intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Kinh nghiệm một số nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng và bài học cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
78
lượt xem
12
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Kinh nghiệm một số nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng và bài học cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu khái quát về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng; nghiên cứu kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển hoạt động bán lẻ của một số ngân hàng nước ngoài và thực trạng tại Vietinbank; các giải pháp vận dụng kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển dịch vụ bán lẻ cho hệ thống Ngân hàng VietinBank.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Kinh nghiệm một số nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng và bài học cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

 <br />  <br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> VÕ THỊ MỸ HÀ <br /> <br /> VÕ THỊ MỸ HÀ<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH OANH <br /> <br /> KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC ỨNG DỤNG<br /> CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT<br /> ĐỘNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC CHO<br /> NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM<br /> <br /> 2011A <br /> Hà Nội – 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> L I C M  N <br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã<br /> tạo điều kiện để tôi được học tập và hoàn thành tốt khóa học cao học tại trường.<br /> Cảm ơn quý Thầy giáo, Cô giáo của trường, đặc biệt là những Thầy giáo, Cô<br /> giáo đã tham gia giảng dạy lớp Cao học 11A QTKD đã tận tình giúp đỡ trong suốt<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC<br /> <br /> thời gian học tập. Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền<br /> - người đã dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn<br /> thành luận văn tốt nghiệp. Mặc dù, đã rất cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả<br /> công sức, năng lực của mình, nhưng do điều kiện khách quan, chắc chắn luận văn<br /> cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến<br /> KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ<br /> <br /> góp ý quý báuNHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BÁN LẺtục học tập, nghiên cứu<br /> THÔNG TIN của Quý Thầy Cô giáo để có điều kiện tiếp CỦA NGÂN HÀNG VÀ<br /> và công BÀItốt hơnCHOnày.<br /> tác HỌC sau NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM<br /> Hà Nội, tháng 9 năm 2013<br /> <br /> NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br />  <br />  <br />  <br /> Học viên: VÕ THỊ MỸ HÀ<br />  <br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN<br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <br /> HÀ NỘI - NĂM 2013<br />  <br /> <br /> 2<br />  <br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã<br /> tạo điều kiện để tôi được học tập và hoàn thành tốt khóa học cao học tại trường.<br /> Cảm ơn quý Thầy giáo, Cô giáo của trường, đặc biệt là những Thầy giáo, Cô<br /> giáo đã tham gia giảng dạy lớp Cao học 11A QTKD đã tận tình giúp đỡ trong suốt<br /> thời gian học tập. Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền<br /> - người đã dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn<br /> thành luận văn tốt nghiệp. Mặc dù, đã rất cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả<br /> công sức, năng lực của mình, nhưng do điều kiện khách quan, chắc chắn luận văn<br /> cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến<br /> góp ý quý báu của Quý Thầy Cô giáo để có điều kiện tiếp tục học tập, nghiên cứu<br /> và công tác tốt hơn sau này.<br /> Hà Nội, tháng 9 năm 2013<br /> <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <br /> 1<br />  <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> 5<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu:<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 8<br /> <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4. Quá trình thực hiện luận văn:<br /> <br /> 9<br /> <br /> 5. Kết cấu luận văn<br /> <br /> 9<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> 10<br /> <br /> KHÁI QUÁT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC<br /> PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG.<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.1. Hoạt động bán lẻ của ngân hàng - những vấn đề cơ bản<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động bán lẻ của ngân hàng<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.1.2. Nội dung hoạt động của ngân hàng bán lẻ<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.1.3. Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2. Vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động bán lẻ của ngân hàng<br /> 1.2.1. Tổng quan về công nghệ thông tin<br /> <br /> 16<br /> 16<br /> <br /> 1.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bán lẻ ngân hàng thương<br /> mại:<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.3 Đánh giá tác động của ứng dụng CNTT vào hoạt động bán lẻ của ngân hàng<br /> thương mại<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng CNTT trong hoạt động bán lẻ của ngân<br /> hàng thương mại<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.4.1 Môi trường vĩ mô:<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.4.2 Môi trường vi mô:<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.4.3 Môi trường ngành tài chính ngân hàng<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.5 Các phương hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động bán lẻ của<br /> ngân hàng thương mại:<br /> <br /> 23<br /> <br /> 2<br />  <br /> <br /> CHƯƠNG 2:<br /> <br /> 25<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG NƯỚC<br /> NGOÀI VÀ THỰC TRẠNG TẠI VIETINBANK<br /> <br /> 25<br /> <br /> 2.1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển hoạt động bán lẻ<br /> của một số ngân hàng nước ngoài:<br /> <br /> 25<br /> <br /> 2.1.1. Kinh nghiệm từ các ngân hàng Singapore<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2.1.2. Kinh nghiệm từ các ngân hàng của Anh<br /> <br /> 31<br /> <br /> 2.1.3. Kinh nghiệm từ các ngân hàng của Australia<br /> <br /> 39<br /> <br /> 2.1.4 Kinh nghiệm từ Ngân hàng Kasikorn - Thái Lan<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.2. Đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động bán lẻ ở các<br /> ngân hàng nước ngoài.<br /> <br /> 50<br /> <br /> 2.2.1. Những kết quả đạt được:<br /> <br /> 50<br /> <br /> 2.2.2. Những hạn chế tồn tại:<br /> <br /> 51<br /> <br /> 2.3. Tình hình phát triển hoạt động bán lẻ và ứng dụng công nghệ thông tin vào<br /> hoạt động bán lẻ của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam:<br /> <br /> 53<br /> <br /> 2.4 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)<br /> <br /> 59<br /> <br /> 2.4.1. Quá trình hình thành và phát triển:<br /> <br /> 59<br /> <br /> 2.4.2. Chức năng nhiệm vụ của VietinBank<br /> <br /> 60<br /> <br /> 2.4.3. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới chi nhánh của VietinBank<br /> <br /> 61<br /> <br /> 2.5. Tình hình kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong 2<br /> năm 2011 và 2012:<br /> <br /> 64<br /> <br /> 2.6. Thực trạng phát triển hoạt động bán lẻ và ứng dụng công nghệ thông tin vào<br /> hoạt động bán lẻ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt<br /> Nam(VietinBank)<br /> <br /> 68<br /> <br /> 2.6.1. Hoạt động huy động vốn:<br /> <br /> 68<br /> <br /> 2.6.2. Hoạt động cho vay vốn:<br /> <br /> 70<br /> <br /> 2.6.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ:<br /> <br /> 71<br /> <br /> 2.6.4. Hoạt động kinh doanh thẻ và ngân hàng điện tử:<br /> <br /> 72<br /> <br /> 2.6.5. Hoạt động dịch vụ ngân hàng quốc tế:<br /> <br /> 73<br /> <br /> 2.6.6. Hoạt động kiều hối:<br /> <br /> 74<br /> <br /> 2.6.7. Hoạt động dịch vụ khác:<br /> <br /> 74<br /> 3<br />  <br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2