intTypePromotion=1

Tài liệu tập huấn: Biên soạn giáo trình, tài liệu phần dành cho địa phương (THCS)

Chia sẻ: Lotus_123 Lotus_123 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
153
lượt xem
10
download

Tài liệu tập huấn: Biên soạn giáo trình, tài liệu phần dành cho địa phương (THCS)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tập huấn "Biên soạn giáo trình, tài liệu phần dành cho địa phương (THCS)" thuộc dự án Việt - Bỉ "Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam" được trình bày dưới dạng slide nhằm mục tiêu xác định giáo trình, tài liệu địa phương cần biên soạn; xác định cách thức biên soạn; lập kế hoạch biên soạn tài liệu, giáo trình ở địa phương; thực hành xây dựng đề cương, biên soạn giáo trình giảng dạy ở các trường CĐSP và tài liệu dạy ở THCS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tập huấn: Biên soạn giáo trình, tài liệu phần dành cho địa phương (THCS)

 1. Dự án Việt – Bỉ Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (VIE 04 019 11) tËp huÊn biªn so¹n gi¸o tr×nh, tμi liÖu phÇn dμnh cho ®Þa ph−¬ng (CÊp THCS) Cho giảng viên sư phạm, giáo viên trường thực hành trung học cơ sở, phổ thông dân tộc nội trú 14 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Hμ Néi : 28/6/- 7/7/2007
 2. tËp huÊn biªn so¹n gi¸o tr×nh, tμi liÖu phÇn dμnh cho ®Þa ph−¬ng Ngμy Thø NHÊT (28/6/2007) PHÇN TμI LIÖU POWERPOINT
 3. Biên soạn giáo trình, tài liệu phần dành cho địa phương (THCS) Bước đầu khảo sát việc đang thực hiện và lý do tại sao cần thực hiện- trong và sau khóa tập huấn 1 Ngày 1 - Buổi sáng (JP) Mục tiêu trọng tâm của khóa tập huấn Xác định giáo trình, tài liệu địa phương cần biên soạn Xác định cách thức biên soạn Lập kế hoạch biên soạn tài liệu, giáo trình ở địa phương Thực hành xây dựng đề cương, biên soạn giáo trình giảng dạy ở các trường CĐSP và tài liệu dạy ở trường THCS 2 Ngày 1 - Buổi sáng (JP) 1
 4. Tiến trình tập huấn Chia nhóm - Địa lý, Văn, Lịch sử - GV tham gia biên soạn giáo trình CĐSP, tài liệu THCS - Các tỉnh thuộc dự án Các bài trình bày, làm việc theo nhóm, thảo luận cả lớp, nhóm đại diện (cho một cụm các nhóm) trình bày trước lớp (phương pháp “quả bóng tuyết”) Phác thảo, thảo luận, ghi chép ý kiến Phần thực hành Thư ký của các nhóm và thư ký của cả lớp 3 Ngày 1 - Buổi sáng (JP) Kết quả của khóa tập huấn Phác thảo đề cương cho các môn và các tỉnh Phác thảo giáo trình cho các trường CĐSP và tài liệu giảng dạy cho các trường THCS Phác thảo kế hoạch biên soạn Đại biểu tham dự khoá tập huấn khi trở về địa phương có thể: Phát triển kế hoạch của địa phương – Lựa chọn tài liệu và thông tin ở từng địa phương – Xây dựng đề cương và giáo trình, tài liệu cho từng địa phương – Tham gia giải thích, hướng dẫn đồng nghiệp về giáo trình, tài liệu – biên soạn 4 Ngày 1 - Buổi sáng (JP) 2
 5. Giáo trình địa phương Chúng ta hiểu biết gì về “giáo trình, tài liệu địa phương”? Mục đích? – Mục tiêu? – Định nghĩa? – Phạm vi? – Kinh nghiệm tính tới thời điểm hiện tại? – Kế hoạch cho thời gian tới? – Thực trạng? – 5 Ngày 1 - Buổi sáng (JP) Dự án hỗ trợ cho việc biên soạn tài liệu, giáo trình địa phương Việc hỗ trợ bao gồm các lĩnh vực sau Khoá tập huấn này (và nhiều khoá tập huấn tiếp theo) Tiếp đến phát triển băng hình, in ấn tài liệu, lập đề cương, lập kế hoạch Tổng kết các kinh nghiêm ở các địa phương Củng cố tài liệu phác thảo Dạy và học tích cực Đánh giá quá trình thực hiện, trao đổi kinh nghiệm và kết quả giữa các tỉnh 6 Ngày 1 - Buổi sáng (JP) 3
 6. Hoạt động - Phần 1 Tham khảo mục Hoạt động ở phần Tổng hợp Ngày 1 Thảo luận, xác định và phản hồi về các nội dung sau: Sẽ làm gì trong khoá tập huấn này – Có hiểu biết gì về “tài liệu, giáo trình địa phương” – Các tài liệu hiện có là gì và các tài liệu đó như thế nào – Điều gì thực sự diễn ra trong việc dạy và học “tài liệu, giáo – trình địa phương” 7 Ngày 1 - Buổi sáng (JP) Hoạt động - Phần 2 Phân tích, đánh giá cấu trúc và nội dung giáo trình giảng dạy tại các trường CĐSP cũng như các tài liệu dùng ở trường THCS đã biết hoặc từng tham khảo Những thuận lợi, khó khăn, cơ hội gặp phải trong quá trình biên soạn và thực hiện “tài liệu, giáo trình phần dành cho địa phương”? 8 Ngày 1 - Buổi sáng (JP) 4
 7. Xác định giáo trình, tài liệu cần biên soạn Đưa ra định nghĩa về giáo trình, tài liệu và những mục tiêu chung của giáo trình, tài liệu Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 1 Những tài liệu nào cần biên soạn cho giáo trình, tài liệu địa phương Đề cương tài liệu, giáo trình và đề cương cho từng phần Tài liệu dạy học Tài liệu in ấn, băng hình, và các phương tiện đa truyền thông khác Đồ dùng dạy học Tài liệu bổ trợ cho tài liệu hiện có Giáo trình để sử dụng ở CĐSP Tài liệu để sử dụng ở THCS Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 2 1
 8. Ai sẽ sử dụng những tài liệu này? Các trường Cao đẳng sư phạm Giảng viên Sinh viên, cán bộ học tại chức Các trường trung học cơ sở Giáo viên Học sinh Người sử dụng có nhiều/ ít nguồn tham khảo Khu vực nông thôn cũng như thành thị Các tỉnh thành và các nhóm dân tộc thiểu số Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 3 Đặc điểm của người sử dụng tài liệu Những gì chúng ta có thể giả định về người sử dụng tài liệu là: Kinh nghiệm trong giảng dạy, đào tạo và học tập? Đã quen với giáo trình? Kinh nghiệm trong việc biên soạn tài liệu? Khả năng tiếp cận các nguồn đào tạo? Những mong muốn trong việc giảng dạy, học tập và đào tạo? Tự tin và năng lực? Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 4 2
 9. Những đặc điểm nào sẽ làm cho tài liệu trở nên có hiệu quả với người sử dụng? Phù hợp với đặc điểm của người sử dụng về các mặt: Nội dung Cấu trúc Thành phần Văn phong Mức độ Khổ sách và cách trình bày Chất lượng Sự phù hợp với nhu cầu của người sử dụng và hoàn cảnh sử dụng Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 5 Mục tiêu, phạm vi và những hạn chế Những gì chúng ta có thể định nghĩa về tài liệu là Mục tiêu là gì? Phạm vi? Những hạn chế? Xem xét các khía cạnh…. Thành phần, phương tiện truyền thông, nguồn? Nội dung bao quát? Mức độ đa dạng và mức độ chuẩn hoá? Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 6 3
 10. Tài liệu sẽ được sử dụng như thế nào? Trong lớp học, ở nhà, ở phòng hội đồng? Tại một tỉnh hoặc một số tỉnh? Do một nhóm GV hoặc cá nhân một GV nào đó? Với trợ giảng/ giáo viên hoặc tự học Là một phần của chương trình giảng dạy chính thức hoặc như là tài liệu phụ trợ? Trực tiếp sử dụng trong chương trình ĐTGV THCS/tài liệu GD THCS hoặc để chuẩn bị cho các hoạt động ĐTGV THCS/tài liệu GD THCS ? Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 7 Hoạt động- Phần 1: Phản hồi đối với các vấn đề được nêu ra trong phần trình bày Trong nhóm nhỏ Thảo luận các vấn đề được nêu ra trong phần trình bày Thêm những vấn đề mà học viên thấy cần quan tâm Đưa ra các kết luận Chuẩn bị báo cáo và tham gia thảo luận trước toàn lớp Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 8 4
 11. Hoạt động- Phần 2: Xác định các mục tiêu cơ bản trong nhóm Trong từng nhóm nhỏ, dựa trên các kết luận của học viên ở mục hoạt động phần 1 để: Xác định các mục tiêu cơ bản của tài liệu giáo trình địa phương cần phát triển Đối với các môn: Lịch sử, Địa lý, Văn học Đối với việc sử dụng ở các trường CĐSP Đối với việc sử dụng ở các trường THCS Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 9 Hoạt động - phần 3: Tìm hiểu các mục tiêu đã được trao đổi giữa các nhóm Dựa trên các hoạt động ở phần 1 và phần 2 So sánh các mục tiêu mà nhóm đã nêu ra với các mục tiêu của các nhóm cùng môn học và cùng một trình độ (biên soạn giáo trình CĐSP hay tài liệu THCS) Tìm kiếm sự nhất trí giữa các nhóm Chuẩn bị trình bày về các mục tiêu đã được thống nhất trước lớp Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 10 5
 12. tËp huÊn biªn so¹n gi¸o tr×nh, tμi liÖu phÇn dμnh cho ®Þa ph−¬ng (CÊp THCS) Ngμy Thø NHÊT (28/6/2007) PHÇN TæNG HîP
 13. Khoá tập huấn thiết kế và biên soạn giáo trình, tài liệu phần dành cho địa phương (THCS) – 28/6-7/7/2007 Khoá tập huấn về thiết kế và biên soạn giáo trình phần dành cho địa phương (THCS) Thời gian: Từ 28/ 6 – 7/ 7/ 2007 Địa điểm: Khách sạn La thành, Đội Cấn, Hà Nội Xem thông tin chi tiết của khoá tập huấn (10 ngày) trong Chương trình tập huấn Ngày thứ nhất: Buổi sáng Giới thiệu khoá tập huấn và nhiệm vụ của việc biên soạn tài liệu, giáo trình địa phương. Nội dung trọng tâm • Giám đốc dự án chào đón đại biểu, giới thiệu bối cảnh và mục tiêu khoá tập huấn • Chuyên gia tiếp tục chương trình, giới thiệu những vấn đề cơ bản sẽ được thảo luận trong khoá tập huấn. • Giới thiệu tiến trình khóa tập huấn. • Thảo luận trong nhóm, xác định và xem xét nội dung và cấu trúc giáo trình, tài liệu đang sử dụng tại các trường trung học cơ sở và các trường cao đẳng sư phạm. • Các nhóm thảo luận lý do biên soạn các tiết học phần dành cho địa phương và việc biên soạn cũng như sử dụng tài liệu để dạy các tiết học này • Đại biểu tham dự khóa tập huấn bắt đầu thảo luận trong nhóm và trao đổi ý kiến trước toàn lớp. Kết quả Quý vị đại biểu có hiểu biết cụ thể: • lý do dự án tổ chức khóa tập huấn, mục đích khóa tập huấn là gì? cần đạt được gì? và thành viên tham dự là ai? • mục đích của việc phát triển giáo trình, tài liệu phần dành cho địa phương • chương trình, thời gian và tiến trình của khoá tập huấn. • dự án sẽ hỗ trợ những gì trong việc biên soạn giáo trình, tài liệu. Giới thiệu Chương trình Buổi sáng khái quát toàn bộ nội dung sẽ diễn ra trong 10 ngày tập huấn. Khoá tập huấn sẽ tập trung vào tình hình hiện tại và những gì mà dự án sẽ hỗ trợ trong tương lai. Buổi sáng hôm nay cho chúng ta cơ hội để gặp gỡ nhau và biết mục đích sự có mặt của chúng ta ở đây để làm gì. Tổng hợp ngày thứ 1 Trang 1 của 4
 14. Khoá tập huấn thiết kế và biên soạn giáo trình, tài liệu phần dành cho địa phương (THCS) – 28/6-7/7/2007 Các hoạt động • Thảo luận trong nhóm nhỏ những vấn đề được nêu ra trong phần trình bày của chuyên gia • Phân tích và xem xét những tài liệu mà quý vị đã sử dụng hoặc biết tới. • Cân nhắc xem các tài liệu này có liên hệ gì tới tài liệu, giáo trình được biên soạn ở địa phương • Thư ký nhóm ghi chép ý kiến của đại biểu. • Nêu vấn đề và thảo luận ý kiến đóng góp của các nhóm trong phần thông tin phản hồi của toàn thể lớp tập huấn • Ghi lại những kết quả đã đạt được và những vấn đề cần thảo luận thêm. • Dựa vào chương trình tập huấn, hoàn thiện mục tự đánh giá dưới đây để làm tài liệu tham khảo. • Ghi lại những nội dung quan trọng và các vấn đề cần theo dõi. Tài liệu tham khảo Các bài trình bày; Một số tài liệu, giáo trình hiện có; Chương trình tập huấn Bình luận Phần này tạo tiền đề cho chúng ta đặt câu hỏi về tài liệu, giáo trình địa phương và những tài liệu có thể biên soạn để đào tạo giáo viên và để giáo viên trung học cơ sở có thể sử dụng trong giảng dạy. Một số vấn đề chúng tôi có thể trả lời trong phần này. Những vấn đề khác chúng tôi cần phải xem xét kỹ hơn để có câu trả lời. Việc khảo sát này là một phần mục đích của khoá tập huấn. Khi khoá tập huấn kết thúc, quý vị sẽ tiếp tục khảo sát để có kết luận cuối cùng cho hoàn cảnh cụ thể ở địa phương mình. Tự đánh giá Quý vị đã rút ra những kết luận gì từ nội dung tập huấn này? (ghi vào chỗ trống) Quý vị sẽ làm gì sau phần tập huấn này? (ghi vào chỗ trống) Tổng hợp ngày thứ 1 Trang 2 của 4
 15. Khoá tập huấn thiết kế và biên soạn giáo trình, tài liệu phần dành cho địa phương (THCS) – 28/6-7/7/2007 Ngày thứ nhất: Buổi chiều Xác định tài liệu cần biên soạn Nội dung trọng tâm • Tiếp nối chương trình buổi sáng • Chuyển sang xác định tài liệu nào cần phát triển cho các trường cao đẳng sư phạm và trường trung học cơ sở. • Phân tích những tương đồng và khác biệt giữa người sử dụng tài liệu. Việc này sẽ giúp chúng tôi hiểu tài liệu mà chúng ta cần là gì. • Tiến tới xác định mục tiêu, phạm vi và hạn chế của tài liệu, giáo trình địa phương cần biên soạn Kết quả Quý vị sẽ có hiểu biết rõ hơn và cụ thể hơn về đặc điểm của tài liệu, giáo trình địa phương cần biên soạn Giới thiệu Trong buổi chiều hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề còn tồn tại trong tài liệu giáo trình địa phương và những gì