intTypePromotion=1

Mẫu Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Chia sẻ: Châu Kiệt Luân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
6
lượt xem
0
download

Mẫu Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng là mẫu thông báo hủy hủy đăng ký công ty đại chúng do không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

  1. (Tên doanh nghiệp) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: …/TB Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …, ngày … tháng … năm … THÔNG BÁO Về việc hủy đăng ký công ty đại chúng Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành. Hiện nay, ………… (tên doanh nghiệp) đang có số cổ đông là ………. (số lượng ít hơn 100  cổ đông).  Như vậy, hiện tại ………. (tên doanh nghiệp) có số cổ đông dưới 100 cổ đông – không đáp  ứng các điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng  khoán số 70/2006/QH11 và trong thời gian tới, số cổ đông sẽ còn giảm thấp hơn hiện nay do  có nhiểu cổ đông là cán bộ, công nhân viên của công ty sẽ nghỉ hưu, nghỉ việc… Vì vậy, bằng thông báo này, ……… (tên doanh nghiệp) xin thông báo hủy đăng ký công ty đại  chúng do không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ­ CP của chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11. Xin trân trọng kính báo và cảm ơn! TM. ………… (Tên doanh nghiệp) (Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp   ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và ghi rõ chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2