intTypePromotion=3

Ôn tập và thi Tâm lý xã hội học

Chia sẻ: Lotus_123 Lotus_123 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
319
lượt xem
83
download

Ôn tập và thi Tâm lý xã hội học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ những tri thức đã học hãy phân tích bản chất xã hội lịch sử của tâm lý người. Trả lời. Tân lý chính là một thuộc tính của một vật chất có tổ chức cao , là hình thức phản ánh đặc biệt của chủ thể đối với hiện thực khách quan ( tâm lý học là một khoa học nghiên cứu các hiện tượng tâm lý của con người đó là chí nhớ, chú ý các hiện tượng về tình cảm , về nhân cách, Bản chất của tâm lý người chủ nghĩa duy vật biện chứng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập và thi Tâm lý xã hội học

 1. Compiled by Quang Nhật ôn tập và thi Tâm lý xã hội học --------- 1
 2. Compiled by Quang Nhật Phần I – Tâm lý học Câu 1. Từ những tri thức đã học hãy phân tích bản chất xã hội lịch sử của tâm lý người. Trả lời. Tân lý chính là một thuộc tính của một vật chất có tổ chức cao , là hình thức phản ánh đặc biệt của chủ thể đối với hiện thực khách quan ( tâm lý học là một khoa học nghiên cứu các hiện tượng tâm lý của con người đó là chí nhớ, chú ý các hiện tượng về tình cảm , về nhân cách, Bản chất của tâm lý người chủ nghĩa duy vật biện chứng khảng định tâm lý người là sự khảng định phản ánh của hiện tượng khách quan thông qua chủ thể chân lý người có bản chất xã hội – lịch sử tâm lý người là phản ánh hiện thực khách quan vào thông qua chủ thể bản chất xã hội của tâm lý người . Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan và chức năng của lão lkinh nghiệm xã hội lịch biến thánh cái riêng của mỗi người, tâm lý con người khác xa với tâm lý của môt số loài động vật cao cấp ở chỗ tâm lý người cơ bản mang tính lịch sử .Bản chất xã hôi và tính tâm lý người thể hiện như sau:Tâm lý người có nguần gốc là thế giới khách quan (thê giới tự nhiên và xã hội ) trong đó nguồn gốc xã hôi là cái quyết định thể hiện qua mối quan hệ đạo đức ,pháp quyền mối quan hệgiữa con người với con người.Tâm lý người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp trong các mối quan hệ , con người vưa là thực thể tự nhiên vừa làm thực thể xã hội , là một thực thể của nhận thức, chủ thể của hoạt động , giao tiếp với tư cách là một chủ thể tích cực, chủ thể sáng tạo, tâm lý của con người là sản phẩm của con người với tư cách là một chủ thể của xã hội vì thế tâm lý mamg đầy đủ dấu ấn xã hội lịch sử của con người. Tâm lý của mỗi cá nhân là kết quả của quá trình lĩnh hội , tiếp thu vốn kinh nghiệm xã hội thông qua hoạt động và giao tiếp trong đó giáo dục giữ vai trò chủ đạo hoạt động của con người và mối quan hệ giao tiếp của con người trong xã hội thông qua hoạt động giao tiếp và mối quan hệ của con người trong xã hội mang tính quyết định , tâm lý của con người hình thành và phát triển biến đổi cùng vơi sự biến đổi của lịch sử cá nhân, lịch sử dân tộc và cộng đồng. Tóm lại : Tâm lý người có nguồn gốc xã hội vì thế phải giao dục môi trường XH, nền văn hoá XH trong đó con người sống và cần phải tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục có hiệu quả cũng như các hoạt đoọng chủ đạo ở từng giai doạn lứa tuổi khác nhau để hình thành và phát triển tâm lý con người . Câu 2. Tri giác là gì? nêu nhưng quy luật của tri giác , phát triển quy luật tổng giác và nêu ý nghĩa của nó trong đời sống : Trả lời . Tri giác là một quá trình tâm lý phản ánh một cách trọn vẹn các thuộc tính của sự vật , hiện tượng khi chúng ta trực tiếp tác động vào các giác quan ( khác với cảm giác ) tri giác không phản ánh thuộc tính riêng lẻ của sự vật hiện tượng mà phản ánh sự vật nói chung sự vật trong tổng hoà cácthuộc tính cơ bản của nó , đặc điểm khác biệt cơ bản của tri giác với cảm giác là tính trọn vẹn của nó với tri giác đem lại cho ta hình ảnh của sự vật hiện tượng . 2
 3. Compiled by Quang Nhật - Quy luật cơ bản của tri giác + quy luật về tính lựa chọn của tri giác là khả năng tách đối tượng ra khỏi sự vật xung quanh ví dụ như chúng ta nhìn thấy hình ảnh người quen trong đám đông , người mẹ trẻ nghe thấy con khóc trong đêm + Quy luật về tsinh có ý nghĩa biểu hiện của tri giác cho chúng ta biết được thêm thông tin về những sự vật cùng loại ( VD như hình ảnh ngôi nhà có sự phối hợp của tư duy ) + Quy luật về tính ổn định : Biểu tượng tri giác không thay đổi khi hoàn cảnh tri giác đã thay đổi ( VD biểu tượng giấy trắng không thay đổi khi chúng ta không quan sát nó trong điều kiện ban ngày dưới ánh sáng trắng + Quy luật tổng quát một biểu tượng được hình thành là do tác động của các yếu ttố tâm lý nhu cầu , cảm súc đặc biệt , nhân cách do sự kết hợp của những giác quan ( VD: sự kết hợp giữa thị giác và thính giác ) + Tri giác nhắm : là sự phản ánh sai lầm của sự vật hiện tượng khách quan đó có thể do yếu tố vật lý ( VD: chúng ta nhìn thấy thiết bị trong cốc nước ) - Quy luật tổng giác và ý nghĩa của nó : Ngoài nhưng nhân tố bên ngoài nó còn chịu những ảnh hưởng của một loại những nhân tố nằm bên trong bản thân của chủ thể tri giác, không phải bản thân tri giác mà là một con người cụ thể sống động đang tri giác , đó là những đặc điểm nhân cách của tri giác , thái độ của họ đối với cái được tri giác , nhu cầu hứng thú , sở thích tình cảm của họ , sự phụ thuộc của tri giác vào nhữnng nhân tố đời sống tâm lý con người , vào những đạc điểm nhân cách của họ luôn lluôn dược thực hiện ở một mức độ nhất định trong