intTypePromotion=1

Mẫu giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
610
lượt xem
8
download

Mẫu giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền nước ngoài" được xác nhận dựa trên cơ sở Nghị định số 158 2005 NĐ - CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu để biết cách trình bày nội dung một mẫu giấy xác nhận cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

Cùng tham khảo đoạn trích dưới đây sẽ giúp các bạn hình dung được nội dung cốt lõi của "Mẫu giấy xác nhận về việc đã đăng ký ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đặng ký với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài".
 ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Mẫu STP/HT-2006-XNGC 
    Tỉnh/thành phố                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     …………… 
   SỞ TƯ PHÁP                               Ngày……tháng……năm…… 

   Số:……/STP-XN 
                                                   GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC 
                          ĐÃ GHI CHÚ VÀO SỔ CÁC VIỆC HỘ TỊCH ĐÃ ĐĂNG KÝ 
                            TRƯỚC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NƯỚC NGOÀI 
                                                   GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
Căn cứ Nghịđịnh số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 
đăng ký và quản lý hộ tịch; 
Xét đề nghị của………………………………về việc…………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………… 
                                                               XÁC NHẬN 
Ông/bà: 
Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:...................... 
Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................... 
Nơi sinh:................................................................................................................................. 
Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ............................................................... 
Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..................................................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………… 
Đã thực hiện ghi vào Sổ đăng ký:……………………………..số……….quyển số………. 
Nội dung ghi chú:…………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Căn cứ ghi chú:…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 


     
     Cán bộ hộ tịch                                                      GIÁM ĐỐC 

 

              ………………                                                         …………….. 

 

Các bạn có thể tải tài liệu về máy để tham khảo nội dung dễ dàng hơn bằng cách đăng nhập tài khoản trên trang Tailieu.vn. Mặt khác, có một số mẫu giấy xác nhận khác có thể các bạn sẽ quan tâm như: Mẫu giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hộiMẫu giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệmMẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2