Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển vào chuyên ngành

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển vào chuyên ngành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển vào chuyên ngành được biên soạn nhằm giúp cho các bạn có được sự thống nhất trong việc cung cấp các thông tin mà nhà trường quan tâm về vấn đề nguyện vọng của học viên và chuyên ngành mà mình muốn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển vào chuyên ngành

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> PHIẾU ĐĂNG KÝ<br /> Dự tuyển vào chuyên ngành khoá . . . . . . . .<br /> Kính gửi : Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam<br /> Tên tôi là:<br /> <br /> . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .<br /> <br /> Mã số sinh viên: . . .<br /> <br /> . . . .. . . . .<br /> <br /> Sinh ngày: . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . ...........<br /> Hộ khẩu thường trú: . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . ........... . . . .. . . . . . .. . . .<br /> Sinh viên lớp . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . khoá<br /> <br /> . . . . . . . .,<br /> <br /> Học viện<br /> <br /> Nông nghiệp Việt Nam.<br /> <br /> Căn cứ thông báo số . . . . . . . ./TB - HVN ngày . . . . . . . . . . . . . . . . của Hội đồng<br /> tuyển sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tôi tự nguyện đăng ký dự tuyển<br /> vào học chuyên ngành . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .của Học viện.<br /> Tôi xin cam đoan không thay đổi nguyện vọng sau khi đã trúng tuyển vào<br /> chuyên ngành nói trên.<br /> Ngày<br /> <br /> tháng<br /> năm 20 . . . .<br /> Họ và tên sinh viên<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản