Kiểm tra đại số 10 - Chương IV

Chia sẻ: Vo Anh Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
1.412
lượt xem
344
download

Kiểm tra đại số 10 - Chương IV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra đại số 10 - chương iv', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra đại số 10 - Chương IV

  1. KIỂM TRA ĐẠI SỐ KHỐI 10 –CHƯƠNG IV ĐỀ SỐ 1 I. PHẦN CHUNG Câu 1:(4 điểm) Giải các phương trình, bất phương trình sau: x −1 a) x + 1 = x − 1 ; ≥ x − 3; b) x +1 c) 3x − 2 + x − 1 = 4 x − 9 + 2 3 x 2 − 5 x + 2 . Câu 2:(3 điểm) Cho phương trình: (m +1)x2 - 2x - m = 0 a) Giải phương trình với m = 1; b)Tìm m để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt. II. PHẦN TỰ CHỌN: (Học sinh chỉ chọn một trong hai phần) 1. Phần I: theo chương trình chuẩn Câu 3A:(3 điểm) Cho hàm số y = x2- 3x + 2 a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên; b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x2- 3x + 2 = m. 2. Phần II: Theo chương trình nâng cao: Câu 3B:(3 điểm) Cho hàm số y = - x2 + 3x - 2 a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên; b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình -x2 + 3x = m + 2. ĐỀ SỐ 2 I. PHẦN CHUNG Câu 1 ( 2 điểm ) Cho bất phương trình : x2 + 2mx – 3m + 4 < 0 (1) a) Giải bất phương trình (1) khi m = 5 b) Tìm m để bất phương trình (1) vô nghiệm. Câu 2 ( 5 điểm ) Giải các phương trình, bất phương trình sau: x +1 x b) 2 x −x x +1 + 1 a) c) 2 x 2 − 3x + 1 = x − 1 x − 2 x +1 II. PHẦN TỰ CHỌN: (Học sinh chỉ chọn một trong hai phần) 1. Phần I: theo chương trình chuẩn Câu 3A. (3 điểm) 3(1 − x ) −1 a) Tìm tập xác định của hàm số sau: f(x) = 15 − 2 x − x 2 b) Tìm m để phương trình x3 -3x2 = m3 -3m2 có 3 nghiệm phân biệt 2. Phần II: Theo chương trình nâng cao: Câu 3B (3 điểm) a)Tìm m để phương trình x4 –mx2 + m = 0 có 4 nghiệm phân biệt b) Giải bất phương trình: ( 2− 7x + 3x2 ) 3− 5x − 2x2 ≥ 0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản