Qủa lựu bảo vệ khớp

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
88
lượt xem
9
download

Qủa lựu bảo vệ khớp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ra chiết xuất từ quả lựu có khả năng khống chế các men tham gia vào quá trình gây viêm khớp mạn tính. Thứ quả này có thể sẽ là giải pháp thay thế những cách chữa bệnh thông thường kém hiệu quả hiện nay. Đại học Case Western Reserve (Mỹ) vừa nhận diện thủ phạm gây thoái hóa sụn trong bệnh viêm khớp mạn tính là Interleukin-1b, một phân tử protein tiền-viêm sưng. Các phân tử Interleukin-1b này kích thích sản xuất thừa những phân tử chuyên gây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qủa lựu bảo vệ khớp

  1. Q a l u b o v kh p Các nhà khoa h c M v a phát hi n ra chi t xu t t qu l u có kh năng kh ng ch các men tham gia vào quá trình gây viêm kh p m n tính. Th qu này có th s là gi i pháp thay th nh ng cách ch a b nh thông thư ng kém hi u qu hi n nay. i h c Case Western Reserve (M ) v a nh n di n th ph m gây thoái hóa s n trong b nh viêm kh p m n tính là Interleukin-1b, m t phân t protein ti n-viêm sưng. Các phân t Interleukin-1b này kích thích s n xu t
  2. th a nh ng phân t chuyên gây viêm, c bi t là matrix metalloproteases (MMP). Khi có quá nhi u MMP trong môi trư ng b nh, ví d như viêm kh p m n tính, chúng s gây suy thoái s n d n t i t n thương và phá hu kh p. Ngư i ta ã nghiên c u trên m u mô s n c a ngư i b viêm kh p m n tính và b sung m t chi t xu t t qu l u vào môi trư ng nuôi c y. K t qu cho th y chi t xu t t qu l u có th b o v s n, bên c nh tính năng ch ng oxy hóa và viêm sưng. Nh ng chi t xu t này kh ng ch ho t ng s n xu t th a men MMP trong các t bào s n. “ i u này ch ng t qu l u có th giúp b o v s n trư c s nh hư ng c a Interleukin-1b b ng cách c ch ho t ng thoái hóa”, ti n sĩ Tariq M. Haqqi, trư ng nhóm nghiên c u, k t lu n. M t s nghiên c u trên m u ung thư c a ng v t cũng th a nh n các chi t xu t t qu l u có tác d ng ch ng ung thư, trong khi nghiên c u trên chu t và ngư i thì ch ra r ng nó còn có ti m năng ch a tr các r i lo n v tim m ch. Trong tương lai, nhóm nghiên c u c a Haqqi s t p trung tìm hi u t l h p thu các chi t xu t t qu l u trong kh p, kh năng s a ch a s n hư và ti m năng i u tr b nh viêm kh p m n tính tăng d n. Các ngành công nghi p m ph m ngày nay ã nh n th c rõ công d ng làm p c a h t l u trong hóa m ph m. H u như t t c các nhà s n xu t bây gi có nh ng s n ph m v i ho t ch t trong ph m vi l u.
  3. Cây L u ã ư c c p n trong Kinh Thánh, là m t trong nh ng cây tr ng lâu i nh t và là trái cây dư c li u. ây là cây ăn qu ư c yêu thích nhi u qu c gia trên th gi i, c bi t là các qu c gia Trung ông. i v i ngư i M , hàng th p k nay. Lo i nư c u ng ép t qu l u ã tr thành ph bi n. Ngư i châu Âu, c bi t là ngư i Hy L p tôn sùng qu l u như “qu tiên”. Các ngành công nghi p m ph m ngày nay ã nh n th c rõ công d ng làm p c a h t l u trong hóa m ph m. H u như t t c các nhà s n xu t bây gi có nh ng s n ph m v i ho t ch t trong ph m vi L u. Có c bi t gì trong các s n ph m làm p v i m t qu l u? Qu L u có ch a energizer nhi u, ch ng h n như vitamin C, vitamin E, beta caroten, k m, selen và polyphenol. B o v cơ th kh i các g c t do gây lão hóa, các b nh tim m ch, b nh Azheimer và c ung thư. Các ch t ch ng oxy hoá, b o v t bào có hi u l c l n hơn 3-4 l n cao như trà xanh ho c rư u vang Các flavonoids kích ng da, giúp da không b khô, hi u ng cân b ng trên da, giúp t bào trao i ch t t i ưu, tinh ch nh các l chân lông và m b o làn da m m m i.
  4. B n hãy thêm nư c qu L u vào th c ơn nư c u ng c a mình vì nó ch a nhi u thành ph n ôxy hoá r t t t cho s c kho và làm p da. Các nhà khoa h c Israel trong m t công trình nghiên c u ã phát hi n ra r ng, nam gi i m i ngày dùng 1 ounce (28,85g) nư c qu l u thì gi m nguy cơ b áp huy t cao t i 21% và giúp tim m ch ho t ng t t. i v i ph n , u ng nư c L u thư ng xuyên cũng ngăn c n r t t t quá trình lão hóa, giúp da tươi tr , m n màng. N u m i ngày dùng 4 ounce nư c l u thì cung c p t i 50% lư ng vitamin C và các ch t c n thi t cho cơ th như canxi, vitamin B2, ph t pho. Khi dùng ta nên s d ng nư c d ng tươi nguyên ch t không c n thêm ư ng
  5. Nư c qu L u giàu ch t ch ng oxy hóa polyphenol ng a ư c nhi u b nh ung thư, b nh m t trí, có tác d ng kh trùng, giúp làn da nhanh lành, gi m nguy cơ m c các b nh ph n th i ti n mãn kinh. Nư c qu L u còn giúp làm gi m lư ng cholestrol x u trong cơ th t i 20%. Nh t n d ng qu L u thư ng xuyên làm nư c u ng mà nh ng ngư i dân khu v c a Trung H i m c các b nh v ư ng huy t và tim m ch th p nh t th gi i. Khi s d ng d ng nư c ép thì ta nên u ng h t ngay sau khi ch bi n, nên pha nư c qu L u v i m t chút nư c l c. Lúc u nên u ng m t lư ng nh sau ó m i u ng s lư ng nhi u.
Đồng bộ tài khoản