intTypePromotion=3

Thu nhận yêu cầu

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
55
lượt xem
12
download

Thu nhận yêu cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tầm quan trọng của xác định yêu cầu Yêu cầu phần mềm (software requirement) là gì? Phân loại yêu cầu Kỹ thuật yêu cầu (Requirements Engineering - RE) là gì? Lợi ích từ quy trình xác định yêu cầu chất lượng cao Vai trò của người phân tích yêu cầu 2 .1. Tầm quan trọng trong XĐ yêu cầu? Thu nhận yêu cầu Công nghệ và xã hội không ngừng thay đổi một cách nhanh chóng, và ảnh hưởng to lớn của hệ thống thông tin trong một môi trường vô cùng phức tạp Kỹ thuật yêu cầu (requirements engineering - RE) đóng một vai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu nhận yêu cầu

 1. CHƯƠNG I YÊU CẦU PHẦN MỀM Thu nhận yêu cầu TNYC 1
 2. Nội dung Thu nhận yêu cầu 1. Tầm quan trọng của xác định yêu cầu 2. Yêu cầu phần mềm (software requirement) là gì? 3. Phân loại yêu cầu 4. Kỹ thuật yêu cầu (Requirements Engineering - RE) là gì? 5. Lợi ích từ quy trình xác định yêu cầu chất lượng cao 6. Vai trò của người phân tích yêu cầu 2
 3. 1. Tầm quan trọng trong XĐ yêu cầu? Thu nhận yêu cầu ™ Công nghệ và xã hội không ngừng thay đổi một cách nhanh chóng, và ảnh hưởng to lớn của hệ thống thông tin trong một môi trường vô cùng phức tạp ƒ Kỹ thuật yêu cầu (requirements engineering - RE) đóng một vai trò vô cùng quan trọng ƒ Cần có sự tham gia của các chuyên gia trong việc thu nhận và quản lý yêu cầu Hệ thống nghiệp vụ - Hệ thống thông tin – Phần mềm 3
 4. Một số đặc trưng Thu nhận yêu cầu ™ Sản phẩm phát triển với tốc độ chóng mặt. Ngày nay khách hàng thường đòi hỏi phiên bản mới của sản phẩm trong khoảng thời gian dưới 1 năm ƒ Ví dụ: theo Siemens thì 20 năm trước, 55% hàng bán là từ sản phẩm tuổi
 5. 5
 6. Một số đặc trưng Thu nhận yêu cầu ™ Thay đổi không ngừng của công nghệ ƒ Các kỹ sư không thể sống cả đời với nghề nghiệp của mình trong 1 công ty nào đó 6
 7. Một số đặc trưng Thu nhận yêu cầu ™ Gia công phần mềm đóng một vai trò vô cùng quan trọng có tính toàn cầu ƒ Vai trò quan trọng của đặc tả. VD: Đặc tả cho máy giặt cho đội ngũ xây dựng nó chưa từng nhìn thấy máy giặt lần nào 7
 8. Một số đặc trưng Thu nhận yêu cầu ™ Việc phát triển phần mềm thường liên kết chặt chẽ với nghiệp vụ mà nghiệp vụ thì biến đổi không ngừng nên các phiên bản mới của sản phẩm thường được tạo bằng cách thay đổi phần mềm nhằm hạ thấp chi phí biến đổi 8
 9. Tại sao yêu cầu là quan trọng? Thu nhận yêu cầu ™ Nguyên nhân thất bại của dự án (RE-62%) ƒ 1. Những yêu cầu không đầy đủ - Incomplete requirements (13.1%) ƒ 2. Lack of user involvement (12.4%) ƒ 3. Lack of resources (10.6%) ƒ 4. Unrealistic expectations (9.9%) ƒ 5. Lack of executive support (9.3%) ƒ 6. Changing requirements and specifications (8.7%) ƒ 7. Lack of planning (8.1%) ƒ 8. System no longer needed (7.5%)
 10. Ai thành công ??? Thu nhận yêu cầu ™ For the first half of the 20th century, the Indian and Harley Davidson motorcycle manufactures were fierce competitors. ™ In WWII the U. S. Army asked for a 500 cc motorcycle. ™ Indian made one for them. ™ Harley Davidson built a 750 cc motorcycle. ™ Have any of you heard of a Indian motorcycle? 10
 11. 2. Yêu cầu (requirement) Thu nhận yêu cầu ™ Một yêu cầu là một đặc trưng của hệ thống, hay là sự mô tả những việc, mà hệ thống có khả năng thực hiện để hoàn thành mục tiêu của hệ thống 11
 12. Theo IEEE 1990 Thu nhận yêu cầu 1. A condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an objective. 2. A condition or capability that must be met or possessed by a system or system component to satisfy a contract, standard, specification, or other formally imposed document. 3. A documented representation of a condition or capability as in 1 or 2. 12
 13. Yêu cầu? Thu nhận yêu cầu “Tôi không có thời gian để viết yêu cầu! Bạn không thấy tôi đang bận gỡ lỗi?” 13
 14. Yêu cầu Thu nhận yêu cầu ™ Yêu cầu có thể được ràng buộc bởi hợp đồng hay văn bản ™ Có những yêu cầu ngầm định (implicit) ™ Một yêu cầu có thể được nhận biết (known, spoken)/ không nhận biết (forgotten, unspoken…)
 15. Đặc trưng của yêu cầu Thu nhận yêu cầu ™ Khả thi - Feasible ™ Có giá trị - Valid ™ Không nhập nhằng - Unambiguous ™ Dễ kiểm chứng - Verifiable ™ Dễ biến đổi - Modifiable ™ Toàn vẹn - Consistent ™ Đầy đủ - Complete ™ Lần vết được - Traceable 15
 16. 16
 17. 3. Phân loại yêu cầu Thu nhận yêu cầu ……. 17
 18. Yêu cầu hệ thống Thu nhận yêu cầu ™ Yêu cầu chức năng: chức năng dịch vụ hệ thống cung cấp ™ Yêu cầu phi chức năng: những ràng buộc về tiêu chuẩn, thời gian, qui trình phát triển…, chủ yếu là những yêu cầu về chất lượng ™ Ràng buộc: phản ảnh những đặc trưng của miền ứng dụng. Chúng có thể là những yêu cầu chức năng hay yêu cầu phi chức năng. 18
 19. Yêu cầu chức năng Thu nhận yêu cầu ™ Yêu cầu chức năng chỉ ra những gì hệ thống làm, chúng thường quan hệ các use-case hay những qui tắc nghiệp vụ (business rule) ™ Một số yêu cầu chức năng ƒ Chức năng tính toán ƒ Chức năng lưu trữ ƒ Chức năng tìm kiếm ƒ Chức năng kết xuất ƒ Chức năng backup, restore ƒ Chức năng đa người dùng ƒ Chức năng đa phương tiện…
 20. Ví dụ Thu nhận yêu cầu ™ Trong hệ thống quản lý thư viện ƒ Người dùng có thể tìm kiếm, download, in những bài báo ƒ Người dùng được cấp một vùng lưu trữ riêng để có thể copy để lưu trữ tài liệu lâu dài… 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản