intTypePromotion=1

Mẫu dự toán chi tiết xây dựng đối với dự án xây dựng mô hình trình diễn

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
906
lượt xem
195
download

Mẫu dự toán chi tiết xây dựng đối với dự án xây dựng mô hình trình diễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu dự toán chi tiết xây dựng đối với dự án xây dựng mô hình trình diễn (Áp dụng đối với các dự án xây dựng mô hình trình diễn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu dự toán chi tiết xây dựng đối với dự án xây dựng mô hình trình diễn

  1. Tên Đơn vị: Mẫu DT-01/KNQG DỰ TOÁN CHI TIẾT (Áp dụng đối với các dự án xây dựng mô hình trình diễn) Tên/nội dung dự án: Đơn vị thực hiện: Thời gian thực hiện: Số điểm trình diễn: A- Quy mô và địa bàn triển khai Số Địa bàn triển khai Quy Số hộ Vùng/ đối tượng Thời gian triển khai TT (Xã, huyện, tỉnh) mô tham gia tham gia (từ .......đến ..........) Cộng B- Dự toán kinh phí hỗ trợ I. Vật tư hỗ trợ: Tính riêng và lần lượt cho từng vùng có cùng mức hỗ trợ: 1 Vùng Đồng bằng 2 Vùng miền núi, vùng sâu, bãi ngang ven biển 3 Vùng miền núi, vùng sâu, biên giới đối tượng là hộ nghèo 4 Vùng hải đảo Tính cho 1 đơn vị quy mô (ha, 1.000 con, ….) Số Diễn giải ĐV Theo Kinh phí hỗ trợ Hội đồng duyệt TT nội dung tính yêu cầu Số Đơn giá Thành tiền Số Đơn giá Thành tiền mô hình lượng (1.000đ) lượng (1.000đ) 1.1- Vùng đồng bằng a Giống, thiết bị b Phân bón, thức ăn, .. DT-01 Page 1
  2. c Thuốc BVTV, Thú y,... …. 1.2- Vùng miền núi, .. a Giống, thiết bị b Phân bón, thức ăn, .. c Thuốc BVTV, Thú y,... …. 1.3- Hộ nghèo vùng miền núi a Giống, thiết bị b Phân bón, thức ăn, .. c Thuốc BVTV, Thú y,... 1.4- Hải đảo a Giống, thiết bị b Phân bón, thức ăn, .. c Thuốc BVTV, Thú y,... …. Tính tổng cộng vật tư (lấy tổng quy mô từng vùng nhân với bảng tính cho 1 đơn vị quy mô) a Giống, thiết bị b Phân bón, thức ăn, .. c Thuốc BVTV, Thú y,... Tổng vật tư II- Các nội dung khác (tính chung cho cả dự án) Số Diễn giải nội dung Đơn Đơn vị đề nghị Hội đồng duyệt vị Số Đơn giá Thành tiền Số Đơn giá Thành tiền TT tính lượng (1.000đ) lượng (1.000đ) 2.1 Chi triển khai: 2.1.1. Tập huấn kỹ thuật In tài liệu DT-01 Page 2
  3. Giảng viên Thuê hội trường Nước uống Tiền ăn Khác (nếu có) 2.1.2. Tham quan hội thảo: In tài liệu Thuê hội trường Thuê xe, xăng xe Nước uống Tiền ăn Khác (nếu có) 2.1.3. Tổng kết: Tài liệu Hội trường Nước uống Tiền ăn Khác (nếu có) 2.3 Chi Tuyên truyền Xây dựng biển báo, Panô Tuyên truyền, phổ biến 2.4. Thuê cán bộ chỉ đạo Số người X số tháng 2.5. Xăng xe kiểm tra, quản lý Xăng dầu, thuê xe Công tác phí DT-01 Page 3
  4. Cộng II (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) Tổng kinh phí (I+II): Bằng chữ: Ngày tháng năm 200... Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu) Phê duyệt của Hội đồng thẩm định Sau khi xem xét nội dung và thẩm tra dự toán chi tiết, Hội đồng thống nhất phê duyệt Tên dự án: Thời gian thực hiện: Tổng qui mô: Tổng kinh phí: Chia ra các năm: Tr.đó: - Vật tư: Năm 200 : …... - Khác: Năm 200 : …... Năm 200 : …... Ngày tháng năm 200... Các thành viên Hội đồng Thư ký Chủ tịch Hội đồng (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu) DT-01 Page 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2