intTypePromotion=1

Mẫu đơn xin kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
205
lượt xem
25
download

Mẫu đơn xin kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y

  1. Tên cơ sở ……. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : ………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………, ngày tháng năm 200… ĐƠN XIN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT(KINH DOANH) THUỐC THÚ Y Kính gửi: Cục Thú y - Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004; - Căc cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nội dung công văn:.................................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Kính đề nghị Cục Thú y xem xét và tiến hành kiểm tra điều kiện sản xuất( kinh doanh) thuốc thú y của Công ty chúng tôi. Chúng tôi cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về thú y và các điều luật khác có liên quan. Xin trân trọng cảm ơn./. Nơi nhận : ĐẠI DIỆN CƠ SỞ - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) - Lưu.
  2. Tên cơ sở ……. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : ………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………, ngày tháng năm 200… TỜ TRÌNH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỐC THÚ Y 1/ Địa điểm sản xuất, kinh doanh - Địa chỉ: - Điện thoại liên hệ/ FAX 2/ Nhà xưởng sản xuất, kinh doanh - Diện tích - Bố trí các chuyên sản xuất 3/ Trang thiết bị, dụng cụ dùng trong sản xuất - Số lượng, chủng loại, công suất thiết bị với từng dây chuyền sản xuất. 4/ Kho chứa - Trang thiết bị bảo quản, giá kệ,....thiết bị theo dõi điều kiện bảo quản. 5/ Nhân sự - Tham gia quản lý( bằng cấp hay chứng chỉ chuyên môn) - Tham gia sản xuất, nhân viên bán hàng( bằng cấp hay chứng chỉ chuyên môn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2