sự tri giác của họ ( VD tuỳ thuộc vào tâm trạng của chúng ta vui hay buồn mà cảnh sinh vật xung quanh cũng được tri giác của chúng ta tiếp nhận một cách khác nhau hay ta ghét ai chỉ thấy người ấy là những cái sấu xa , còn thích ai chỉ toàn thấy họ toàn những cái đjep . Tất cả đều đó nói nên rằng tri giác của một quá trình tích cực có thể điều khiiển được nó . Câu 3. So sánh giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Trả lời. Nhận thức cảm tính bao gồm cảm giác và tri giác . Cảm giác là quá trình tâm lý phản ánh một cách riêng lẻ từng thuộc tính của sự vật hiện tượng khi chúng ta trực tiếp xác lập vào các giác quan . Đặc điểm là một quá trình tâm lý phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ của sinh vật chứ không phản ánh sinh vật hiện tượng một cách trọn vẹn , phản ánh sự vật hiện tượng một cách trực tiếp . Cơ sở sinh lý của tri giác là sự hoạt đọng của từng cơ quan phân tích riêng lẻ toàn bộ sự phong phú của những cảm giác ở con người được hình thành trên cơ sở hoạt động phản sạ có điều kiện . Tri giác : Là một quá trình tâm lý phản ánh một cách trọ n vẹn các thuộc tính của sự vật hiện tượng khi chúng ta đang trực tiếp tác động vào các giác quan . Đặc điểm: là quá trình tâm lý , là một quá trình nhận thức biểu tượng của tri giác mang tính tổng quát trọn vẹn và tính cấu trúc . Cơ cấu tâm lý của tri giác là những phản xạ có điều kiện hoạt động phối hợp của nhữung cơ quan phân tích . 3
 4. Compiled by Quang Nhật Nhận thức lý tính tư duy : là một khái niệm quá trình nhận thức phản ánh những thuộc tính bản chất có tính quy luật và tính hiện tượng mà trước đó mà ta chưa biết. Tính có vấn đề nói lên mâu thuẫn của một sự vật trong một hoàn cảnh tình huống cụ thể , tính khái quát và trìu tượng , tư duy quan hệ mật thiết với ngôn ngữ , quan hệ mật thiết nhận thức và tình cảm , tư duy mang bản chất xã hội, nhận thức lý tính phản ánh các thuộc tính bản chất bên trong của quy luật . Đặc điểm chung của cảm giác và tri giác : nó phản ánh bên ngoài của sự vật , hiện tượng nó tác động trực tiếp , có tính chất cá thể mang tính chất khái quát . Đăc điểm : riêng cảm giác phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ là sự hoạt động của một cảm giác đơn lẻ một cách chọn vẹn , là sự phối hợp của nó các thuộc tính riêng lẻ tạo thành một chỉnh thể trọn vẹn tri giác là một hoạt động tích cực . câu 4 : Nhân cách là gì, những đặc điểm của nhân cách : trả lời. Đay là một khái niệm trung tâm của tâm lý hộc ,đây là những vấn đề rất phức tạp vè mặt lý luận nhưng nó có ý nghĩa to lớn đặc biết về mặt thiết thực , bởi vì những vấn đề vềnhân cách là sự thể hiện cao nhất của sự phát triển tâm lý con người , viêc nghiên cứu nhân cách tạo ra cơ sở khoa học để mà so mục tiêu các nội dung phương pháp và hình thức tác động và bồi dưỡng con người phát triển toàn diện hai hoà nhất là đối với thế hệ trẻ , để hệ số nhân cách trong tâm lý học trước hết chúng ta cần phân biệt được khái niệm sau : con người nói chung và cá nhân con người khái niệm về con người , cá nhân cá tính và nhân cách , con người là những cá nhân có thực , là một thực thể lưỡng điện, hay con người là một thực thể tự nhiên , là một thực thể xã hội . Với tư cách là một thực thể tự nhiên đỉnh cao của sự phát triển của thế giới vật chất , với những hình ảnh, ảnh kia là một thực thể của xã hội thì con người muốn sinh ra và hình thành thì phải được ssống với người khác sống trong xã hội , mặt khác để tòn tại và phát triển thì con người phải hoạt động giao lưu với nhau phải thiết lập những quan hệ xã hội chính nhờ những nhân cách và bản chất nhưng con người mới hoàn thành và phát triển cá nhânkhi nói đến khái niệm cá nhân thì người ta chú trọng đến mặt xã hội của con người là một thành vien của xã hội không phân biệt về mặt giới tính, tôn giáo cũng như về mặt lứa tuổi , sức khoẻ và địa vị xã hội , khái niệm cá tính chỉ những cái độc đáo riêng biệt có một không hai của con người khi đó để phân biệt cái này với cái khác , nhân cách là toàn bộ những cái đặc điểm,phẩm chất chân lý cá nhân quy định giá trị xã hội với những cái hành vi của họ nhân cách không chỉ tự nhiên sinh ra trên cơ sở cá nhân tổng hoà các quan hệ xã hội, tổng hoà băng hai con đường giaodu quá trình sự lĩnh hội của cá nhân để chiếm liĩnh những tinh hoa của nền kinh tế văn hoá xã hội , nhân cách không chỉ là một chủ thể hoạt động có ý thức hoạt động trẻ em sinh ra chưa có nhân cách, đến ba năm sau mới có ý thức và nhân cách đến sáu tuổi nhân cách của đứa trẻ đã tương đối hoàn chỉnh sau này được củng cố và phát triển , nhân cách còn ở những giá trị xã hội ,giá trị con người được tạo nên . Các đặc điểm của nhân cách : có bốn đặc điểm nhân cách. 4
 5. Compiled by Quang Nhật - Tính ổn định của nhân cách : là một tổng hoà đặc điểm thuộc tính tương đối ổn định và có nhân cách ví dụ như những phẩm chất , thế giới quan , nhân sinh quan tính hoặc át của con người năng lực chuyên môn nhờ có cá tính ổn định cho nên chúng ta có thể đánh giá về đặc điểm của con người là có thể dự đoán về xu hướng thực hiện trong thái độ và hành vi tương ứng , cho nên giáo dục con người trước hết phải giáo dục nhận thức không phải lúc nào trong cá nhân cũng có sự thống nhát về ba mặt đó . Có nhiều hiểu biết về sự vật hiện tượng , luật pháp mà chúng ta biết làm như vậy sẽ phạm tội . - Muốn có những hành vi thống nhất qua thái độ nhận thức cá nhân bi đấu tranh với nhưng phải có ý thức và nghị lực cho nên hiểu biết biểu hiện cao cả của nhân cách là sự thống nhất giữa lời nói và việc làm. - Tính giao lưu của nhân cách : nhân cách của con người hình thành và thông qua hoạt động và giao lưu con người không có mối quan hệ tự nhiên với xã hội với các thành phần khác thì không thể được giao lưu được coi là hoạt động đặc trưng đặc thù của con người chính vì thế “ Luận cương của PHơ bách “ mác đã nói , trong tính trong tính hiện thực cao nó mang bản chất của con người là sự đồng hoà các mối quan hệ xã hội một trong những biểu hiện của con người hiện tại là khả năng hợp tác biết sống hài hoà với thiên nhiên , biết liên hệ với người khác. - Nhân cách có tính tích cực : nhân cách của con người là một chủ thể với ý thưc trong cơ sở hoạt động của con người đèu xuất phát tự động có mục đích nhất định nào đó chính động cơ mục đích đó là động lực thúc đẩy là cơ sở tạo lên tích tích cực của con nguời. Nói đến nhân cách nói đến hình thức chủ thểm hình thức mục đích của hoạt động ở đây là vấn đề hết sức cốt loix không phải chỉ ở nhân cách mà có trong hoạt động xã hội đối với con người vấn đề lợi ích hết sưc quan trọng Câu 5. Nhân cách là gì ? hãy trình bày những con người đang hình thành và phát triển nhân cách. Trả lời. Nhân cách : Những con người đang hình thànhvà phát triển nhân cách cơ chế phát triển nhân cách , cơ chế phát triển nói chung của con người có những quan điểm cơ chế lay 1 ( cho đứa trẻ tự tiếp xúc và chiếm lĩnh hiệu quả không cao) Cơ chế xã hội ( bố mẹ cùng giúp đỡ đứa trẻ sẽ làm cho trẻ thụ động ) cơ chế tay đôi , giáo dục và phát triển nhân cách , giáo dục nhưng tri thức đã học về nhân cách hay phát triển hai câu thơ của bác Hồ: ( hiền dữ đâu phải là tính sẵn ,phần nào do giáo dục mà nên.) Kn : hiền dữ . Hiền chính là người có nhân cách tích cực, dữ là người có nhân cách tiêu cực . Giáo dục giữ vai trò chủ đạo quyết định khái niệm ở đây được hiểu theo nghĩa rộng nó không chỉ giáo dục của nhà trường mà còn có sự giáo dục của gia đình và xã hội nó không chỉ có trong tầng lớp mà còn có ngoài lớp , ngoài trường giáo dục không chỉ định hướng vào sự phát triển trí tuệ mà còn hướng về sự hoàn thiện , giáo dục còn có thể đào tạo trước chuẩn mực của tầng lớp người đáp ứng yêu cầu của xã hội giáo dục luôn là hệ thống thống nhất từ thấp đến cao , nó có thể bao gồm những lực lượng, những hình thức 5
 6. Compiled by Quang Nhật nhưng tất cả đều hướng vàomục tiêu chung là đào tạo và phát triển nhân cách và đặc biệt phát triển đặc biệt nhân cách, đặc biệt cho thế hệ trẻ . Hệ thống giáo dục bao gồm vè nhưng nội dung hình thức phương pháp giáo dục để tạo ra được nội dung là những cái gì đó mang tín h hiện đại , khoa học là những cái gi đó mang tinh hoa nhất cho nền văn hoá nhân loại cho nên chúng ta thấy được thực tiễn giáo dục luôn đặt ra đối với nội dung. Phương pháp giáo dục luôn đòi hỏi tiên tiến hiện đại , nó khong phải hướng vào phát triển tư duy sáng tạo mà ngày nay người ta chủ độngdạy cách học, cách tự nghiên cứu là chính để tiến tới chuyển giáo dục thành quá trình tự giáo dục được tiến hành bởi những đội ngũ và nhưưng người được đào tạo chuyên môn , có trình độ, có phương pháp cho nên hiệu quả giáo dục rất cao nhất là đối với giáo dục nhà trường tất cả những điều kiện câu nói của bác là đsng đắn nói nên vai trò chủ đạo là giáo dục hiểu rõ hơn quan điểm của nố trong việc giáo dục . Hoạt động là sự phát triển nhân cách có thể nói hoạt đông nhân cách trong đó ýeu tố giáo dục tu dưỡng có vai trò trực tiếp quyết định đến sự phát triển và hình thành nhân cách bởi vì một cá nhân sinh ra có thể có lợi ,về bẩm sinh di truyền về hoàn cảnh sống . Về giáo dục , nhưng nếu cả nhân tố đó không hoạt động, không lĩnh hội , không tu dương rèn luyện thì không có được sự phát triển cho nên các yếu tố vai trò hoạt động của con người có vai trò trực tiếp hoạt động . Theo các nhà nghiên cứu cuộc sống của con người là một dòng các hoạt động kế tiếp nhau từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt suôi tay . Tâm lý nhân cách của con người được hình thanh và phát triển , được hoạt động và phát triển yếu tố tu dưỡng tự rèn luyện của cá nhân giữ vai trò trực tiếp . Giaolưu và sự phát triển nhân cách : giao lưu là sự tiếp xúc giữa hai hay nhiều người để mà troa đổi với nhau những thông tin cần thiết , giao lưu tạo ra các quan hệ giữa xon người với con người và các quan hệ xã hội nhưng giao lưu của nhân cách mà con người phải thông qua giao lưu giao tiếp để học hỏi cái hay truyền đạt kinh nghiệm cho nhau nhất là thế hệ trẻ . Tập thể và sự phát triển của nhân cách tập thể là một nhóm người chính thức có ít người trí thức trở lên một tập hợp những con người có sự thống nhất với nhau về mặt mục đích và về sự phối hợp hành động và có một văn bản pháp quy quy định tập thể vì những cái gương soi mà có thể thấy được cái hay cái dở . Trong tập thể cũng có những quy định chuẩn mực để mà điều chỉnh thái độ và hành vi của mỗi cá nhân đặc biệt là dư luận để điều chỉnh cho nên tập thể đươc coi là biện pháp giáo dục con người vô cùng là một con đường phát triển nhân cách. Câu 6. Tình cảm là gì ? hãy kể tên những quy luật của tình cảm và nhận biết hai câu ca dao sauthuộc quy luật nào? ý nghĩa của nó: Qua đình ngả nón trông đình Đình bao nhiêu ngói thương đình bấy nhiêu. trả lời. Tình cảmlà những thái độ cảm xúc ổn định của con người đối với sự vật hiện tượng của hiện thực phản ánh ý nghĩa của chúng trong mối quan hệ liên quan đến với nhu cầu động 6
