MẪU BẢNG QUẢN LÝ NGÀY CÔNG CỦA CNV

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
263
lượt xem
57
download

MẪU BẢNG QUẢN LÝ NGÀY CÔNG CỦA CNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng quản lý ngày công của cnv', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢNG QUẢN LÝ NGÀY CÔNG CỦA CNV

  1. Công Ty BẢNG QUẢN LÝ NGÀY CÔNG CỦA CNV BM 24 HCTC - BM24 Năm: 200 Họ và Tên CNV: Ngày, tháng, năm sinh: Mã số: Lần Lý do nghỉ Hình thức Nghỉ từ đến hết Số Tổng số Ghi chú nghỉ Có Không ngày ngày nghỉ thứ Ô F T R Ro phép phép Giờ ngày tháng Giờ ngày tháng nghỉ cộng dồn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Công ty, ngày tháng năm 200 . . Nhân viên lập bảng. Trưởng Phòng HCTC. Nơi nhận: - Lưu HCTC
Đồng bộ tài khoản