ủng hộ trẻ em. 2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em 1
  2. ­ Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tại cộng đồng nhằm thu hút trẻ em  tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh; định hướng, giáo  dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc, tham gia hoạt động văn hóa,  trò chơi truyền thống; khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em thông qua các hoạt  động như tự tạo đồ chơi, trò chơi, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù  hợp với lứa tuổi; sử  dụng đồ  chơi sản xuất trong nước, không mua đồ  chơi   nhập khẩu kém chất lượng, có tính kích động, bạo lực, hoặc có chất gây hại  đên sự phát triển của trẻ em để tặng trẻ em. ­ Tổ chức các chương trình văn nghệ, chương trình vui đón Tết Trung thu,   tổ chức các trò chơi dân gian, múa lân sư rồng, văn nghệ, thể thao….. phù hợp   với điều kiện địa phương. 3. Tổ chức các hoạt động vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho  trẻ em    ­ Xây dựng kế  hoạch tổ chức điểm Tết Trung thu cho trẻ em; mời lãnh  đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương tham dự và tặng quà cho trẻ em,   ưu tiên nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn cần  được hỗ trợ. ­ Chỉ đạo các thôn, bon tổ chức thực hiện Tết trung thu cho trẻ em tại địa  phương, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, tổ  chức các hoạt động vui chơi và  các trò chơi cho trẻ em ­  Vận động các nguồn lực để  tặng quà, tặng học bổng và tổ  chức các  hoạt động cho trẻ em vui Tết Trung thu. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Ban Lao động ­ Thương binh và Xã hội ­ Hướng dẫn chi tiết triển khai các hoạt động Tết Trung thu đến các thôn,  bon, đơn vị trường học trên địa bàn xã. ­ Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, các ban, đoàn thể của xã tổ chức   Tết Trung thu với chủ đề “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em an toàn, lành mạnh,   vui vẻ, bổ ích và tiết kiệm, cụ thể như sau: + Địa điểm: Hội trường UBND xã Quảng Tín. + Thời gian: Dự kiến tổ chức vào lúc 19h00 ngày 15/9/2016 + Thành phần tham mời: Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và   các phòng, ban ngành đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND  và ban, đoàn thể cấp xã, các em có hoàn cảnh khó khăn được xét tặng quà. ­ Tổ chức vận động, huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân hỗ  trợ,  ủng hộ để  tổ  chức chăm lo cho trẻ em trong đó có việc tổ  chức các hoạt   động nhân dịp Tết Trung thu như: tổ chức thăm tặng quà, trao học bổng, trang   thiết bị vui chơi cho trẻ em… 2. Ban Văn hoá – Thông tin 2
  3. ­ Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin huyện; Huyện đoàn; xã  đoàn tổ chức trang trí và chuẩn bị các phương tiện, vật dụng cần thiết để  tổ  chức Tết Trung thu với chủ  đề  “Đêm hội trăng rằm” tại xã. Hướng dẫn các  đơn vị thôn, bon và trường học tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để thu   hút sự tham gia của trẻ em, tạo sân chơi bổ ích đáp ứng nhu cầu đời sống văn  hóa, tinh thần cho trẻ em. ­ Tổ  chức tuyên truyền,  đăng tải thư  chúc Tết Trung thu của Chủ  tịch   nước và các hoạt động đón Tết Trung thu của trẻ  em trong phạm vi toàn xã;   Phối hợp với Ban Tư pháp xã tăng cường công tác truyền thông về   Luật trẻ  em năm 2016 và một số chính sách, chương trình dành cho trẻ em. 3. Ban Tài Chính – Kế toán ­ Phối hợp với Ban Lao động – Thương binh và xã hội tổ chức Tết Trung   thu năm 2016 cho trẻ em. ­ Căn cứ  nguồn kinh phí được bố  trí từ  ngân sách của huyện cho hoạt  động Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và khả  năng ngân sách địa phương, bố  trí kinh  phí tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em. 4. Trạm Y tế Tăng cường công tác kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở  sản xuất, kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo và thực phẩm phục vụ trong dịp   Tết Trung thu. 5. Các đơn vị trường học ­ Phối hợp với Xã đoàn, Ban Văn hóa – Thông tin tổ chức các hoạt động   văn hóa, thể  thao để  thu hút sự  tham gia của trẻ  em, tạo sân chơi bổ  ích đáp   ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần cho trẻ em. 6. Đài Truyền thanh xã Phối hợp tổ  chức tuyên truyền về  các hoạt động Tết Trung thu;  đẩy  mạnh các hoạt động tuyên truyền về  chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ  em, các hoạt động và ý nghĩa nhân văn về Tết Trung thu của dân tộc Việt Nam   nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về  trách nhiệm bảo vệ, chăm  sóc và giáo dục trẻ  em; đồng thời tạo cơ  hội cho trẻ  em được tiếp cận với  những thông tin và dịch vụ đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em;  tăng cường  công tác truyền thông về  Luật trẻ em năm 2016 và một số chính sách, chương  trình dành cho trẻ em.  7. Công an xã Tăng cường công tác bảo vệ trật tự chung trên địa bàn xã và các điểm tổ  chức tết Trung thu cho các em. Đảm bảo an ninh, trật tự  trong đêm tổ  chức  Tết Trung thu với chủ đề “Đêm hội trăng rằm” tại khuôn viên ủy ban nhân dân   xã. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị  liên quan tăng cường công tác kiểm tra,  xử  lý các vi phạm trong lưu thông các sản phẩm phục vụ  trẻ  em nhằm đảm  3
  4. bảo an toàn cho trẻ em; ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật   việc kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích   động, phản giáo dục, chứa chất độc hại hoặc nguy hiểm cho trẻ em. 8. Ban Tư pháp – Hộ tịch Tăng   cường   phổ   biến   Luật   trẻ   em   năm   2016   và   một   số   chính   sách,   chương trình dành cho trẻ em. Đẩy mạnh hơn nữa chính sách trợ giúp pháp lý  cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Phối hợp với Ban Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các  thôn, bon tổ chức rà soát các trẻ  em nghèo, trẻ  em có hoàn cảnh đặc biệt lập   danh sách đề nghị tặng quà nhân dịp Tết Trung thu. Chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức hội và các ban ngành tại các thôn bon   thực hiện tổ chức Tết trung thu cho trẻ em trên địa bàn toàn 10. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã ­ Phối hợp với Ban Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Văn hóa –   Thông tin; Huyện Đoàn tổ  chức dọn vệ  sinh, trang trí tại khuôn viên  ủy ban   nhân dân xã và chuẩn bị  các vật dụng cần thiết để  thực hiện Tết Trung thu   cho trẻ em và đêm ngày 15/09/2016 ­ Phối hợp với Ban tự quản các thôn, bon chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc  chuẩn bị cơ sở vật chất, làm công tác vệ sinh đảm bảo cảnh quan môi trường  tại nơi tổ chức Tết Trung thu. ­ Triển khai và hướng dẫn các cơ sở đoàn trực thuộc tham gia tổ chức  các  hoạt động vui chơi, sinh hoạt văn hóa văn nghệ  lành mạnh cho trẻ  em trong  dịp Tết Trung thu tại các thôn, bon. 11. Các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện: Đề  nghị Hội Liên hiệp phụ  nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội   Chữ thập đỏ và các đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức tốt Tết Trung thu cho   trẻ  em  đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh, kết hợp với tuyên truyền về  Luật trẻ em năm 2016 và một số chính sách, chương trình dành cho trẻ em. 12. Ban tự quản các thôn, bon ­ Vận động kinh phí và phân công trách nhiệm cho từng ban, ngành, đoàn  thể thực hiện các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em tại địa phương   đảm bảo thiết thực, an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, tiết kiệm và bổ  ích. ­ Tổ  chức  thăm, tặng quà, tặng học bổng cho trẻ  em nghèo,  trẻ  em có  hoàn cảnh đặc biệt để động viên trẻ em bước vào năm học mới với những nỗ  lực vượt khó; vui đón Tết Trung thu. ­ Chọn địa điểm phù hợp và có ý nghĩa để  tổ  chức điểm Tết Trung thu;   ưu tiên tổ  chức tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,  4
  5. vùng khó khăn nhằm tạo cơ hội cho mọi trẻ em cùng được vui đón Tết Trung   thu; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em thông qua các hình thức  như: làm đồ  chơi truyền thống, trò chơi dân gian, các cuộc thi văn nghệ, thể  thao... ­ Phối hợp với các cơ  quan thông tin đại chúng địa phương đăng tải thư  chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước và các hoạt động đón Tết Trung thu của   trẻ  em trên cả  nước; tăng cường công tác truyền thông về  bảo vệ, chăm sóc,   giáo dục trẻ em và quyền tham gia của trẻ em. ­ Tổng kết, rút kinh nghiệm, bài học hoạt động tổ  chức Tết Trung thu  năm 2016 tại địa phương. IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Cân đối nguồn ngân sách của địa phương hỗ  trợ  kinh phí cho các ban,   ngành, đoàn thể, thôn, bon và huy động cộng đồng tổ chức các hoạt động cho  các em nhân dịp Tết Trung thu năm 2016. ­ Sử dụng từ nguồn đảm bảo xã hội phân bổ trong dự toán đầu năm 2016 bố  trí kinh phí tổ chức Tết trung thu vào đêm 15/09/2016 với chủ đề “Đêm hội trăng  rằm” cho trẻ em ­ Vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài xã ủng hộ cho trẻ em nhân  dịp Tết Trung thu Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2016 của Ủy   ban nhân dân xã Quảng Tín. Đề nghị  ban, ngành, đoàn thể và ban tự quản các  thôn, bon căn cứ nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH ­ Phòng Lao động – TBXH (b/c); ­ TT Đảng uỷ (b/c); ­ TT HĐND xã (b/c); ­ CT, các PCT UBND xã; ­ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; ­ Các Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan; ­ BTQ các thôn, bon; ­ Lưu: VP. 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2