 7. Compiled by Quang Nhật cơ của nó tình cảm là những sản phẩm của sự phát triển các quá trình xúc cảm trong những điều kiện xã hội . Phân biệt xúc cảm và tình cảm với hoạt động nhận thức ( cảm giác và tri giác , trí nhớ và tư duy ) giống nhau đều là kết quả của sự phản ánh hiện thực khách quan thông qua hoạt động của các bộ não người khác nhau , về đối tượng phản ánh quá trình nhận thứccủa sự vật hiện tượng nào miễn là nó tác động trực tiếp vào các giác quan , những cảm xúc tình cảm chỉ phản ánh sự vật hiện tượng liên quan đến nhu cầu của con người , khác nhau về nội dung phản ánh đối với các quá trình nhận thức phản ánh bất cứ sự vật hiện tượng của cá nhân khác về phương thức phản ánh nhận thức giáp chúng ta hiểu được bản chất của sự vật hiện tượng xúc cảm tình cảm phương thức phản ánh thông qua những rung động của cơ thể phân biệt giũă cảm xúc và tình cảm . Tình cảm là một quá trình tâm lý muốn có tình cảm thì con người phải có thời gian lâu dài và phải có nhận thức tương đói đày đủ về nó và khi có tình cảm rồi thì nó bền vững và tồn tại lâu dài , tình cảm có sự nhận thức , tình cảm có sau , tình cảm có tính ổn định và sau khi nó chỉ biểu hiện những mặt khó khăn gặp những tình huống cụ thể. Xúc cảm là một quá trình của tâm lý , xúc cảm của con người được thể hiện qua nhận thức hoặc chưa có sự nhận thức , xúc cảm có trước xúc cảm là cơ sở hình thành tình cảm, xúc cảm có tính chất nhất thời , nó có thể phát triển theo hướng biểu hiện trước tiếp qua ánh mắt. Những quy luật của tình cảm Quy luật lây lan thể hiện ở chỗ tình cảm của con ngưốic thể lan truyền từ người này sang người khác , cơ sở của quy luật lây lan là tính xã hội và tính đồng cảm của con người ta biết được sử dụng những quy luật này có thể đem lại hiệu quả rất tích cực . Quy luật cảm ứng ( quy luật tương phản ) đó là sự tác động qua lại qua các xúc cảm và tình cảm và dương tính tích cực và tiêu cực nó mới được mạnh thêm , việc này sảy ra là đồng thời nối tiếp nó quy luật di chuyển , sự di chuyển tình cảm của các chủ thể sang các đối tượng khác mà nhiêu đối tượng này đựơc xem nhưđồng nhất với đối tượng ban đầu các tác phẩm văn học nghệ thuật đã tưng ghi lại nhiều biểu hiện cụ thể của quy luật này như : ‘’ Qua đình ngả nón trông đình Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu” Quy luật này nhắc nhở chúng ta phải biết kiểm soát các thái độ cảm xúc của mình làm cho nó có tính trọn lọc tích cực để không rơi vào trạng thái “ Vơ đũa cả nắm “ “ Giận cá chém thớt “ …Quy luật pha trộn mà hai hay nhiều cảm xúc tình cảm đối lập nhau có thể cùng tồn tại ở chúng không loại trừ nhau mà quy định lẫn nhau . Quy luật hình thanh tình cảm , tình cảm được hình thành trên cơ sở tổng hợp nhiều cảm xúc cùng loại . ý nghĩa của câu ca dao : nói về tình yêu của đôi trai gái họ dành tình cảm cho nhau nhưng người con gái nàyđã đi lấy chồng nhưng không vì thế mà tình yêu của người con trai phai nhạt mà hình ảnh cây đa , bến nước sân đình luôn gợi trong anh hình ảnh người thương …ở đây có sự di chuyển tình cảm của chàng trai đối với cô gái thông qua ngói của mái đình 7
 8. Compiled by Quang Nhật câu 8. Hãy trình bày vai trò của tình cảm đối với hoạt động nhận thứccủa con người liên hệ tới quá trình học tập của bản thân ; Định nghĩa tình cảm ? trả lời. Tình cảm là một thuộc tính tâm lý trong đó con người tình cảm thái độ của mình dưới dạng các dung cảm đối với sự vật và hiện tượng có liên quan đến sự thoả mãn hay không thoả mãn nhu cầu, động cơ của cá nhân , tình cảm là sản phẩm cao cấp của sự phát triển của các quá trình xúc cảm trong những điều kiện xã hội. Người ta chia tình cảm ra tình cảm cấp thấp và tình cảm cấp cao , tình cảm cấp thấp là tình cảm có nhiều tình cảm có liên quan tới sự thoả mãn hay không thoả mãn nhiều nhu cầu sinh lý ( ăn mặc, …duy trì giống )ở con người tình cảm xuất phát từ nhưng bản năng đã được xã hội hoá + tình cảm cấp cao la nhiều tình cảm có liên quan thoả mãn hay không thoả mãn nhiều nhu cầu của tinh thần của con người Tình cảm cấp cao mang tính rõ rệt nó nói nên thái độ của con người đối với nhiều mặt và nhiều hiện tượng khác nhau của đời sông xã hội có ba loại +tình cảm đạo đức là nhiều thái độ những rung cảm con người hay không thoả mãn nhu cầu về đạo đức + Tình cảm thẩm mỹ đó là nhiêu thái độ và rung cảm của cá nhân có liên quan đến thoả mãnnhu cầ về thưởng thức cái đẹp của con người tình cảm thẩm mỹ giúp con người ta nhận ra và đánh giá được cái đẹp chân chính ,vĩ đại của cuộc đời , của xã hội , muốn được thẩm mỹ đúng đắn , mọi người cần hiểu đúng về các giá trị thẩm mỹ của nhân loại và dân tộc mình + Tình cảm trí tuệ hay sinh ra trong quá trình hoạt động nhận thức của con người thể hiện sự nhiệt tình nghiên cứu tìm tòi và sáng tạo để con người hiểu biết về tự nhiên và xã hội con người tình cảm trí tuệ là nguồn động lực thúc đẩy con người nhận thức là trong cơ sở hình thành năng lực và tài năng của con người muốn học tập tốt và nghiên cứu khoa học và có kết quả phải có tình cảm trí tuê cao như Lênin đã nói “ Nừu như không có những cảm xúc của con người thì trước đây hiện nay và sau này sẽ không có sự tìm tòi của con người về chân lý” Câu 9: Nhu cầu là gì? hãy phân loại các nhu cầu phân loại của con người và nêu nhiều bịen pháp nhằm phát huy nhiều tính tích cực của người lao động hiện nay. Trả lời. Nhu cầu là sự đòi hỏi của các cá nhân về một cái gì đó cần phải được thoả mãn nhu cầu thúc đẩy con người hoạt động để có được đối tượng thoả mãn nhu cầu gắn con người với mình xung quanh .đặC Đặc điểm của nhu cầu . Tính nội dung cụ thể nhu cầu luôn luôn kèm theo cảm xúcột khi thoả mãn nhu cầu suy thái bị mất đi hay chuyển sang mặt đối lập của cảm xúc + Sự xã hội của nhu cầu mới trong quá trình thoả mãn nhu cầu ban đầu . Phân loại các nhu cầu : nhu cầu về công việc liên quan đến sự tồn tại của cơ thể nó là cơ sở cho sự phát triển về mặt sinh học , mặt khác nó cũng là nguồn động lực thúc đẩy con người sáng tạo ra nhiều giá trị vật chất cho xã hội . Nhu cầu tinh thần nhiều nhu cầu liên quan đến sự tồn tại của xã hội nó cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển và bền bỉ của xã hội . Nhu cầu tinh thần có thể chia thành các laọi sau : Nhu cầu về lao động đó là nhu cầu thúc đẩy con người lao động . Có con người mới có hoạt động lao động , nhu cầu lao 8
 9. Compiled by Quang Nhật đoông cần có người mang tính gián tiếp ngày càng cao . Họ lao động không nhằm thoả mãn trực tiếp nhu cầu về vật chất + Nhu cầu về nhận thức cả về sự phát triển về làoi và về cá thể con người luôn luôn tìm tòi hiểu biết cách giải thích mọi sự vật hiện tượng + Nhu cầu về thẩm mỹ nhu cầu về cái đẹp xuất hiện rất sớm con người cả theo góc độ cá nhân và góc độ xã hội > Nhu cầu thẩm mỹ cũng là một trong nhiều hệ thống thúc đẩy nhưng hoạt động sáng tạo nghệ thật + Nhu cầu về giao tiếp > Những biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của người lao động hiện nay . Biện pháp kinh tế tiền lương , tiền thưởng, biện pháp tâm lý , đây là biện pháp cơ bản. Câu 10.Khí chất là gì? hãy trình bày đặc điểm của bốn lạoi khí chất điển hình và phương pháp giáo dục , rèn luyện khí chất. Trả lời. Đn : Khí chất là một thuộc tính tâm lý phức tạp của cá nhân , nó thể hiện ở cường độ , tốc độ, nhịp độ của các hiện tượng tâm lý thông qua cách thức hành vi ứng sử của các nhân. + Đặc điểm của ba loại khí chất điển hình : trên thực tế không có một người nầo mà chỉ có một loại khí chất mà bao giờ cũng là đan xen từ hai loại trở lên trong đó có cả một loại nổi trội , không có một loại khí chất nào tốt và xấu mà loại nào cũng có ưu điểm, và hạn chế của nó . Trong giáo dục khí chất phải phát huy mặt mạnh , hạn chế mặt yếu và đặc biệt là rèn luyện thông qua hoạt động nghề nghiệp . + Khí chất nhanh nhẹn : Người có khí chất hoạt bát trong nhận thức thì rất nhanh nhưng đôi khi lại hấp tấp vội vàng và không sâu . Đó là người ưa thích nỏi trội trong đám đông, trong cuộc sống , thích giao tiếp quan hệ với người có nhiều bạn nhưng ít có tình bạn sâu sắc bền vững + Người hoạt bát thích ứng nhanh với sự biến đổi của môi trường , hăng hái nhận nhiệm vụ nhưng dễ nản trí khi gặp khó khăn vất vả , không thuận lợi nên dễ đẫn đến hiện tượng “ đầu voi đuôi chuột “trong công việc ngưồi hoạt bát là người của hoạt động không chịu ngồi yên để có và nhiều biểu hiện và cảm xúc , tình cảm kể cả nhiều trường hợp khi mới quen biết nhiều thiếu sâu sắc hay có sự thay đổi. 1. Khi người hoạt bát dễ hứa nhưng dễ quên lời hứa , muốn có hiệu quả trong công tác thì phải thường xuyên động viên khích lệ . Yếu điểm của ngưồiếhạt bát là thiếu chín chắn, thiếu sâu sắc, hay sốc nổi trong công việc thì thiên về hoạt động xã hội , hoạt động tập thể những hoạt động đòi hỏi giao tiếp phải năng động khi làm việc trong môi trường luôn luôn thay đổi. 2. Khí chất nóng nảy : Người có khí chất nóng nảy luôn nhiệt tình hăng hái trướn nhiệm vụ được giao do có s thức trách nhiệm bất chấp gian khó không ngại ngay cả khi nguy hiểm đến tich mạng . Người nóng nảy rất trung thực thẳng thắn có sự thống nhất giữa bên trong và bên ngoài không chịu được sực quanh co người nóng nảy thì khả năng kìêm chế kém , hay có những xúc động mạnhchính vì thế mà có nhiều hành vi , cử chỉ lời nói đao to búa lớn , thậm chí thiếu văn hoá , nhưng nhìn chung đó là người , nhiệt 9
 10. Compiled by Quang Nhật tình, thuỷ chung nhất mực . Hạn chế cơ bản ở người khí chất nóng nảy là ở khả năng kiềm chế dễ bị tác động . 3. Khí chất hình thức : Người có khí chất bình thản phần lớn là ngược lại đối với khí chất hoạt bát , chậm. Người sâu sắc không thích nổi trội ở chỗ đông người , được nói về mình tình cảm lâu hình thành nhưng khi có rồi thì thầm kín sâu sắc ít thể hiện ra bên ngoài . Người bình thản sống êm đềm trong công việc đã hứa là làm đến nơi đến chốn , họ ngại và ít quan hệ , bạn bè ít người lại thân thích bền vững . Yừu điểm cơ bản của người bình thản là thiếu nhiệt tìnhkhông hăng hái trong công việc chung , khả năng thích ứng môi trường chậm. 4. Khí chất ưu tư : Người ưu tư là người sống có chiều sâu .sống có nhân nghĩa , có trách nhiệm khi được giao nhiệm vụ thì luôn luôn có ý thức lo nắng để hoàn thành tốt Đặc biệt là họ có khả năng dự đoán được những khó khăn bắt buộc sảy ra . Người sau cùng là người ngại quan hệ , ngại va chạm khi bị những tác động mạnh những biến cố lớn thì thường lo lắng thậm chí co mình lại , mất hết ý trí nghị lực .Yếu điểm cơ bản của họ là sống khép kín ít tâm sự và thường mất ý trí và nghị lực vươn lên . Phần II xã hội học. Câu 1. Các chức năng của xã hội học : cũng có ba chức năng cơ bản , chức năng thực tiễn và chức năng nhận thức và chức năng phương pháp luận . Trả lời. Chức năng nhận thức : hình thành thế giới quan cho những người nghiên cứu học xã hội để giúp con người ta có những quan niệm đúng đắn về một hiệ tượng xã hội thể hiện ở một khía cạnh sau đây : Nghiên cứu xã hội học trang bị cho chúng ta những tri thức có thể thực hiện được sự ra đời phát triển của hoàn cảnh xã hội , được hiểu theo cấu trúc và cùng quá trình phát triển của xã hội , giúp cho chúng ta nắm được bản chất quy luật đời sống quy luật nói chung . Thực tiễn : nghiên cứu xã hội học xẽ giúp cho chúng ta có một cơ sở khoa học để mà nhận thức lý giải và phân tích hiện tượng đời sông xã hội nghiên cứu xã hội học còn có những cơ sở để mà quản lý đời sông xã hội , điều chỉnh những hành vi cá nhân cho nó phù hợp với nhu cầu của xã hội nghiên cứu xã hội học xẽ giúp cho chúng ta có được một cơ sở để mà dự đoánvề sự phát triển của đời sống xã hội cũng như các lĩnh vực , trên cơ sở nghiên cứu về đời sống xã hội xẽ giúp cho chúng ta có một căn cứ để mà ổn định, đổi mới cuộc sống xã hội , nghiên cứu xã hội học để mà tăng cường giữa các quan hệ xã hội với lý luận thực tiễn . Phương pháp luận : giúp cho chúng ta định hướng được xã hội chủ nghĩa , một niềm tin đi vào xã hội , học xã hội học xẽ gíup cho chúng ta một phương pháp nhận thức nghiên cứu một cách khách quan , giúp cho chúng ta vận dụng vào thực tiễn xã hội để có hiệu quả hơn . Câu 2. Thế nào là câu hỏi đóng, và thế nào là câu hỏi mở và nêu ý nghĩa của nó . 10
 11. Compiled by Quang Nhật Trả lời. Câu hỏi đóng: Nhà nước nghiên cứu khả thi đưa ra câu hỏi thì đồng thời cũng đưa ra phương án trả lời , người được hỏi chỉ việc nghiên cứu những phương án đó và đánh dấu nhân vao đó cho phù hợp , câu hỏi đóng được chia ra làm hai loại đơn giản và phức tạp . Đơn giản chỉ có hai phương án đúng hay là sai còn câu phức tạp thường có ba phương án trở lên. Ưu điểm của câu trả lời đúng : Nhà nước nghiên cứu chủ động trong quá trình điều tra người được hỏi bị động , không được thoải mái , điều tra được rất rộng rãi trên phạm vi của đối tượng , kết quả phụ thụôc rất phong phúnhưng bên cạnh đó có những hạn chế , bị hạn chế bởi nội dung câu hỏi , ta không chủ động điều tra mức độ chân thực . Câu hỏi mở : Mà nhầ nghiên cứu đưa ra nhưng không đưa sẵn phương án trả lời ,mà người được trả lời theo phương án quan điểm chứng kiến của bản thân . Ưu điểm : câu hỏi mở tạo ra điềukiện cho người được hỏi, được bỏ một cách thoải mái không bị trói buộc , có thể điều tra được những vấn đề mới mà nhà nghiên cứu chưa hình dung ra được hạn chế : người nghiên cứu không chủ động , kiểm tra được tính khách quan của việc trả lời , nó chỉ điều tra được vấn đè rất hạn hẹp . câu 3. Hiểu như thế nào về con người , về xã hội trong xã hội học . trả lời. Tâm lý học nghiên cứu con người vấn đè đặt ra con người xã hội trong xã hội như thế nào. Từ trước đến nay có nhiều xã hội nghiên cứu về con người và nhiêu định nghĩa về con người như triêst học và đạo đức học .. . ngày nay từ thời cổ đại Picait cho rằng con người là một cây sậy yếu ớt nhưng là một cây có tư tưởng , nếu xét về mặt hình thái thì con người rất nhỏ bé , hơn con vật bởi trí tuệ vì vậy con người có thể điều khiển các loài khac nhau , khi nhấn mạnh tình cảm sống thì người ta hiêu con người là người sống có tình , khi nhấn mạnh lý trí cho rằng con người vừa có tình có lý . Quan điểm đó cho rằng con người là một dòng hoạt động nói tiếp nhau , con người sống được thì hoạt động được và lao động được . Vì vậy định nghĩa con người là con người vận động . Nhưng theo quan điểm vvề sinh vật học lại nhấnh mạnh cái bản năng cội nguồn của sự sáng tạo , khi triết học Mac lênin ra đời thì quan điểm đúng đắn về con người , cho rằng con người là một thực thể xã hội ( lưỡng điện ) với tư cách là một thực thể tự nhiên con người là một đỉnh cao của sự phát triên thế gíơi vật chất . Cho đến nay hình thái con người khôn g thay đổi đặc biệt là ngay cả hai bàn tay,đôi mắt của con người cũng là kết quả của thế giới tự nhiên nhưng đây là hai bàn tay biết làmmọi việc , ánh mắt biết thể hiện niềm vui hay buồn , hy vọng, đặc biệt là những bản năng con người ( ăn mặc, ở , , duy trì đời sống ) đặc biệt khi nói tới con người là chu trọng đến cái mặt xã hội và nó là cái mặt cơ bản nhất là hiểu con người , con người muốn phát triển và trở thành người do ảnh hưởng của hoàn cảnh . Con người là kết quả của quá trình xã hội . ngày nay sinh học đã đặc trưng điêu đó , ta xem cái quan niệm con người trong xã hội ta có thấy mấy vấn đề sau: Con gười trong xã hội học được coi là địa vị nhỏ nhất là cái suất phát điểm tế bào để tạo nên xã hội . 11
 12. Compiled by Quang Nhật Không có con người thì không có xã hội và xã hội là mọt tập hợp con người , cá nhân sống có thực. Con người xã hội naylà con người cụ thể đang sống và vận hành trong những quan hệ xã hội ( như hướng của xã hội ) bởi người khác , truyền thống đạo đức , mặt khác con người tác động trở lại cho nên con người là sản phẩm của lịch sử xã hội , vừa là chủ thể của đấng tạo lịch sử . Đến nay sự nghiệp đổi mới quan điểm của Đảng ta về con người, con gười là mục tiêu ., là động lực của xã hội , thể hiện tầm cao mới trong tư duy của Đảng ta vì mục tiêu của Đảng vì con người, hạnh phúc con người . Con người xã hội ở đây được tồn tại với tư cách là mọôt nhân cách , là cá thể hoạt động có ý thức và mục đích , có sự sáng tạo cá nhân của con người ở đây là giá trị xã hội mà cá nhân ấy đem lại cho xã hội . Câu 4. Vị thế xã hội là gì, rèn luyện vị thế nghề nghiệp cho bản thân . Trả lời: Đn: chính là địa vị của nguyên tố trong cái hệ thống tổ chức hoặc bậc thang xã hội và đượ c mọi người thừa nhận , chú ý các dặc điểm sau đây : Vị thế xã hội chính là sản phẩm tinh thần của đười sống xã hội , nó biểu hiện thực chất các mối quan hệ xã hội cũng như các tương tác xã hội , đồ vật và con người là chủ thể . Nhưng ngày nay mối quan hệ đó rất phức tạp , mói quan hệ giưa con người với người khác , đây là mối quan hệ chủ yếu , cơ bản nhất là quan hệ con người và xã hội trong mói quan hệ này con người vừa là chủ thể và khách thể , trong giao tiếp xã hội con người cũng ngang nhau mà nó phụ thuộc vào vị thế của xã hội cá nhân mà con người thể hiện chính mình, tự đánh giá bản thân , vì thế con người trong cuộc sống có nhiều vị thế nhưng vị thé của con người thay đổi phụ thuộc vào sự phấn đâu và phát triên con người . Vị thế của con người biểu hiện hai mặt cái danh và chức vụ bao giờ cũng gắn quyền lực nhất định , người thời xưa người ta gọi thời nay là phẩm chất . Đó là cái khách quan đem lại đây là điều kịên cần hết sức quan trọng không thể vận hành được . Mặt thực chất tài, nhân cách xưa gọi là phẩm giá của con người , đây là yếu tố chủ quan của vị thế và là điều kiện đủ , muốn có tài, có đức thì phải tự làm lấy , tu thân . Tiêu chí đánh giá : trong các giai đoạnlịch sử khác nhau để đánh giá tiêu chí khác nhau , ví dụ vị thế phụ nữ trong xã hội có sự khác nhau , nhình chung lại thông thường người ta đấnh giá qua các chỉ tiêu sau: + Theo dòng dõi xuất thân của con người . + Người ta đánh giá qua trình con người được đào tạo bằng cấp, trình độ, học vấn… theo gioơối tính, tôn giáo ở nước ta tiêu chi này rất quan trọng + Hiệu quả làm việc nó thể hiện những giá trị xã hội , giá trị làm người mà qua đó đem lại . Vai trò vị thế : nó giúp cá nhân thuận lợi , thuận tiện khi tham gia vào các tổ chức xã hội cho cá nhân có thể tự điều chỉnh cá nhân, tự rèn luyện tu dưỡng . Chú ý khi đánh giá vi thế của con người thì không được chú trọngvào vị thế tự nhiên ( giới tính hình thái )khi nhìn nhận vị trí vị thế con người phải chú trọng cái đức , cái tài có tương xứng với cái 12
 13. Compiled by Quang Nhật được giao hay không . Khi nhìn nhận vị thế con người thì phải theo quan điểm phát triển tích cực. thái khác nhau khi xây dựng lý thuyết , xung đột người ta chú trọng về quan hệ sở hữu , về tư liệu sản xuất và coi đó là một tiêu chí quyết địnhđể nhận biết sự phân tầng người nào chiếm hữu được nhiều tư liệu sản xuất thì ở tầng trên ,sự xung đột xã hội là vấn đề đấu tranh giai cấp và coi đây là nguồn gốc động lực của sự phát triển dẫn đến sự thay tầng xã hội , sự phân chia các tầng xã hội không phải là khi mà xã hội biến đổi thì tầng xã hội và địa vị xã hội của các lớp người cũng thay đổi theo . Lý thuyết chức năng trong lý thuyết này người ta coi phân tầng là không trực tiếp và cũng là phương tiện của học thuyết xã hội phân tầng xã hội được coi là hiện tượng khách quan để đáp ứng yêu cầu xã hội trong một xã hội có giai cấp nó là một hình thái khách quan , vì thế trên thực tiễn mỗi cá nhân ngay từ khi sinh ra là tốt trong quá trình phát triển không thẻ nào giống nhau được . Họ khác nhau về hoàn cảnh , về gia đình, về môi trường sống , nghề nghiệp riêng … cho nên trình độ học thức , khác nhau ngay trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội ( giai đoạn quá độ của chủ nghĩa xã hội ) họ vẫn chấp nhận sự phân tầng của xã hội . Điều cơ bản là có chính sách xã hội bao nhiêu đó để giảm bớt sự phân hoá giầu nghèo , phân tầng xã hội . Hiện nay Đảng ta chủ trương tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với nó là tiến bộ công bằng xã hội . Tăng trưởng kinh tế là điều kịện tăng trưởng để tiến tới công bằng xã hội , khi có công bằng xã hội thì nó là cuộc sống thúc đẩy tăng trưởng kinh tế . Lý thuyết chung hoặc đề cập đến vấn đề hai mặt của một vấn đề trong xã hội . Họ cho rằng xã hội luôn có những động cơ thôi thúc con người giữ vị trí xã hội nhưng mặt khác luôn luôn xảy ra xung đột xã hội , mâu thuẫn để thay đổi vị trí của con người trong xã hội . Vấn đề đặt ra : Muốn xã hội ổn định thì phải chung hoà hai xu thế này . Đây chỉ là lý thuyết chung chung , thiếu thực tiễn . Thực trạng phân tầng xã hội và phân hoá giàu nghèo ở VN trong Câu 5. Thế nào là cơ cấu xã hội , hãy phân tích cơ cấu xã hội , dân số và cơ cấu xã hội nghề nghiệp ở VN. Trả lời. Cho câu hỏi Khái niệm chung về cơ cấu được nhiều bộ môn xã hội tiếp cận và nghiên cứu . VD chủ nghĩa duy vật lịch sử đi sâu nghiên cứu cơ cấu xãhọi nhưng chủ yếu tập chung vào cấu trúc thuợng tầng và cơ sở hạ tầng và mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất , các môn xã hội khác . Ví dụ chủ nghĩa khoa học cộng sản chỉ quan tâm nghiên cứu cơ cấu xã hội trong xã hội xã hội chủ nghĩa . Nhìn chung mỗi môn nghiên cứu và tiếp cận theo môn của mình . Quan niệm xã hội học về cơ chế xã hội : cơ cấu xã hội là kết cấu và là hình thức tổ chức bên trong của một số tổ chức xã hội nhất định biểu hiện như tương đối bền vững của các nhân tố , các thành phần cơ bản nhất của hệ thống xã hội đó. Như vậy nói đến cơ cấu xã hội là chúng ta lưu ý dến hai thành tố chính là những cái tạo nên xã hội và những mối 13
 14. Compiled by Quang Nhật liên kết giữa các thanh phần đó .Xã hội học tiếp cận cơ cấu xã hội theo góc độ chủ thể xã hội ( con người xã hội , nhóm và các liên hệ xã hội). Đặc trưng của cơ cấu xã hội . cơ cấu xã hội không những là tổng thể của các bộ phận mà nó còn được xem xét về mặt kết cấu về tổ chức bên trong với phương cách là một hệ thống cơ cấu xã hội trả lời cho câu hỏi xã hội được cấu thành từ những thành tố nào và những thành tó này được sắp xếp liên kết với nhau ra sao, cơ cấu xã hội được coi là sự thống nhất của hai mặt các thành phần và các mối liên hệ. Câu 6. Thế nào là phân tầng trong xã hội , hãy phân tích thực trạng của phân tầng xã hội và phân hoá giầu nghèo ở nứơc ta hiện nay. Trả lời. Là sự bất bình đẳng mang tính chất cơ cấu trong tất cả mọi người , do sự khác nhau về khả năng thăng tiến và được quy định với địa vị của họ trong bậc thang xã hội , tầng xã hội là tổng thể các cá nhân trong cùng một hoàn cảnh xã hội và có sự ngang nhau về các mặt tài sản, thu nhập , trình độ học vấn, địa vị và uy tín xã hội và khả năng thăng tiến . Theo sự nghiên cứu của viện xã hội học có yếu tố quyêt định sự thăng tiến của con người tài sản ( TLSX ) quyền lực ( vị thế, địa vị ) trí tuệ quan hệ con người bản chất sự phân tầng xã hội thực chất là sự phân chia xã hội thành nhiêu lớp khác nhau mà người ta thường dựa vào các tiêu trí địa vị kinh tế , địa vị chính trị ( quyền lực của con người ) địa vị xã hội ( uy tín cá nhân đối với xã hội bao nhiêu ) trình độ học vấn , nghề nghiệp , phong cách sinh hoạt . Các lý thuyết vè sự phân tầng . Lý thuyết xung đột , cuộc sống của lý thuyết xung đột dựa vào lý thuyết về hình thái xung đột và quan niệm về giai cấp của Mác . Mỗi thời kỳ khác nhau được đặc trưng bởi hình uá trình đi lên CNXH ở nước ta ngay từ khi 1954 thì cũng đã xuất hiện sự phân tầng xã hội và đó cũng là một hình thái xâ hội khsch quan . Tuy nhiên thời kỳ đó ( thời kỳ bao cấp thì phân tầng xã hội ở nước ta chỉ ở dạng tiềm ẩn . Sự kiện đó lúc bấy giờ người ta còn ngại không giám nói . Không giám nhìn thẳng vào sự phân tầng xã hội , phân hoá giầu nghèo vì nghĩ không đúng rằng : trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì không có sự phân hóa gìâu nghèo. Đến đại hội Đảng lần thứ 8 cũng mới bước qua được trặng đường đầu tiên . Đến bây giờ thì chúng ta vẫn đang ở giai đoạn quá độ , trong xã hội của chúng ta vẫn còn xen lẫn giữa những đặc chưng của xã hội CNXH và những cái chưa phải của CNXH 1986 quay lại đây khi chúng ta phát triển nề kinh tế thị trường đến XHCN đặc biệt chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần cho nên hiện tượng phân tầng xã hội diễn ra rõ rệt hơn ở khu vực đô thị , diễn ra nhanh hơn ở khu vực miền núi và nông thôn , MứC Độ chênh lệch giàu nghèo ngày càng ngày càng lớn đặc biệt là giữa những người giàu ở đô thị và người nghèo ở miền núi . Theo đó lượng nghiên cứu ở hà nội năm 1992 tỷ lệ người giàu chiếm 95% hộ khá giả 30% hộ trung bình 49% hộ dưới trung bình là 12% hộ nghèo khó >4%Hiện nay ở nước ta vẫn có lớn hơn 1,600 xã nghèo thiếu ăn từ 3-6 tháng với số lượng dân > 6 triệu người , mỗi năm chung có lớn hơn 2 triệu người thất nghiệp . Trong những năm qua Đảng và nhà nước có nhiều chính sách rất phù hợp để giải quyết vấc đề này, nước ta được liên hợp quóc chấp nhận là nước xoá đói giảm nghèo có hiệu quả . Tuy nhiên ở nông thôn mức sống còn thấp 14
 15. Compiled by Quang Nhật , nước ta vẫn còn là một nước nghèo , nhiều xã vẫn chưa có điện , đường, trường, trạm . Chất lượng chăm sóc sức khoẻ của nhân đân còn thấp vì xã chưa có trạm y tế , chưa được dùng nước sạch . Giải pháp: Một mặt tích cực đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH ở mọi nơi đến nông thôn , tích cực đầu tư có hiệu quả cho nông thôn , đặc biệt là cơ sở hạ tầng chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo , tăng cường mạng lưới kinh tế xây dựng những chính sách kinh tế xã hội để thúc đẩy sự phát triển , tổ chức những hiệp hội để giúp đỡ lẫn nhau xóa đói giảm nghèo , hoàn thiện chính sách về đầu tư vốn , cho vay vốn , đình gặp nhiều khó khăn . Câu 7. Chức năng của vai trò của gia đình trong công việc xã hội hoá con người. giải quyết việc làm cho những người nông dân ở những tháng nhàn rỗi , tăng cường công tác vận động các tổ chức , đoàn thể xã hội cưu mang giúp đỡ những vùng bị thiên tai , những gia đình bị rủi ro , những gia Trả lời. Theo Ăngghen lịch sử nhân loại đã trải qua các hình thức của gia đfinh như sau : gia đình cùng dòng máu ở thời kỳ mông muội , gia đình cặp độỉơ thời kỳ dã man Quan hệ huyết thống những ràng buộc về mặt pháp lý , nghĩa vụ, quyền lợi , kinh tế, tình cảm đối với số người trong gia đình. Cơ cấu và quy mô gia đình : Cơ cấu gia đình là thành phần qua lại giữa số người trong gia đình có ba loại chính , gia đình hạt nhân, thời i và phát triển được thì phải tái sản xuất ra của cải vật chất và con người làm kinh té sản xuất ra của cải vật chất . nuôi dạy con cái đảm bảo cân bằng tâm lý và thoả mãn nhu cầu tình cảm của số người , xu hướng biến đổi chức năng của gia đình : Sự suy yếu củ a gia đình mở rộng và kỳ văn minh , gia đình là một nhóm xã hội được quy định bởi ba đặc điểm thường thấy nhiêu nhất . Quan hệ hôn nhân :: đó là kiêu gia đình cơ bản bao gồm hai thế hệ vợ chồng , con cái( vị thành viên )Gia đình mở rộng có từ ba thế hệ trở lên , gia đình pha trộn quy mô được hiểu là số thành viên trong gia đình thường được chia thành gia đình quy mô nhỏ và gia đình quy mô lớn . Chức năng của gia đình : Tài sản xuất ra cho người xã hội tòn tạ quan hệ gia đình giảm sút quy mô của các gia đình hạt nhân thay đổi , vai trò của các thành viên trong gia đình chuyển từ đơn vị sản xuất đến đơn vị tiêu dùng là chủ yếu giảm dẫn chức năng bảo vệ và chức năng xã hội hóa nhu cầu tình cảm được tăng cường . Hế t 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản