Quyết định số 645-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 645-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 645-TTg về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 645-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 645-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 645-TTg NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 1994 VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH THỐNG KÊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 11 pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, ban hành ngày 28 tháng 10 năm 1991; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Bộ trưởng Bộ Nội vụ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt danh mục bí mật Nhà nước độ "Mật" trong ngành thống kê gồm những tin tức trong phạm vi sau đây: 1. Các tài liệu, số liệu do ngành thống kê tổng hợp về giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị gia tăng của công nghiệp sản xuất vũ khí, đạn dược trong hệ thống Tài khoản Quốc gia. 2. Các tài liệu, số liệu tổng hợp và các tài khoản chính của hệ thống Tài khoản Quốc gia chưa công bố. - Tài khoản sản xuất. - Tài khoản thu chi. - Tài khoản quan hệ với nước ngoài. - Tài khoản tài sản. - Tài khoản tài chính. - Bảng cân đối liên ngành. 3. Các tài liệu, số liệu tổng hợp của các cuộc điều tra và các báo cáo tổng hợp định kỳ đang soạn thảo, chưa công bố.
  2. 4. Hồ sơ cán bộ chủ chốt, đơn thư tố cáo, nội dung các vụ việc thanh tra, kiểm tra, các vấn đề có liên quan đến nội bộ chưa được cấp có thẩm quyền công bố. 5. Đề thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp của các trường nghiệp vụ thuộc Tổng cục Thống kê quản lý. Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản