intTypePromotion=1

Mẫu giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
116
lượt xem
5
download

Mẫu giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

  1. Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế Mẫu số 5 I. MẶT TRƯỚC CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số......./BLĐTBXH- Hà Nội, ngày.... tháng.... năm..... GPHĐCNMT GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - Căn cứ Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; - Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; - Xét đề nghị của Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Cho phép (2)................................................................................. Tên giao dịch: .................................................................................................. Cơ quan chủ quản (nếu có):.............................................................................. Địa chỉ trụ sở chính của cơ sở:.......................................................................... Điện thoại: .................................... Fax.................... E-mail............................
  2. Số tài khoản.................................... Tại............................................................. được phép (8)..................................................................................................... cho người nghiện ma túy. Điều 2: (2).................................................................................................. Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về cai nghiện, phục hồi. Điều 3: Giấy phép này có hiệu lực từ ngày.....tháng......năm.....đến ngày..... tháng..... năm.. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Giấy phép màu hồng nhạt có vân, cứng, có Quốc huy ở giữa in đậm II. MẶT SAU CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy 1. Lần 1: Từ ngày.....tháng....năm... Hà Nội, ngày.....tháng.....năm..... đến ngày.....tháng.....năm...... BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ký tên, đóng dấu) 2. Lần 2: Từ ngày.....tháng....năm... Hà Nội, ngày.....tháng.....năm..... đến ngày.....tháng.....năm...... BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ký tên, đóng dấu) 3. Lần 3: Từ ngày.....tháng....năm... Hà Nội, ngày.....tháng.....năm..... đến ngày.....tháng.....năm...... BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ký tên, đóng dấu) 4. Lần 4: Từ ngày.....tháng....năm... Hà Nội, ngày.....tháng.....năm..... đến ngày.....tháng.....năm...... BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ký tên, đóng dấu)
  3. 5. Lần 5: Từ ngày.....tháng....năm... Hà Nội, ngày.....tháng.....năm..... đến ngày.....tháng.....năm...... BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2