Nghị định số 70-TP/NĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Nghị định số 70-TP/NĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 70-TP/NĐ về việc lập một hội đồng có nhiệm vụ là xét các đơn xin vào các ngạch thẩm phán và lập danh sách các người đáng được bổ dụng do Bộ Tư Pháp ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 70-TP/NĐ

  1. B TƯ PHÁP VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 70-TP/N Hà N i, ngày 31 tháng 01 năm 1946 B TRƯ NG B TƯ PHÁP Chi u theo i u 62 S c l nh s 13 ngày 24 tháng giêng năm 1946 t ch c các tòa án và các ng ch th m phán; Sau khi h i ý ki n H i ng Chính ph , NGHN NNH: i u 1: – L p m t h i ng có nhi m v là xét các ơn xin vào các ng ch thNm phán và l p danh sách các ngư i áng ư c b d ng. i u 2: – H i ng y g m có nh ng v sau này Các ông: Vũ Tr ng Khánh, b i trư ng b Tư pháp: ch t ch Bùi B ng oàn, c v n Chính ph , y viên ban thanh tra c bi t: h i viên Vũ ình Hòe, b trư ng b Qu c gia Giáo d c: h i viên Cù Huy C n, b trư ng b Canh nông: h i viên Hoàng H u Nam, chánh văn phòng B N i v : h i viên i u 3: – Ông ng lý s v b Tư pháp chi u ngh thi hành. B TRƯ NG B TƯ PHÁP Vũ Tr ng Khánh
Đồng bộ tài khoản