intTypePromotion=1

Mẫu Yêu cầu sửa chữa, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
119
lượt xem
1
download

Mẫu Yêu cầu sửa chữa, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu yêu cầu sửa chữa, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Yêu cầu sửa chữa, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng

  1. Mẫu biểu 9. Yêu cầu sửa chữa, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng BAN CHỈ HUY (ĐỒN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BPCK…(1).. NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỘI THỦ TỤC ------- --------------- …(2)…, ngày tháng năm 20… Số: /TT-BPCK YÊU CẦU Sửa chữa, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng Đội thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng ................................ ................................ ... Yêu cầu ông (bà): ................................ ................................ ................................ ... Chức vụ:................................ ................................ ................................ ................. Cơ quan (doanh nghiệp): ................................ ................................ ........................ là người làm thủ tục cho tàu: ................................ ................................ .................. Quốc tịch: …………………Hô hiệu: …………………………khai báo bổ sung những nội dung dưới đây và gửi Đội thủ tục, Biên phòng cửa khẩu cảng…………trước hồi … giờ … ngày … tháng … năm … để thực hiện thủ tục nhập cảnh (xuất cảnh, chuyển cảng đi, chuyển cảng đến) cho t àu……..
  2. 1. ................................ ................................ ................................ ........................... 2. ................................ ................................ ................................ ........................... 3. ................................ ................................ ................................ ........................... 4. ................................ ................................ ................................ ........................... 5. ................................ ................................ ................................ ........................... ................................ ................................ ................................ ............................... ................................ ................................ ................................ ............................... CÁN BỘ THỦ TỤC (Ghi rõ họ tên) Nơi nhận: - Đại lý …(3)… (để thực hiện); - Lưu: Đội Thủ tục Chú thích: - (1) Tên đơn vị BPCK cảng thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển; - (2) Địa danh; - (3) Tên đại lý tàu biển khai báo thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2