intTypePromotion=4

Thông báo 3912/TB-BNN-T

Chia sẻ: Tran Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
22
lượt xem
0
download

Thông báo 3912/TB-BNN-T

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 3912/TB-BNN-TH năm 2013 giới thiệu chữ ký của bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 3912/TB-BNN-T

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: 3912/TB-BNN-TH Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỮ KÝ BÀ NGUYỄN THỊ THÚY PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Quyết định số 1875/QĐ- BNN-TCCB ngày 13 tháng 8 năm 2013 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng phòng Thống kê thuộc Trung tâm Tin học và Thống kê, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê kể từ ngày 15/8/2013. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo và giới thiệu chữ ký của bà Nguyễn Thị Thúy tới các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ và phối hợp công tác. Chữ ký bà Nguyễn Thị Thúy Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê ĐTCQ: 043.7341635 (Số máy lẻ:101) ĐTDĐ: 0988.811.104 TL. BỘ TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Lãnh đạo Bộ; (để b/c) PHÓ VĂN PHÒNG - Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ; - Đảng ủy Bộ, công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ; - Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Lưu: VT, TH. Trần Quốc Tuấn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản