intTypePromotion=1
ADSENSE

Sách giao bài tập môn Tin học đại cương

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

56
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sách giao bài tập môn Tin học đại cương cung cấp cho người học những bài tập cơ bản nhằm giúp người học có thể ôn lại và nắm chắc các lý thuyết đã học, qua đó thực hành nắm vững các thao tác đã học trong môn Tin học đại cương. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sách giao bài tập môn Tin học đại cương

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ỨNG DỤNG TỔ: TIN HỌC --------o0o---------- SÁCH GIAO BÀI TẬP MÔN TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG MÃ HỌC PHẦN: GIN131 SỐ TÍN CHỈ:03 Thái Nguyên - 2018 1
 2. CHƢƠNG I: MICROSOFT WORD I. Mục đích Giúp sinh viên sử dụng thành thạo Microsoft word 2010 để soạn thảo và trình bày một trang văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản một cách nhanh nhất II. Yêu cầu đạt đƣợc Hiểu và thành thạo các thao tác cơ bản của Microsoft word 2010 , làm đƣợc các phần yêu cầu thực hành của cuốn bài giảng tin học đại cƣơng III. Thời gian thực hiện Giờ thực hành trên phòng máy theo sự phân công của phòng đào tạo IV. Nội dung BÀI TẬP WORD 1 (Néi dung: Tr×nh bµy font ch÷) Tr×nh bµy font ch÷ Hãy soạn thảo văn bản và định dạng theo mẫu sau: Winword là một chƣơng trình xử lý văn bản mạnh, ngoài các chức năng giúp ngƣời sử dụng gõ nhanh và đúng một văn bản, nó còn cho phép chúng ta dễ dàng chèn các ký tự đặc biệt vào văn bản nhƣ “ © ®              “, làm cho văn bản phong phú hơn. Chúng ta có thể nhập văn bản ở dạng chữ thƣờng hoặc CHỮ IN để rồi sau đó có thể đổi sang một kiểu chữ thích hợp. Các lệnh thƣờng dùng trong văn bản có thể trình bày nhanh nhờ biểu tƣợng (Bold) để tạo chữ đậm, (Italic) để tạo chữ nghiêng, (Underline) để tạo ra chữ gạch dƣới, hay kết hợp cả ba. Ngoài ra còn có các lệnh khác cầu kỳ hơn phải vào menu để trình bày nhƣ: Words Only chỉ gạch dƣới cho từng chữ một. Double để gạch dƣới hai nét. Dotted để gạch dƣới bằng dấu chấm, Strikethrough tạo ra chữ gạch giữa, các lệnh Superscript và Subcript giúp chúng ta tạo đƣợc một biểu thức đơn giản có dạng nhƣ a1X2 + b1Y2 = 0, từ cách gõ chữ thƣờng có thể đổi sang dạng CHỮ IN hoặc CHỮ CÓ KÍCH THƢỚC NHỎ HƠN nhờ vào lệnh ALL CAPS hoặc SMALL CAPS. Khoảng cách giữa các ký tự có thể thay đổi dễ dàng nhờ dùng các lệnh trong Spacing: Normal Trung tâm tin học Expanded Trung tâm tin học 2
 3. Condensed Trung tâm tin học BÀI TẬP WORD 2 Bạn quyết định về cuộc đời bạn chứ không phải tôi và tôi cũng không phán xét những quyết định đó - tôi chỉ có thể hỗ trợ, khuyến khích và giúp bạn khi bạn yêu cầu. Tôi không thể gán cho bạn những giới hạn mà tôi nghĩ về bạn - nhƣng tôi luôn có chỗ để bạn thay đổi, trƣởng thành và trở thành chính bạn. Tôi không thể bảo vệ con tim bạn thoát khỏi những đổ vỡ v à đ a u t h ƣ ơ n g - nhƣng tôi có thể cùng bạn rơi lệ và gom nhặt những mảnh vỡ và hàn gắn chúng lại với nhau. Tôi không thể bắt bạn trở thành ai đó. Tôi