intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu phiếu yêu cầu chứng thực

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

182
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu yêu cầu chứng thực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu yêu cầu chứng thực

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PH IẾU Y ÊU C ẦU CH ỨN G THỰC Kính gửi: .................................................................. Họ và tên người yêu cầu……. ……………............….........………… Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. Hộ chiếu số ........................................cấp ngày .....................tại....................... Số điện thoại: …………..…………….......... Số Fax: ……...........………....... Email: ....................................................................................................... Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... .................................................................................................................. Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 1.…………………………….......………….........………....................….…… 2................................................................................................................…….. 3.…………....…………………………................………....................…….… 4.......................................................................................................................... 5.......................................................................................................................... 6.......................................................................................................................... 7.......................................................................................................................... 8.......................................................................................................................... 9.......................................................................................................................... 10........................................................................................................................ Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./......... NGƯỜI NHẬN PHIẾU NGƯỜI NỘP PHIẾU (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2