Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
890
lượt xem
37
download

Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Nắm được đặc điểm nội dung và hình thức cuả đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối . 2. Nhận biết và bước đầu biết cách xây dựng cá đoạn văn tả cây cối . 3. Có ý thức bảo vệ cây xanh .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI

  1. T p làm văn O N VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU T CÂY C I I)M c tiêu : 1. N m ư c c i m n i dung và hình th c cu o n văn trong bài văn miêu t cây c i . 2. Nh n bi t và bư c u bi t cách xây d ng cá o n văn t cây c i . 3. Có ý th c b o v cây xanh . II) dùng d y h c : Tranh nh cây g o , cây trám en ( n u có ) III)Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A. Bài cũ : +G i m t HS c o n văn t m t loài hoa hay th qu mà em yêu thích ( BT2 ti t trư c ). + G i 1 HS nói v cách t c a tác gi trong 2 Hs lên tr bài . o n văn c thêm “Hoa mai vàng” GV nh n xét . B. Bài m i : 1. Gi i thi u bài . 2. Ph n nh n xét :
  2. G i 1 HS c yêu c u c a bài . + 1 HS c bài .C l p c th m trao ib n ng i bên c nh , làm l n Gv nh n xét bài có 3 o n : lư t bài t p 2 , 3 . + o n 1 : Th i kì ra hoa . + o n 2 : Lúc h t mùa hoa . + o n 3 : Th i kì ra qu . + 4 Hs c ph n ghi nh 3.Ph n ghi nh . 4 . Ph n luy n t p : Bài t p 1 : + 1 HS c n i dung bài t p1.C l p c th m bài “Cây trám en”. Hai em cùng trao i các o n và n i dung chính c a t ng o n . + HS phát bi u ý ki n . C l p và Gv nh n xét . + Gv ch t l i : • Bài này có 4 o n : + o n 1 : T bao quát thân cây , cành cây , lá cây trám en . + o n 2 : Hai lo i trám en : Trám en t và trám en n p . + o n 3 : ích l i c a qu trám en .
  3. + o n 4 : Tình c m c a ngư i t v i cây trám en . Bài t p 2 : GV nêu yêu c u ,g iý: + Trư c h t , em xác inh s vi t cây gì . Hs l ng nghe g i ý và Sau ó , suy nghĩ v nh ng l i ích mà cây vi t o n văn . ó mang n cho con ngư i . *GV c 2 o n tham kh o . +4 em oc bài làm c a + Gv ch m m t s bài . mình lên .C l p nh n xét . T ng c p trao i bài , s a bài cho nhau. 5. C ng c và d n dò : +GV nh n xét chung ti t h c . Yêu c u nh ng HS chưa hoàn thành bài v nhà làm bài ti p . + c trư c bài t i , quan sát nơi em ho c qua HS l ng nghe và th c tranh nh hoàn ch nh bài t p 2 . hi n .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản