intTypePromotion=1

Quyết định số 645/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 645/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường dạy nghề dân lập kỹ thuật cao Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 645/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 645/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG DẠY NGHỀ DÂN LẬP KỸ THUẬT CAO BẮC NINH CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 27 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04.01.2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sát nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề; Căn cứ Quyết định số 84/2003/QĐ-UB ngày 17.9.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới dạy nghề giai đoạn 2001-2010; Căn cứ công văn số 793/LĐTBXH-TCDN ngày 13.10.2005 về việc thoả thuận thành lập Trường dậy nghề dân lập kỹ thuật cao Bắc Ninh, Công văn số 1466/LĐTBXH-TCDN ngày 04.5.2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đặt tên Trường dậy nghề dân lập kỹ thuật cao Bắc Ninh; Sau khi xem xét tờ trình số 1162/TTr-LĐTBXH ngày 28.12.2005 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội và đơn xin thành lập Trường dậy nghề dân lập kỹ thuật cao Bắc Ninh, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Cho phép thành lập Trường dạy nghề dân lập kỹ thuật cao Bắc Ninh thuộc Hội Khoa học công nghệ tự động Việt Nam : 1. Tên gọi : Trường dạy nghề dân lập kỹ thuật cao Bắc Ninh. Trường là cơ sở dạy nghề ngoài công lập; tự quản lý diều hành theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo qui định hiện hành của Nhà nước. Trường chịu sự quản lý của Hội Khoa học công nghệ tự động Việt Nam; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Địa điểm của Trường: xã Hạp Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
  2. Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ: Trường được tổ chức mở các lớp đào tạo dài hạn và ngắn hạn dạy nghề cho các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế - xã hội theo đúng chương trình dậy nghề do Bộ lao động- TBXH quy định, cụ thể Trường đào tạo và dậy các nghề sau: - Cơ khí Ô tô. - Cơ điện tử- Tự động hoá. - Điện - Điện tử - Điện lạnh. - Công nghệ cắt may và gia công chế biến. - Vi sinh – Nông nghiệp CNC. - Xử lý môi trường. - Công nghệ thông tin. - Du lịch và thương mại. - Ngoại ngữ. - Quản trị kinh doanh. Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trường gồm: - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng. - Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc và đội ngũ giáo viên. Tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và đội ngũ giáo viên thực hiện theo quy định của Pháp luật. Điều 4. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra các điều kiện cần thiết trước khi cấp giấy phép đăng ký hoạt động dạy nghề cho Trường dạy nghề dân lập kỹ thuật cao Bắc Ninh theo quy định của pháp luật; giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về dạy nghề đối với Trường dạy nghề dân lập kỹ thuật cao Bắc Ninh trong quá trình hoạt động. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành có liên quan, UBND huyện Tiên Du, Hội Khoa học công nghệ tự động Việt Nam căn cứ Quyết định thị hành./.
  3. . KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản