intTypePromotion=1

Quyết định số: 280/QĐ-UBND Cần Thơ - Phê duyệt Đồ án Quy hoạch

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số: 280/QĐ-UBND Cần Thơ - Phê duyệt Đồ án Quy hoạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 280/QĐ-UBND Cần Thơ có nội dung trình bày về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 280/QĐ-UBND Cần Thơ - Phê duyệt Đồ án Quy hoạch

ỦY BAN NHÂN DÂN<br /> THÀNH PHÓ CẦN THƠ<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> <br /> Số: 280 /QĐ-ƯBND<br /> <br /> cần Thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2015<br /> <br /> QUYÉT ĐỊNH<br /> VP .việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố cần Thơ<br /> * đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050<br /> SỞ XÂY DựNO TP.CẨN *THƠ<br /> nr\j<br /> <br /> So: ềẩâ<br /> v&n Ngày
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2