chỉ có thể yêu thƣơng bạn và nguyện là bạn của bạn. BÀI TẬP WORD 3 (Nội dung: Trình bày Paragraph) Nhập nội dung văn bản sau. Sau đó sao chép thành 3 đoạn. Dùng chức năng canh lề đoạn văn bản (Home ParagraphAlignment: left, center, right, justify) để lần lƣợt định dạng đoạn văn bản và quan sát kết quả hiển thị Mẹ yêu con nên mẹ phải hỏi xem con sắp đi đâu, với ai, khi nào về. Mẹ yêu con nên mẹ muốn con tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe đạp đi học cho dù cha mẹ thừa sức mua cho con. Mẹ yêu con nên mẹ im lặng và để con tự khám phá ra rằng người bạn thân nhất của con không tốt BÀI TẬP WORD 4 (Nội dung: Định dạng Tabs) Ý 1: 3
 4. Ý2 Ý 3: Ý4 4
 5. Ý 5: KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA Stt Họ Tên Điểm Xếp loại 1 ........... Lý ......................... Trung ................ 9.5 .................Giỏi 2 ........... Lê Văn ................... Tống ................. 6.0 ........... Trung bình 3 ........... Trần Ngọc .............. Huệ.................. 4.0 ................. Yếu 4 ........... Mai Lệ ................... Dung ................ 7.5 ................. Khá Ý 6: 5
 6. BÀI TẬP WORD 5 (Nội dung: Column, Dropcap, Border and Shading, Picture) Ý1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM- SỨ MẠNG CỦA TRƢỜNG "Đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam”. Sứ mạng – Mục tiêu – Định hướng  mạng c a Nhà  Mục tiêu giáo dục  Định hướng phát trường: "Đào tạo cán bộ c a Nhà trường: "Đào triển c a Nhà trường: có trình độ đại học tạo đội ngũ cán bộ kỹ "Phấn đấu đến năm 2015 và sau đại học, nghiên cứu thuật nông lâm nghiệp trở thành một trong những và chuyển giao khoa học trình độ cao có phẩm chất, trung tâm hàng đầu của công nghệ về lĩnh vực đạo đức, có kiến thức và Việt Nam trong đào tạo, nông lâm nghiệp, phát năng lực thực hành, có nghiên cứu và chuyển giao triển nông thôn, tài nguyên sức khỏe, đáp ứng yêu cầu khoa học công nghệ về và môi trường, phục vụ phục vụ phát triển kinh tế lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển kinh tế xã hội xã hội các tỉnh trung du và phát triển nông thôn, tài các tỉnh trung du, miền núi miền núi phía Bắc Việt nguyên và môi trường,chủ phía Bắc Việt Nam”. Nam”. động và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.” Ý2 6
 7. Ý3 Ý4 BÀI TẬP WORD 6 (Nội dung: Bullets and Numbering, Border and Shading) Ý ĐẸP LỜI HAY  Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người bạn - Emerson  Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian – Franklin.  Thời gian không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì chúng ta làm được (H.Cason) 7
 8. Dùng chức năng Bullets and Numbering để trình bày đoạn văn bản sau: I. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN Một đoạn văn (paragraph) gồm một hoặc nhiều dòng đƣợc kết thúc bằng phím Enter. 1. Các dạng trình bày đoạn văn bản a. First line b. Hanging Indent c. Left Indent d. Right Indent 2. Định dạng đoạn văn ph c tạp: Để định dạng đoạn văn phức tạp hơn, sử dụng lệnh Home/Paragraph:  Mục Alignment  Mục Indentation  Mục Special  Mục Spacing  Mục Line Spacing II. TRÌNH BÀY ĐOẠN VĂN BẢN DẠNG LIỆT KÊ 1. Dùng các biểu tượng trên thanh formatting 2. Dùng menu lệnh  Lớp Bulleted  Lớp Numbering BÀI TẬP WORD 7 (Nội dung: Table, Tab trong Table) Ý1 8
 9. Ý2 Ý3 9
 10. Ý4 DANH SÁCH LƢƠNG CÁN BỘ  PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ  Lƣơng chính Phụ cấp Tổng Ghi chú Họ và tên Tháng 1 Tháng 2 Tháng 1 Tháng 2 lĩnh Nguyễn Thanh Thủy 2300000 2900000 500000 3500000 Ngô Thị Thùy 2500000 2700000 200000 2300000 BÀI TẬP WORD 8 (Nội dung: Bài tập tổng hợp) Ý1 Ý2  MỘT SỐ THUẬT NGỮ TIN HỌC  Tiếng Anh Tiếng Việt Giải thích THUẬT NGỮ TIN HỌC Đóng vai trò nhƣ bộ não máy tính kiểm soát Processor Bộ xử lý toàn bộ các chức năng quan trọng Chứa bộ xử lý và các chíp hỗ trợ cho bộ xử lý, bộ nhớ, và chứa các khe mở rộng, phối Main board Bo mạch chủ hợp với bộ xử lý điều khiển tất cả các thiết bị RAM Bộ nhớ Nơi lƣu trữ tạm thời dữ liệu thông tin 10
 11. Ý3 PHIỂU ĐẶT MUA BÁO TUỔI TRẺ CƢỜI TUỔI TRẺ CƢỜI  ................................................................................................ Họ Tên: ...............................................................................................  ................................................................................................ Địa Chỉ: ................................................................................................ HÃY ĐÁNH DẤU VÀO QÚY MUỐN ĐẶT 1 2 3 4     Ý4 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Chuyên đào tạo và cấp Địa chỉ: 637-CMT8– chứng chỉ Tin học; chứng chỉ TP Thái Nguyên. Ngoại ngữ (tiếng Anh) B, C, Điện thoại: 02803. TOEFL.. 777555 Với đội ngũ giảng viên trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm. CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC CC Chuẩn kĩ năng CNTT cơ bản: 1.000.000đ CC IC3 quốc tế: 1.300.000đ Ý5 rƣờng Đại  Tên của trƣờng đã có nhiều thay đổi qua nhiều thời kỳ để phù hợp với T lâm Thái Nguyên đƣợc học Nông nhiệm vụ và yêu cầu của thực tiễn: Trƣờng Đại học Kĩ thuật miền núi; Trƣờng Đại học Nông Lâm miền núi; Trƣờng Đại học Nông nghiệp III thành lập ngày 19  Ngày 4 tháng 4 năm 1994 Chính phủ ra nghị định tháng 9 năm 1970 theo 31/CP về việc thành lập Đại học Thái Nguyên, Quyết định số 98/TTg trƣờng trở thành đơn vị thành viên của Đại học Thái của Thủ tƣớng Chính Nguyên với tên gọi là Trƣờng Đại học Nông Lâm phủ. Thái Nguyên. 11
 12. Ý6 TIẾNG ANH GIAO TIẾP Liên kết giữa trường Đại học Ngoại Thƣơng và Viện Ngôn Ngữ Mỹ (GP số 332/QHQT)  Bạn sẽ đƣợc đ ả m b ả o n g h e và nói tiếng Anh một cách lƣu loát sau 4 khoá hoặc sẽ học tiếp mà không phải đóng học phí.  Học hoàn toàn với giáo viên Mỹ có bằng B.A, M.A nhiều năm kinh nghiệm. Khoá 12 tuần, tuần học 5 ngày. 12
 13. CHƢƠNG II: MICROSOFT EXCEL 2.1. Mục đích Giúp sinh viên sử dụng đƣợc Microsoft excel 2010 để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế, biết cách sử dụng các hàm tính toán cơ bản trong excel, và cách thống kê những thông tin cần thiết 2.2. Yêu cầu đạt đƣợc Hiều và thành thạo các thao tác, các hàm tính toán cơ bản của Microsoft excel 2010 , làm đƣợc các phần yêu cầu thực hành của cuốn bài giảng tin học đại cƣơng 2.3. Thời gian thực hiện Giờ thực hành trên phòng máy tính theo sự phân công của phòng đào tạo 2.4. Nội dung BÀI TẬP 1 Yêu cầu 1. Điền dữ liệu tự động cho cột TT 2. Định dạng lại dữ liệu trên cột Ngày sinh theo dạng dd/mm/yyyy 3. Định dạng cho dữ liệu trên dòng đầu tiên của bảng nằm giữa theo chiều ngang và chiều dọc của ô 4. Đặt chiều cao của các dòng trong bảng là 25 sau đó kẻ lại viền khung bên ngoài của bảng là 1 nét đậm 5. Chèn thêm cột Đạo đức vào phía bên phải cột Giới tính và tự nhập dữ liệu cho cột này (A, B, C, D) 6. Tính KTHP theo công thức: KTHP = CC*0.2 + KT*0.3+ THI*0.5 13
 14. 7. Điền dữ liệu cho cột Điểm hệ chữ biết: Nếu KTHP>=8.5 thì đạt loại A, nếu KTHP>=7.0 thì đạt loại B, Nếu KTHP>=5.5 thì đạt loại C, nếu KTHP>=4.0 thì đạt loại D, còn lại đạt loại F. 8. Học bổng đƣợc cho nhƣ sau: Nếu KTHP>=8.5 thì đạt học bổng 360.000, nếu KTHP>=7 thì học bổng là 240.000, các trƣờng hợp còn lại học bổng = 0 9. Chèn thêm cột Kết quả vào sau cột hệ số chữ sau đó điền dữ liệu cho cột Kết quả biết: Nếu KTHP>=4 thì Kết quả là Đạt, ngƣợc lại là không đạt 10. Đếm số sinh viên có KTHP>=7 ? 11. Đếm số sinh viên có đạo đức không phải là D ? 12. Đếm số sinh viên đạt học bổng 13. Tính tổng học bổng của những sinh viên là Nam 14. Tính tổng Học bổng của những sinh viên có điểm hệ chữ là A BÀI TẬP 2 Yêu cầu 1. Định dạng lại Ngày nhập và ngày bán đƣới dạng dd/ mm 2. Trên dòng tiêu đề: Đổ màu nền và căn chữ vào giữa ô 3. Kẻ lại khung cho bảng với Viền khung là nét đậm, màu xanh, dòng kẻ bên trong bảng là nét đơn 4. Đặt tên cho Sheet là: BAI THI 02 5. Tiền giảm đƣợc tính nhƣ sau: Nếu sản lƣợng >800 thì giảm 15%* đơn giá, nếu 500
 15. 8. Lập công thức thống kê cho bảng sau: Tên nông sản Tổng sản lƣợng Lúa ? Khoai lang ? Lạc ? Sắn ? 9. Vẽ biểu đồ cho bảng thống kê ý 8 10. Lọc ra thông tin của những nông sản có tên là Lúa BÀI TẬP 3 BẢNG THỐNG KÊ BÁN LƢƠNG THỰC NĂM 2016 A B C D E F G 1 Khối Mã hàng Tên hàng Ngày bán Đơn giá Tiền giảm Thành tiền lƣợng 2 L ? 19/01/2016 1000 ? ? ? 3 N ? 14/02/2016 2000 ? ? ? 4 S ? 15/02/2016 2500 ? ? ? 5 L ? 17/03/2016 500 ? ? ? 6 N ? 22/01/2016 700 ? ? ? 7 S ? 28/03/2016 850 ? ? ? 8 L ? 20/02/2016 1500 ? ? ? 9 N ? 15/03/2016 1700 ? ? ? 10 S ? 30/01/2016 400 ? ? ? A B C D 11 BẢNG TÊN HÀNG 12 Mã hàng S N L 13 Tên hàng Sắn Ngô Lúa 14 Đơn giá 5000 7000 11000 Yêu cầu: Sử dụng công thức tính toán và các hàm trong Excel để hoàn thành bảng tính trên. Thực hiện các công việc sau: 1. Dữ liệu cột Tên hàng, Đơn giá dựa vào 2 ký tự đầu của Mã hàng và Bảng tên hàng 2. Dữ liệu cột Tiền giảm nhƣ sau: Nếu số lƣợng > 100 thì Tiền giảm = 10% * Thành tiền, ngƣợc lại nếu Số lƣợng
 16. 6. Sắp xếp bảng trên theo chiều tăng dần của Tên hàng và giảm dần của Thành tiền 7. Đếm số mặt hàng đƣợc giảm tiền 8. Đếm số mặt hàng có tên là Ngô 9. Tính tổng Thành tiền của những mặt hàng có tên là Sắn 16
