MÃU GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Chia sẻ: Thái | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2.451
lượt xem
123
download

MÃU GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu này sử dụng cho các nhân viên khi đi công tác, các bạn kế toán tham khảo nhé

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MÃU GIẤY ĐI ĐƯỜNG

  1. Công ty CP Mẫu số C6 – H IBOSS VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( Ban hành theo Số:……IB/HC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QĐ/19/2006/QĐ – ----------***--------- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài Chính) GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số:........................................................................................................................... Cấp cho:.........................................................chức vụ........................................... Địa chỉ:.................................................................................................................... Được cử đi công tác tại:......................................................................................... Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số .........ngày ........tháng ....... năm ……… Từ ngày:................................................. đến ngày:............................................... Hà Nội, ngày……tháng……năm…… Giám Đốc Tiền ứng trước:...................................................................................................... (Bằng chữ: ................................................................................................................................. ) Lương:..................................................................................................................... Công tác phí:............................................................................................................ Tổng cộng:.............................................................................................................. (Bằng chữ: ................................................................................................................................. ) Nơi đi, Ngày Phươn Số ngày Chứng nhận của Nơi đến tháng g tiện công tác cơ quan nơi công Lý do lưu trú tác Nơi đi ……… ……… ……… …………………… ………………..... Nơi đến ……… ……… ……… …………………… …………………. Nơi đi ……. ……… ……… …………………... ………………….
  2. Nơi đến ……. ……… ……… …………………... …………………. Nơi đi ……. ……… ……… …………………… ………………...... Nơi đến ……. ……… ……… ………………….. …………………. - Vé người: vé x = đồng - Vé cước: vé x = đồng - Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: vé x = đồng - Phòng nghỉ: hoá đơn x = đồng 1.Phụ cấp đi đường 2.Phụ cấp lưu trú Tổng cộng số ngày công tác: Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp: Số tiền được thanh toán là: (Bằng chữ:....................................................................................................................................) Hà Nội, ngày…..tháng….năm…. Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
Đồng bộ tài khoản