intTypePromotion=1
ADSENSE

Môn hóa học_Đề kiểm tra 1 tiết_Đề 1

Chia sẻ: Paradise3 Paradise3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

54
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'môn hóa học_đề kiểm tra 1 tiết_đề 1', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môn hóa học_Đề kiểm tra 1 tiết_Đề 1

  1. Thứ ........ngày..........tháng.........năm 2008. KIỂM TRA 1 TIẾT ( Bài số 2- tiết Trường THCS 25 ) Môn : Hoá học 8 ............................... Họ và tên:..................................................................................Lớp:.................. Điểm Lời nhận xét của thầy cô giáo ĐỀ BÀI ĐỀ A PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 2,5 điểm) Câu 1:( 1 điểm). Đánh dấu x vào ô HTVL( hiện tượng vật lí) hoặc ô HTHH( hiện tượng hoá học) tương ứng trong bảng sau: STT Hiện tượng HTVL HTHH 1 Đinh sắt để ngoài không khí bị gỉ 2 Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi 3 Trứng gà để lâu ngày bị hỏng tạo khí có mùi thối. 4 Vôi sống cho vào nước tạo thành vôi tôi. Câu 2:( 1 điểm). Hãy điền Đ (nếu đúng), S ( nếu sai) vào ô trống ở các phát biểu sau: a.Trong phản ứng hoá học liên kết giữa các nguyên tử thay đổi. b.Trong phản ứng hoá học số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố không thay đổi. c.Trong phản ứng hoá học khối lượng các chất tham gia phản ứng không đổi.
  2. d.Trong phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất tham gia bằng tổng khối lượng các chất sản phẩm. Câu3:( 0,5 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D trước phương trình hoá học viết đúng. A. K + O2 K2O B. Na2CO3 + MgCl2 MgCO3 + 2 NaCl C. 2CO + O2 2CO2 D. FE + 2HCl FeCl2 + 2H PHẦN II: TỰ LUẬN.( 7,5 điểm). Câu 4:( 3,5 điểm) 4.1 Chọn các chất phù hợp trong ngoặc điền vào các sơ đồ phản ứng sau. ( H2SO4 , Al(OH)3 , H2 , H2O , Al ) a. Mg + HCl -----> MgCl2 + ............. b. NaOH + ............ . -----> Na2SO4 + H2O c. Ca(OH)2 + Al(NO3)3 -----> ................ + Ca(NO3)3 4.2 Cân bằng các phương trình hoá học trên ( nêu rõ cách cân bằng). 4.3 Cho biết tỉ lệ giữa các nguyên tử, phân tử ( nêu rõ ý nghĩa của tỉ lệ đó) Câu 5: ( 4 điểm) Cho 6,5 gam kẽm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric ( HCl ) tạo thành 136 gam kẽm clorua (ZnCl2) và 2 gam khí hiđrô. a. Xác định chất tham gia và sản phẩm ? b. Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra là gì ? c. Viết phương trình hoá học xảy ra ? d. Tính khối lượng axit HCl đã dùng? ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................
  3. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ................................................
  4. Thứ............ngày...........tháng..........năm 2008. KIỂM TRA 1 TIẾT ( Bài số 2- tiết Trường THCS 25 ) Môn : Hoá học 8 .............................. Họ và tên:..................................................................................Lớp:.................. Điểm Lời nhận xét của thầy cô giáo ĐỀ BÀI ĐỀ B PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 2,5 điểm) Câu 1:( 1 điểm). Đánh dấu x vào ô HTVL( hiện tượng vật lí) hoặc ô HTHH( hiện tượng hoá học) tương ứng trong bảng sau: STT Hiện tượng HTVL HTHH 1 Sự tạo thành một lớp mỏng màu xanh trên mâm đồng. 2 Thức ăn để lâu ngày bị ôi thiu. 3 Trứng gà khi nấu chín bị đông tụ. 4 Dây tóc bóng đèn phát sáng khi có dòng điện chạy qua. Câu 2:( 1 điểm). Hãy điền Đ (nếu đúng), S ( nếu sai) vào ô trống trước các phát biểu sau: a.Trong phản ứng hoá học liên kết giữa các nguyên tử không thay đổi. b.Trong phản ứng hoá học số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố thay đổi. c.Trong phản ứng hoá học khối lượng các chất tham gia phản ứng không đổi.
  5. d.Trong phản ứng hoá học khối lượng các chất tham gia giảm dần và khối lượng sản phẩm tăng dần Câu3:( 0,5 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D trước phương trình hoá học viết đúng. A. 2 K + O2 2 K2O B. Na2CO3 + MgCl2 MgCO3 + NaCl C. CO + O2 2CO2 D. Fe + 2HCl FeCl2 + H2 PHẦN II: TỰ LUẬN.( 7,5 điểm). Câu 4:( 3,5 điểm) 4.1 Chọn các chất phù hợp trong ngoặc điền vào các sơ đồ phản ứng sau. ( CuSO4 , Al(OH)3 , H2 , H2O , Ba ) a. Ca + HCl -----> MgCl2 + ................. b. NaOH + ............ . -----> Cu(OH)2 + Na2SO4 c. Ba(OH)2 + H2SO4 -----> BaSO4 + ................ 4.2 Cân bằng các phương trình hoá học trên ( nêu rõ cách cân bằng). 4.3 Cho biết tỉ lệ giữa các nguyên tử, phân tử ( nêu rõ ý nghĩa của tỉ lệ đó) Câu 5: ( 4 điểm) Cho 5,6 gam tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric ( HCl ) tạo thành 127g sắt II clorua ( FeCl2) và 2 gam khí hiđrô. e. Xác định chất tham gia và sản phẩm ? f. Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra là gì ? g. Viết phương trình hoá học xảy ra ? h. Tính khối lượng axit HCl đã dùng? ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................
  6. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ....................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2