 17. BÀI TẬP 4 Yêu cầu: Sử dụng công thức tính toán và các hàm trong Excel để hoàn thành bảng tính trên. Thực hiện các công việc sau: 1. Lập công thức để điền dữ liệu cho cột Tên mặt hàng, Đơn giá và Số lƣợng dựa vào thông tin cho ở bảng phụ 2. Thành tiền = số lƣợng * đơn giá 3. Lập công thức thống kê cho bảng sau: Tên mặt hàng Tổng thành tiền Xăng RON 92 ? Dầu Diezen ? Dầu nhớt Castrol ? 4. Vẽ biểu đồ thể hiện bảng thống kê trên 5. Đếm số mặt hàng có số lƣợng > 300 6. Sắp xếp lại bảng trên theo chiều giảm dần của Thành tiền 7. Đƣa thông tin về Xăng và Dầu ra một bảng mới 17
 18. BÀI TẬP 5 A B C D E F 1 THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐH NÔNG LÂM 2 STT Mã sách Họ tên Tên sách Ngày mƣợn Ngày trả 3 1 TD6 Trƣơng Văn Út ? 09/02/2006 28/02/2006 4 2 TT8 Hồ Hải Triều ? 30/04/2006 14/05/2006 5 ? TK5 Nguyễn Văn Tân ? 05/05/2006 25/05/2006 6 ? TH8 Lê Hải Tứ ? 05/05/2006 16/05/2006 7 ? NP9 Lê Văn Tâm ? 05/08/2006 04/09/2006 8 ? TT8 Trần Ngọc Dung ? 10/06/2006 12/06/2006 A B C 17 BẢNG MÃ LOẠI VÀ TÊN SÁCH 18 Mã loại Tên sách Sách mƣợn 19 TK Tham Khảo ? 20 TH Tin học ĐC ? 21 NP Nhà nƣớc & Pháp luật ? 22 TD Từ Điển ? 23 LS Lịch Sử Đảng ? 24 TT Tiểu Thuyết ? Yêu cầu: Sử dụng công thức tính toán và các hàm trong Excel để hoàn thành bảng tính trên. Thực hiện các công việc sau: 1. Chèn vào sau cột Ngày trả các cột sau: Nhận xét, Tiền phạt 2. Nhập cột STT tự động 3. Điền dữ liệu cột Tên sách dựa vào Mã sách và Bảng mã loại và tên sách 4. Dữ liệu cho cột Nhận xét nhƣ sau: Nếu trả trƣớc 10 ngày thì ghi nhận xét là Trong giới hạn cho phép, nếu trả từ 10 đến 15 ngày thì ghi là Đúng hạn, ngƣợc lại thì ghi là Quá hạn cho phép. 18
 19. 5. Tính cột Tiền phạt biết rằng chỉ đƣợc mƣợn tối đa là 15 ngày, nếu quá số ngày cho phép thì sẽ bị phạt 20000 nhân với số ngày quá hạn, ngƣợc lại thì không bị phạt. 6. Trong bảng Mã loại và tên sách, thống kê Tổng số sách đƣợc mƣợn theo Tên sách. 7. Vẽ biểu đồ thể hiện Tổng số sách đã mƣợn của từng loại sách 8. Tính Tổng tiền phạt của loại sách TD. 9. Đƣa ra màn hình thông tin về những sinh viên trả sách đúng hạn 10. Hãy trích lọc ra các mẫu tin có ngày mƣợn sách trong khoảng thời gian 10/08/2006 đến 10/10/2006. 11. Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần của cột Ngày Mƣợn và giảm dần của Tổng tiền phạt 19
 20. CHƢƠNG III: MICROSOFT POWERPOINT 3.1. Mục đích Sử dụng đƣợc Microsoft powerpoint 2010 để tạo một bài báo cáo, trình diễn tài liệu một cách có hiệu quả 3.2. Yêu cầu đạt đƣợc Hiểu và thành thạo các thao tác cơ bản của powerpoint , làm đƣợc các phần yêu cầu thực hành của cuốn bài giảng tin học đại cƣơng 3.3. Thời gian thực hiện Giờ thực hành trên phòng máy theo sự phân công của phòng đào tạo 3.4. Nội dung BÀI TẬP POWERPOINT 1 1. Hoàn thành nội dung bài báo cáo trên Powerpoint theo mẫu dƣới đây, sử dụng font chữ: Arial, cỡ chữ dòng tiêu đề: 32, cỡ chữ phần nội dung: 28, dãn dòng 1.3, dãn đoạn 6pt 1. 2. 3. 4. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2