intTypePromotion=1
ADSENSE

một số di tích lịch sử - văn hóa việt nam dùng trong nhà trường: phần 1

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:341

109
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cuốn sách một số di tích lịch sử - văn hóa việt nam dùng trong nhà trường: phần 1 giới thiệu cho bạn đọc một số di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt. mỗi di tích đểu được giới thiệu khái quát vể vị trí, giá trị lịch sử - văn hoá và phần nào đó là giá trị du lịch - dã ngoại khi gắn nó với các quẩn thể di tích và danh thắng ở xung quanh. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: một số di tích lịch sử - văn hóa việt nam dùng trong nhà trường: phần 1

MỘT SỐ DI TÍCH<br /> LỊCH SỬ - VĂN HOÁ VIỆT NAM<br /> DÙNG TRONG NHÀ TRƯỜNG<br /> <br /> PGS.TS. ĐINH NGỌC BẢO (Chủ biên)<br /> NGƯYỄNDUY CHINH - TRẦN NGỌC DŨNG - TRỊNH NAM GIANG<br /> TỐNG THỊ QUỲNH HƯƠNG - NINH XUÂN THAO<br /> (Biên soạn và tuyển chọn)<br /> <br /> M<br /> <br /> h m<br /> <br /> Ộ T S Ổ Đ i T Í C t ì<br /> <br /> Sử ^VĂN<br /> <br /> m<br /> <br /> t m<br /> <br /> DỪNG TRONG NHẦ TRƯỜNG<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC<br /> <br /> sư PHẠM<br /> <br /> NAM<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC<br /> <br /> sư PHẠM<br /> <br /> Địa chỉ: 136 Xuân Thuỷ, Cẩu Giấy, Hà Nội<br /> Điẹn thoại: 04.37547735 I Fax: 04.37547911<br /> Email: hanhchinh(g)nxbdhsp.edu.vn I Website: vww.nxbdhsp.edu.vn<br /> <br /> MỘT<br /> <br /> SỐDI TÍCH LỊCH sử - VĂN HOÁ V IỆT NAM<br /> Dùng trong nhà trường<br /> PGS.TS. Đinh Ngạc Bảo (Chủ biên)<br /> <br /> Chịu trách nhiệm xuất bản;<br /> <br /> Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO<br /> Tổng biên tập ĐINH VẢN VANG<br /> Biên tập nội dung:<br /> <br /> BAN BIÊN TẬP NXB ĐHSP<br /> Bìa và trình bày;<br /> <br /> PHẠM VIỆT QUANG<br /> <br /> Mã số: 02.02.257/1181 -Đ H 2012<br /> In 700 cuón, khổ 17 X 24cm tại Công ty TNHH In - Thương mại 8c Dịch vụ Nguyễn Lâm<br /> Só đăng kí KHXB: 78-2012/CXB/257-43/ĐHSP ngày 13/01/2012.<br /> In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2012.<br /> <br /> Một số í>i ticVi lịch sử -<br /> <br /> VẲM<br /> <br /> c 4><br /> <br /> VioẮ Việt NAm<br /> <br /> Trang<br /> Lời nói đẩu................................................................................................................................... 7<br /> Phần I. TRUNG Dư VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ ........................................................................9<br /> Tĩnh Bắc Giang....................................................................................................................11<br /> Tinh Bắc K ạn...................................................................................................................... 21<br /> Tỉnh Cao Bằng.................................................................................................................... 25<br /> Tình Điện Biên................................................................................................................... 31<br /> Tnh Hà Giang.................................................................................................................... 38<br /> Tnh Hoà Bình.................................................................................................................... 44<br /> Tinh Lai Châu..................................................................................................................... 52<br /> Tnh Lạng Sơn.................................................................................................................... 55<br /> Tnh Lào C ai....................................................................................................................... 60<br /> lỉnh Phú Thọ...................................................................................................................... 75<br /> Tnh Quảng Ninh............................................................................................................... 80<br /> Tnh Sơn La......................................................................................................................... 90<br /> Tnh Thái Nguyên.............................................................................................................. 98<br /> Tnh Tuyên Quang............................................................................................................112<br /> Tnh Yên Bái^..... 1 . . . . . . .<br /> „<br /> .................................. 117<br /> Phần II. ĐỔNG BẰNG SÔNG HỔNG.................................................................................133<br /> Tinh Bắc Ninh...................................................................................................................135<br /> Tnh Hà Nam.....................................................................................................................148<br /> Thủ đô Hà Nội...................................................................................................................158<br /> Tnh Hải Dương............................................................................................................... 215<br /> Thành phố Hải Phòng..................................................................................................... 221<br /> Tinh Hưng Yên................................................................................................................. 227<br /> Tnh Ninh Bình................................................................................................................ 241<br /> Tỉnh Thái Bình.................................................................................................................. 257<br /> Tnh Vĩnh Phúc ............................................................................................................... 267<br /> Phán III. BẮC TRUNG BỘ.................................................................................................... 271<br /> Tinh Hà Tĩnh.................................................................................................................... 273<br /> Tinh Nghệ A n................................................................................................................... 282<br /> Tnh Quảng Bình............................................................................................................. 295<br /> Tinh Quảng Trị................................................................................................................. 310<br /> Một fế ĩ>i ticVi lịcli s ử - VÂMhoÁ Việt Níkm<br /> <br /> c 5)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2