intTypePromotion=1

Tài liệu hướng dẫn Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
199
lượt xem
32
download

Tài liệu hướng dẫn Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) ở doanh nghiệp, tăng cường quản lý rủi ro thiên tai mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp, lập kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp tại doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP<br /> <br /> TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN<br /> <br /> QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 1<br /> <br /> TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 2<br /> <br /> TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP<br /> <br /> TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN<br /> <br /> QUẢN LÝ RỦI RO<br /> TRONG DOANH NGHIỆP<br /> NHÓM BIÊN SOẠN<br /> Tô Kim Liên<br /> Nguyễn Thị Thu<br /> Lê Thị Huơng Liên<br /> <br /> Hà Nội, tháng 1 năm 2012<br /> 3<br /> <br /> TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 4<br /> <br /> TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Giới thiệu<br /> 1. Khái niệm về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) ở doanh nghiệp<br /> 2. Tăng cường quản lý rủi ro thiên tai mang lại lợi ích gì cho<br /> doanh nghiệp<br /> 2.1. Xu hướng trên toàn cầu<br /> 2.2. Tình hình tại Việt Nam<br /> 2.3. Lợi ích của việc phòng ngừa và ứng phó với thiên tai<br /> 3. Lập kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp tại doanh nghiệp<br /> 3.1. Những bước quan trọng trong lập kế hoạch ứng phó thiên<br /> tai của doanh nghiệp<br /> 3.2. Đánh giá rủi ro<br /> 3.3. Lập kế hoạch ứng phó với thiên tai<br /> 3.3.1. Những việc cần làm trong quá trình lên kế hoạch ứng phó<br /> với thiên tai<br /> 3.3.2. Kế hoạch ứng phó trong tình trạng khẩn cấp cho nhân viên<br /> 3.3.3. Dự trữ trong tình trạng khẩn cấp<br /> 3.3.4. Quyết định sơ tán hay ở lại<br /> 3.3.5. Chuẩn bị cấp cứu y tế<br /> 3.3.6. Lên kế hoạch liên lạc trong tình huống khẩn cấp<br /> 3.3.7. Bảo vệ tài sản và đầu tư của doanh nghiệp<br /> 3.4. Đào tạo và Thử nghiệm<br /> <br /> 7<br /> 8<br /> 12<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 17<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 22<br /> 24<br /> 25<br /> <br /> 4. Xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh<br /> nghiệp sau thiên tai<br /> <br /> 27<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> 29<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2