intTypePromotion=1
ADSENSE

Những mẫu hợp đồng góp vốn thông dụng

Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:42

827
lượt xem
196
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Những mẫu hợp đồng góp vốn thông dụng" mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp sẽ cung cấp cho các bạn một số mẫu hợp đồng như: hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư; hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất; hợp đồng góp vốn bằng động sản; hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất; hợp đồng góp vốn bằng tài sản... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung tài liệu hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những mẫu hợp đồng góp vốn thông dụng

 Việc trình bày và soạn thảo hợp đồng là rất quan trọng, sẽ giúp cho công việc của các bạn được diễn ra được suôn sẻ và thuận tiện hơn, hi vọng đoạn trích của tài liệu "Những mẫu hợp đồng góp vốn thông dụng" dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
 
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN
 
Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại địa chỉ………………………………, chúng tôi gồm có: 
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):
Ông (Bà):................................................…………………………………………..
Sinh ngày………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................
Hộ khẩu thường trú  (: ..............................................................................………….. 
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):
Ông (Bà):................................................…………………………………………..
Sinh ngày………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................
Hộ khẩu thường trú  (: ..............................................................................………….. 
Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây : 
Điều 1
TÀI SẢN GÓP VỐN 
Tài sản gúp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A:
............................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................
 Điều 2
 GIÁ TRỊ GÓP VỐN 
Giá trị tài sản gúp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là:.........................................................……….....................................................
(bằng chữ:.............................................................………………………………..) 
Điều 3
THỜI HẠN GÓP VỐN 
Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: ................................. kể từ ngày ........../........../........... 
Điều 4
MỤC ĐÍCH GÓP VỐN 
Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là :
…………………………………..................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Điều 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG           
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 Điều 6
 CAM ĐOAN CÁC BÊN 
1.       Bên A cam đoan:
a.       Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
b.       Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;
c.       Tài sản gúp vốn không bị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
d.       Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
e.       Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
g.       Các cam đoan khác… 
2.       Bên B cam đoan:
a.       Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b.       Đã xem xét kỹ, biết rõ về  tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;
c.       Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
d.       Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

e.         Các cam đoan khác…               

 ... 

Để tham khảo toàn bộ nội dung của tài liệu "Những mẫu hợp đồng góp vốn thông dụng", các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy. Mặt khác, mời các bạn xem thêm Hợp đồng góp vốn kinh doanh.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2