chúng ta cần phát triển. Chúng ta sẽ xem xét và hiểu rõ ràng hơn về sự khác biệt giữa những người cùng sử dụng tài liệu, cách sử dụng và tài liệu mà họ thấy hiệu quả. Các hoạt động • Thảo luận trong nhóm nhỏ những vấn đề được nêu ra trong phần trình bày mở đầu của buổi chiều. • Ghi chép • ChuNn bị đóng góp ý kiến cho phần phản hồi Tài liệu tham khảo Quy định của Bộ giáo dục và đào tạo về tài liệu, giáo trình địa phương Bình luận Qua phần này, quý vị sẽ thấy có nhiều điều chưa thống nhất đối với giáo trình địa phương. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, vì đó là bản chất của tài liệu, giáo trình dành cho địa phương. Vì thế, quý vị và các bạn đồng nghiệp của mình ở địa phương sẽ có nhiều tự chủ trong việc biên soạn tài liệu, giáo trình địa phương để phù hợp với địa phương mình để có thể đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của giáo sinh và học sinh tại các trường trung học cơ sở. Tổng hợp ngày thứ 1 Trang 3 của 4
 16. Khoá tập huấn thiết kế và biên soạn giáo trình, tài liệu phần dành cho địa phương (THCS) – 28/6-7/7/2007 Tự đánh giá Quý vị đã rút ra những kết luận gì từ nội dung tập huấn này? (ghi vào chỗ trống) Quý vị sẽ làm gì sau buổi tập huấn này? (ghi vào chỗ trống) Tổng hợp ngày thứ 1 Trang 4 của 4
 17. tËp huÊn biªn so¹n gi¸o tr×nh, tμi liÖu phÇn dμnh cho ®Þa ph−¬ng Ngμy Thø HAI (29/6/2007) PHÇN TμI LIÖU POWERPOINT
 18. Xác định nội dung cần biên soạn cho từng môn học Lập kế hoạch và tìm nguồn tài liệu tham khảo Ngày 2 - Buổi sáng (JP) 1 Rút ra kết luận dựa trên những gì đã được thiết lập ở những buổi thảo luận trước Những điều cần chú ý Ai sẽ sử dụng những tài liệu này Đặc điểm của người sử dụng tài liệu Tài liệu sẽ được sử dụng như thế nào Những mục tiêu chung của tài liệu Sử dụng kiến thức này để xác định nội dung Sử dụng sự hiểu biết và cảm giác của bản thân Ngày 2 - Buổi sáng (JP) 2 1
 19. Xác định tài liệu tham khảo Cần những tài liệu tham khảo gì? Tìm nguồn tài liệu tham khảo ở đâu? Tài liệu tham khảo sẽ được sử dụng như thế nào? - Như tài liệu học tập trong chương trình dành cho địa phương - Như nguồn tài liệu tham khảo cho việc học - Cung cấp thông tin cho tác giả biên soạn Ngày 2 - Buổi sáng (JP) 3 Hoạt động- Phần 1 Thảo luận lấy thông tin (Brainstorm) trong các nhóm Tự do đóng góp ý kiến và liệt kê ghi lên giấy A0/flipchart Không chất vấn, thảo luận hay đánh giá ý kiến “Quả bóng tuyết”, nhóm lớn: kết hợp các nhóm cùng môn học, cùng trình độ (CĐSP hoặc THCS), sau đó thảo luận cả lớp Các nhóm lớn đánh giá những ý kiến đóng góp, chỉnh sửa để lên danh sách các ý kiến đã được thống nhất Ngày 2 - Buổi sáng (JP) 4 2
 20. Hoạt động- Phần 2 Thực hiện quá trình này 2 lần: trước tiên để xác định nội dung, sau đó xác định nguồn tài liệu tham khảo Trợ giảng giúp các nhóm thảo luận Thư ký nhóm tổng kết và chuyển những ghi chép đã được thống nhất của các nhóm để đánh máy Sử dụng phần hướng dẫn hoạt động trong phần tài liệu chung cho ngày 2 Ngày 2 - Buổi sáng (JP) 5 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản