intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận: Các nguyên lý sáng tạo ứng dụng trong công nghệ Web thế hệ mới

Chia sẻ: Sdfcdxgvf Sdfcdxgvf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

112
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp luận sáng tạo là bộ môn khoa học có mục đích trang bị cho người học hệ thống các phương pháp, các kỹ năng thực hành về suy nghĩ để giải quyết các vấn đề và ra quyết định một cách sáng tạo, về lâu dài, tiến tới điều khiển được tư duy. Đề tài Các nguyên lý sáng tạo ứng dụng trong công nghệ Web thế hệ mới nhằm làm sáng tỏ vấn đề ứng dụng 40 nguyên lý sáng tạo vào công nghệ thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Các nguyên lý sáng tạo ứng dụng trong công nghệ Web thế hệ mới

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Đề tài CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ WEB THẾ HỆ MỚI Giảng viên hướng dẫn : GS-TSKH. Hoàng Văn Kiếm Học viên thực hiện : Nguyễn Trí Đức Lớp : KHMT K18 Mã số : 02 08 480110 TP.HCM, 12/2012 Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 1
 2. LỜI NÓI ĐẦU "Phương pháp luận sáng tạo" là bộ môn khoa học có mục đích trang bị cho người học hệ thống các phương pháp, các kỹ năng thực hành về suy nghĩ để giải quyết các vấn đề và ra quyết định một cách sáng tạo, về lâu dài, tiến tới điều khiển được tư duy. Mỗi người chúng ta trong cuộc đời của mình gặp biết bao vấn đề, từ chuyện mua sắm, học hành, quan hệ giao tiếp đến chọn ngành nghề, nơi ở, thu nhập, xã hội… phải suy nghĩ để giải quyết và ra quyết định xem phải làm gì và làm như thế nào. Như vậy thấy rằng đối tượng và mục đích của bộ môn khoa học này lại hết sức gần gũi với mỗi người. Theo các nhà nghiên cứu, khoa học này ứng với "làn sóng thứ tư" trong quá trình phát triển của loài người, sau nông nghiệp, công nghiệp và tin học. Làn sóng thứ tư ứng với Creatology (hay còn gọi là thời đại hậu tin học) chính là sự nhấn mạnh vai trò chủ thể tư duy sáng tạo của loài người trong thế kỷ XXI. Sau khi tham dự môn học về “Phương pháp nghiên cứu khoa học” tại trường Đại học khoa học tự nhiên do thầy GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm giảng dạy , tôi đã có những kiến thức căn bản về các nguyên lí sáng tạo. Vận dụng các nguyên lí sáng tạo vào nghiên cứu khoa học là rất quan trọng. Nó giúp các ứng dụng sáng tạo hoạt động linh hoạt và hiệu quả, mang lại những kết quả ưu việt nhất; đồng thời chống lại thói quen suy nghĩ theo lối mòn và tính ì. Thời gian qua, tôi đã tìm hiểu về lịch sử phát triển của công nghệ web. Trong phạm vi đề tài này, tôi muốn chia sẽ những thông tin và những hiểu biết của bản thân về những gì tôi đã tìm hiểu được từ HTML 5 và CSS3 trên cơ sở áp dụng của phương pháp lí luận sáng tạo. Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 2
 3. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 3
 4. MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN .......................................................................................3 PHẦN I. HTML5...............................................................................................................6 1. Lịch sử phát triển của HTML.......................................................................................6 Các nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong giai đoạn đầu của HTML...............................7 2. Những điểm mới tron g HTM L 5..................................................................................9 Form nhập liệu mới.....................................................................................................12 Tag HTM L mới ..........................................................................................................13 HTM L 5 Drag và drop ................................................................................................15 Web Storage và Application Cache ............................................................................15 3. Tiện ích HTM L5 ........................................................................................................16 4. Các nguyên tắc sáng tạo được áp dụng trong HTM L 5..............................................18 1. Nguyên tắc rẻ thay cho đắt .....................................................................................18 2. Nguyên tắc tách khỏi ..............................................................................................18 3. Nguyên tắc kết hợp .................................................................................................19 4. Nguyên tắc phân nhỏ ..............................................................................................20 5. Nguyên tắc vạn năng ..............................................................................................20 6. Nguyên tắc dự phòng..............................................................................................21 7. Nguyên tắc sử dụng trung gian ...............................................................................21 8. Nguyên tắc thực hiện sơ bộ ....................................................................................21 9. Nguyên tắc liên tục tác động có ích........................................................................22 PHẦN II CSS 3.................................................................................................................23 1. Lịch sử phát triển của CSS .........................................................................................23 Các nguyên tắc sáng tạo trong giai đoạn đầu của CSS...............................................23 2. Những điểm mới tron g CSS 3 ....................................................................................25 Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 4
 5. 3. Các nguyên tắc sáng tạo được ứng dụng trong CSS 3 ...............................................28 Nguyên tắc chuyển sang chiều khác ...........................................................................28 Nguyên tắc phân nhỏ ..................................................................................................28 Nguyên tắc rẻ thay cho đắt .........................................................................................28 Nguyên tắc vạn năng ..................................................................................................28 Nguyên tắc thay đổi màu sắc ......................................................................................29 PHẦN III. 40 nguyên lý sáng tạo...................................................................................30 KẾT LUẬN .......................................................................................................................39 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................................................40 Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 5
 6. PHẦN I. HTML5 1. Lịch sử phát triển của HTML HTML là viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản), và đây là ngôn ngữ chính được sử dụng cho việc thiết kế các website. Ngôn ngữ này gây ấn tượng cho người ta bởi sự ngắn gọn nhưng lại được hình thành trong một quá trình khó phân định. Việc hình thành HTML có mối quan hệ mật thiết với sự phát triển của Internet. Ngày nay, HTML rất được khuyên dùng bởi sự xuất hiện của một chuẩn mới, thực tế là một phiên bản cao hơn của ngôn ngữ này như là một sự phát triển tất yếu- HTML5. HTML đã trải qua 4 phiên bản gồm HTML phiên bản đầu tiên (1991), HTML 2 (1994), HTML 4 (1997) Qua các phiên bản phát triển, HTML ngày càng có nhiều thẻ mới, tính năng mới cũng như là tính đơn giản hóa ngày càng cao. Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 6
 7. HTML 4 đươc phát triển vào năm 1997 và là phiên bản thành công nhất được sử dụng phổ biến cho đến hiện nay. Với rất nhiều thẻ mới như Button, FieldSet, Frame, Iframe, Legend, Span v.v… Ngoài ra, HTML 4 còn hỗ trợ hiển thị hầu hết ngôn ngữ trên thế giới dựa trên chuẩn Universal Character Set, các phiên bản trước chỉ hiển thị theo chuẩn ISO-8859-1. HTML 4 còn hỗ trợ một số tính năng quan trọng sau:  Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình của client-script và có thể nhúng thêm các tập tin script bên ngoài vào. Hỗ trợ các sự kiện client-script như onclick, onchange v.v… cho các thẻ. Đặc biệt là HTML4 hỗ trợ CSS với các thuộc tính mới ID, Class và Style. Ba thuộc tính này giúp các thẻ liên kết với các style được khai báo trong CSS.  Việc tích hợp với CSS này rất có ý nghĩa quan trọng cho các nhà thiết kế web. Họ có thể sử dụng những CSS chung cho các thẻ có kiểu hiển thị như nhau và có thể thoải mái s áng tạo giao diện mà không tốn công sức như trước đây (khai báo các thuộc tính kiểu cho từng thẻ). Các nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong giai đoạn đầu của HTML - Nguyên tắc phân nhỏ: Chia các thẻ thành nhiều phần như Header, Body... Mỗi phần đảm nhận những chức năng riêng. - Nguyên tắc phẩm chất cục bộ: Mỗi thẻ HTML có những tính năng riêng và có các thuộc tính riêng của từng thẻ. - Nguyên tắc kết hợp: Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 7
 8. Kết hợp được HTML với CSS để dễ dàng thao tác các style dùng chung cho các thẻ HTML. Kết hợp với client-script như javascript hay vbscript để giúp cho trang web thêm phần linh động mềm dẻo, giúp kiểm tra tính hợp lệ trước khi gửi yêu cầu xuống server xử lý, giảm thiểu việc truyền tải những thông tin không cần thiết. - Nguyên tắc thay đổi màu sắc: Trong các thẻ HTML, một số thuộc tính giúp thay đổi màu sắc cho một trang web như các thuộc tính bgcolor, fontcolor……. - Nguyên tắc chứa trong: Các thuộc tính được chứa bên trong các thẻ HTML. Ví dụ: Thuộc tính border được chứa trong thẻ table. - Nguyên tắc tách khỏi: Không phải tất cả nội dung trong source HTML đều hiển thị, có một số nội dung được HTML tách ra khỏi, không hiện thị lên trang HTML.Comments là các phần riêng trong 1 trang HTML, nó không hiển thị trên trình duyệt mà chỉ có nhiệm vụ lưu lại các ghi chú hoặc giải thích trong đoạn mã HTML. Việc tách CSS ra thành một ngôn ngữ riêng thay vì tích hợp thành các thuộc tính trong các thẻ HTML. - Nguyên tắc đồng nhất: Mỗi thẻ trong HTML đều đồng nhất 1 quy tắc, luôn có 1 cặp thẻ gồm thẻ mở, thẻ đóng. Mỗi thẻ HTML khi khai báo thì phải luôn có một thẻ đóng. Ví dụ: …. Mỗi trang HTML đều phải khai báo đầu tiên là và phiên bản được sử dụng trong trang đó. Ví dụ: Nếu trang web sử dụng HTML 3.2 Final thì phải khai báo là: Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 8
 9. - Nguyên tắc dự phòng: Việc nhìn vào mã của HTML sẽ rất phức tạp vì một thẻ có thể có rất nhiều thẻ con bên trong. Điều đó sẽ gây cho người đọc rất khó hiểu, nên thẻ
 10. Với HTML5, các nhà phát triển chỉ cần xây dựng ứng dụng 1 lần, nó có thể hoạt động tốt trên tất cả các thiết bị, không như Flash hoặc Silverlight đòi hỏi phải cài đặt plugin để có thể hiển thị nội dung. HTML5 – Nội dung đã đa dạng hơn, được hỗ trợ tốt hơn Huyền thoại Steve Jobs đã từng đưa ra quan điểm rất rõ ràng, Flash sẽ không bao giờ xuất hiện trên các thiết bị di động của Apple, và cũng đưa ra sự ủng hộ tuyệt đối vào HTML5. Quan điểm này thể hiện rõ ràng đến nỗi Steve Jobs đã viết 1 bức thư và đăng trên trang chủ của Apple để thể hiện quan điểm này và xóa tan những mong muốn đưa Flash lên iOS của người dùng. Bên cạnh những lợi ích mà HTML5 mang lại, giới phát triển cũng chỉ ra những hạn chế rất lớn của Flash, đó là sự bất ổn định, làm thiết bị hoạt động nóng hơn và hao pin hơn, phải yêu cầu cài Plugin để hoạt động. Và Flash không phải là tối ưu cho các thiết bị di động khi vấn đề về PIN trên các thiết bị này luôn là mối quan tâm lớn của người dùng. Hiện nay, nhiều trang web và dịch vụ lớn đã chuyển sang dùng HTML5, có thể kể đến trong số đó là Youtube, Nokia Maps… Ngoài ra, rất nhiều games được xây dựng bằng HTML5 đã xuất hiện, trong số đó có các games nổi tiếng như Angry Bird, Fieldrunners… Cho thấy HTML5 ngày càng được quan tâm và phát triển nhiều hơn. HTML5 có thể thay thế Flash Với sự quan tâm ngày càng lớn mà các nhà phát triển dành cho HTML5 cho thấy thời gian tới, HTML5 sẽ ngày một phát triển mạnh mẽ hơn. Đây không phải là một điều quá bất ngờ, vì với những gì mà HTML5 mang lại, đó là sự lựa chọn thực sự đúng đắn và người sử dụng Web sẽ được hưởng lợi rất nhiều. . Và ngày 09/11 đánh dấu bước tiến quan trọng của HTML5 khi chinh Adobe tuyên bố sẽ ngừng phát triển Flash trên các thiết bị di động mà thay vào đó là tập trung phát triển HTML5. Với giới công nghệ, đây có thể là một bước ngoặt quan trọng. Adobe cho biết họ vẫn sẽ tung các bản sửa lỗi, nhưng sẽ không phát Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 10
 11. triển Flash trên các thiết bị di động nữa, và Flash Player 11.1 sẽ là phiên bản nâng cấp cuối cùng. Cấu trúc mới HTML Cấu trúc mới của HTML 5 sẽ giúp các nhà thiết kế dễ dàng trong việc sắp xếp các bố cục. Trong các phiên bản trước, để thiết kế bố cục cho một trang web, người thiết kế phải kết hợp nhiều thẻ HTML và CSS. Nhưng trong phiên bản thứ 5 này, bố cục được định nghĩa rõ ràng, sánh sủa hơn Cấu trúc của HTML 4 Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 11
 12. Cấu trúc mới của HTML 5 HTML 5 cũng đã đơn giản hóa kiểu khai báo Doctype cho trang web HTML: HTML5: Form nhập liệu mới HTML 5 hỗ trợ hầu hết các dạng nhập liệu tiêu chuẩn như:  datetime  time  datetime-local  number  date  range  month  email  week  url Dữ liệu nhập vào đều được kiểm tra tính đúng đắn trước khi gửi dữ liệu đến server. Ví dụ sau kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu nhập “email” với thuộc tính novalidate E-mail: Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 12
 13. Nhập liệu sai định dạng Nhập liệu đúng định dạng: Tag HTML mới HTML 5 bổ sung thêm khoản gần 30 tag mới, đồng thời khoảng 15 tag của phiên bản trước không được hỗ trợ trong phiên bản này. Tham khảo http://html5vn.net/tag-html5. HTML5 có một vài tag được xem là điểm nhấn về media trên web. Đó là tag Canvas, Video, Audio. Tag Canvas hỗ trợ việc hiển thị hình ảnh, tạo ra các hình vẽ 2D, 3D và có thể can thiệp hình ảnh bên trong bằng javascript. Điều đó đã giúp cho các nhà phát triển game có thể dễ dàng phát hành game sử dụng Canvas. Tham khảo tại địa chỉ: http://www.canvasdemos.com/ Tag Video và Audio sẽ giúp hiển thị một đoạn clip hay một bài nhạc trên trang web. Điều khác biệt ở đây là không cần sự hỗ trợ plug-in của bên thứ 3. Một ví dụ cho thẻ Video: Kết quả việc play video hay audio trở nên cực kỳ đơn giản Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 13
 14. . SVG SVG là một công nghệ mới dựa trên định dạng XML cho phép tạo các đối tượng đồ họa phức tạp để hiển thị trên trình duyệt. Được bắt đầu phát triển từ 1999, hiện tại phiên bản thứ hai của SVG đã được tổ chức W3C chính thức ra mắt vào tháng 8/2011. Do là hình vẽ theo kiểu vector nên hình ảnh sẽ không bị vỡ ảnh trong bất kỳ kích thước và độ phân giải nào. Lợi ích của SVG là có thể nén, phóng to, thu nhỏ, in với chất lượng cao. Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 14
 15. HTML 5 Drag và drop Đó là khả năng kéo và thả đối tượng bất kỳ vào 1 vị trí nào đó. Đây là tính năng mới khá hay của HTML5. Tham khảo thêm http://html5vn.net/html5-drag-and-drop Web Storage và Application Cache HTML5 cung cấp một tính năng lưu trữ dữ liệu tại client với dung lượng giới hạn lớn hơn nhiều so với cookie. Tính năng này được gọi là Web Storage và được chia thành hai đối tượng là localStorage và sessionStorage - SessionStorage: giới hạn trong một cửa sổ hoăc thẻ của trình duyệt. Một trang web được mở trong hai thẻ của cùng một trình duyệt cũng không thể truy xuất dữ liệu lẫn nhau. Như vậy, khi đóng trang web thì dữ liệu lưu trong sessionStorage hiện tại cũng bị xóa. - LocalStorage: có thể truy xuất lẫn nhau giữa các cửa sổ trình duyệt. Dữ liệu sẽ được lưu trữ không giới hạn thời gian. Hiện nay, mỗi cookie chỉ cho phép lưu trữ tối đa 4KB và vài chục cookie cho một domain. Vì thế cookie chỉ được dùng để lưu trữ những thông tin đơn giản và ngắn gọn như email, username, … giúp người dùng đăng nhập tự động vào trang web. Điều này khiến cho những trang web muốn nâng cao hiệu suất làm việc bằng cách cache dữ liệu tại client hầu như không thể thực hiện được. Sự xuất hiện của Web Storage là một điểm nhấn cho việc ra đời các ứng dụng web có khả năng tương tác và nạp dữ liệu tức thì trên trình duyệt. Một hiệu quả nữa là dung lượng truyền tải qua mạng có thể được giảm thiểu đáng kể. Ví dụ một ứng dụng tra cứu sách trực tuyến, các s ách đã được tra sẽ được lưu lại trên máy của người dùng. Khi cần tra lại, máy người dùng sẽ không cần kết nối đến server để tải lại những dữ liệu cũ. Với những ứng dụng web có cơ sở dữ liệu nhỏ gọn, lập trình viên có thể thực hiện việc cache “âm thầm” cơ sở dữ liệu xuống client và sau đó người dùng có thể thoải mái tra cứu mà không cần request đến server. Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 15
 16. 3. Tiện ích HTML5 HTML5 làm giảm tầm quan trọng của các plug-ins Trước đây, câu chuyện về Web gắn với plug-in hay add-on của một trình duyệt bởi nó khuyến khích sự sáng tạo cũng như sự trải nghiệm. Âm thanh, ảnh động hay những thủ thuật khác xuất hiện trên Web thông qua plug-ins, phát triển bởi Sun, Adobe, RealAudio, Microsoft và rất nhiều hãng khác. Giao diện plug-ins mở đối với tất cả và mọi người có thể trải nghiệm bằng cách thêm những tính năng mới. Plug-ins sẽ bị biến mất hoặc không được dùng? . Nếu vẽ hình ảnh, Canvas là thích hợp nhất. Nhưng nếu muốn vẽ một thế giới 3-D đặc biệt, giống như trong các trò chơi Flash và Shockwave phức tạp, phải dùng tới plug-in khi nó có thể kết nối trực tiếp tới video cũng như chạy thế giới game 3-D. HTML5 hỗ trợ đồ họa tương tác Web cũ tải hình ảnh bằng cách tải file GIF hay JPG. Web mới có thể xây dựng hình ảnh trên Canvas. Một loạt thư viện đồ họa đẹp được đưa ra, giúp cho đồ họa của Website trở nên tương tác hơn. Hiện nay, JavaScript có thể tính toán cũng như vẽ hình ảnh bằng dữ liệu. Mọi thứ trở nên s ống động khi những lập trình viên có thời gian để đưa ra giải pháp. Adobe mới đây đã bắt đầu phát triển đồ họa tinh xảo cho HTML5. Sự xuất hiện của những công cụ này sẽ mở đầu cho những khả năng mới cũng như đồ họa sẽ được tinh xảo hơn hiện nay. HTML5 cho phép các ứng dụng kết nối tới khu vực lưu trữ file Những người lập trình Web thường lưu trữ một lượng lớn thông tin trong các cookies (300 cookies tương đương với 4096 byte). Lập trình viên có thể lưu trữ bất cứ thứ gì họ muốn. Điều này giúp việc cài đặt các ứng dụng dễ dàng hơn. Các ứng dụng chạy mã JavaScript từ ứng dụng lưu trữ HTML5 ngoại tuyến và hoạt động ngay cả khi kết nối Web đang hoạt động. Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 16
 17. HTML5 sẽ đơn giản hóa chia nhỏ dữ liệu với cyborg data Đối với việc chia nhỏ dữ liệu từ các trang web thì HTML không giúp được nhiều ngoại trừ giúp trình duyệt nơi đặt dữ liệu. Microformats trong HTML5 cung cấp các phương pháp tinh xảo giúp việc phân tích dữ liệu dễ dàng hơn. Microformats có thể giúp các lập trình viên có nhiều giải pháp hơn. HTML5 giúp hợp nhất các địa chỉ Đối với máy chủ Web, địa chỉ máy tính đơn thuần chỉ là những con số ẩn danh. Chuẩn HTML5 cho phép các trình duyệt định vị vị trí của người dùng. Tuy nhiên, nó sẽ không hoạt động với các máy bàn (hoạt động với GPS hoặc Wifi…), nhưng nó lại hoạt động tốt với smartphone cầm tay. HTML5 làm vi deo của Web đẹp hơn Chuẩn HTML5 giúp các nhà lập trình tiếp hợp videp dễ dàng hơn với thông tin trên trang, cung cấp các ứng dụng tới lập trình viên jQuery và PHP ngoài Flash, Silverlight hay JavaFX. Mọi người đều muốn cung cấp mã nguồn mở để mở những hình ảnh động và âm thanh tương ứng dẫn đến việc không thống nhất. Chuẩn HTML5 sẽ là mã nguồn mở trung gian, có nghĩa là thay đổi cách gọi từ plug-in thành codec. Mặc dù vẫn còn sự cân nhắc cũng như thiếu sự nhất trí hoàn toàn, thẻ video mới này s ẽ cho thấy s ức mạnh của video, giúp cho HTML bớt đi kí tự văn bản và video s ẽ được dùng nhiều hơn. HTML5 có thể tăng khả năng bảo mật Mỗi trình duyệt có 1 plug-in riêng do các nhóm lập trình khác nhau lập ra với những tiêu chuẩn khác nhau, được đưa ra vào thời điểm khác nhau và kiểu mẫu bảo mật cung khác nhau. Thông thường, một số phiên bản plug-in mới có tính bảo mật hơn so với loại khác. Và khi số lượng plug-in gia tăng, chúng làm tăng độ phức tạp trong kiểm tra các lỗi an ninh. Thay thế nhiều loại plug-in với các đặc điểm được tích hợp với HTM L 5 sẽ bỏ đi được những khuyết điểm có trong các plug-in trước đó. Những khuyết điểm có thể bị lợi dụng để thiết lập mã độc. Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 17
 18. HTML5 đơn giản hóa việc phát triển web HTML 5 cung cấp 1 ngôn ngữ lập trình JavaScript, 1 kiểu dữ liêu (XML hoặc DOM) và 1 phần nguyên tắc thiết lập (CSS) để kết nối văn bản, audio, video và Đồ họa. Công nghệ web sẽ trên nên dễ dàng và phổ biến khi nó có 1 tiêu chuẩn thống nhất. 4. Các nguyên tắc sáng tạo được áp dụng trong HTML 5 1. Nguyên tắc rẻ thay cho đắt HTML5 Video là một tính năng rất được chú ý. Html5 video đang là đối thủ cạnh tranh khốc liệt với Flash, html5 video sẽ đi xa hơn với flash với ưu điểm là tốc độ nhanh hơn, dễ dàng hơn với nhà lập trình, thích hợp với các smart phone.. và nhiều tính năng nữa. Việc xuất hiện tính năng video của HTML sẽ được dần dần thay thế cho Flash. Một thời gian dài Flash vốn chiếm vị trí độc quyền trong các webgame, các trình nghe nhạc, xem phim trên web. Với việc đưa video lên web một cách nhẹ nhàng mà HTML5 đem lại mà không cần cài đặt gì thêm (như plug-in flash) giúp giảm chi phí cài đặt plug- in, đồng thời không mất những khoản chi phí để phát triển các ứng dụng Flash Demo HTML5 Video Tại HTML5VN.NET Đoạn code này đã có thể đưa video lên web mà không cần bất cứ plug-in nào. Trên HTML 5, chúng ta có thể phát triển trên mọi loại công cụ lập trình kể cả notepad và không cần cài thêm plug-in. Vì thế, sẽ không phải phụ thuộc công cụ lập trình nào, chi phí phát triển sản phẩm sẽ được giảm đi. 2. Nguyên tắc tách khỏi HTML đã có cấu trúc đơn giản hơn, loại bỏ một số thứ phức tạp, phiền phức. Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 18
 19. HTML 5 đã loại bỏ rất nhiều thẻ HTML cũ như , , , , , , , …… Cấu trúc DOCType cũng được lược bỏ đơn giản hơn HTML: HTML5: 3. Nguyên tắc kết hợp Thực chất thì bản thân HTML 5 là sự kết hợp giữa ba thành phần: ngôn ngữ HTML, CSS và một phần của javascript API. Như ví hình như sau: Có thể thấy được rằng khi nhập thông tin và nhấn nút “gửi” thì trang web sẽ tự động kiểm tra. Sau đó, nếu không hợp lệ thì hiển thị thông báo “Vui lòng nhập địa chỉ mail”. Trong các phiên bản HTML trước, nếu muốn kiểm tra tính đúng đắn thì phải khai báo sự kiện cho thẻ đó, sau đó sử dụng javascript để kiểm tra. HTML còn có sự kết hợp giữa các thẻ mới với bộ Javascript API mới. Điều này giúp cho nhà phát triển dễ dàng điều chỉnh mọi thứ theo ý muốn từ đơn giản đến phức tạp. HTML 5 còn kết hợp với ảnh vector để hiển thị những hình ảnh có dung lượng nhỏ và hiển thị được trong bất kỳ độ phân giải. Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 19
 20. 4. Nguyên tắc phân nhỏ Microformats trong HTML5 cung cấp các phương pháp tinh xảo giúp việc phân tích dữ liệu, chia nhỏ dữ liệu trang web được dễ dàng hơn. Ngoài ra HTML 5 chia thành nhiều khung nhỏ như , , . Việc chia như thế này sẽ giúp ta dễ dàng thay đổi bố cục cho trang web. Sau này khi HTML 5 thực sự phổ biến, nhà phát triển website sẽ không gặp khó khăn khi canh chỉnh bố cục cho tương thích với mọi trình duyệt như các phiên bản trước. Ngoài ra, HTML còn phân nhỏ các kiểu nhập liệu cho một biểu mẫu như email, url, number v.v… Điều này không chỉ giúp cho các thẻ trở nên tường minh mà còn hỗ trợ rất nhiều trong việc lọc thông tin, kiểm tra tính đúng đắn trước khi gửi về server. Ví dụ khung nhập liệu chỉ cho phép nhập dạng url, khi nhập không đúng, HTML 5 sẽ tự động hiển thị thông báo. Như vậy, nó còn giúp nhà phát triển website giảm thiểu khả năng thiếu sót những sự kiểm tra hợp lệ cho các trang web. 5. Nguyên tắc vạn năng HTML5 cho phép tạo ra các trang web có thể hoạt động tốt trên nhiều trình duyệt khác nhau của bất kỳ thiết bị nào. Hiện nay, công nghệ dành cho thiết bị di động ngày càng phát triển. Nếu như trước đây, người sử dụng phải dùng chiếc máy tính để bàn cồng kềnh cùng trình duyệt web IE để lướt web, thì giờ đây với laptop,smartphone…. cùng rất nhiều trình duyệt khác (Firefox, Opera…) người dùng có thể dễ dàng lướt “net” ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên với các thiết bị, trình duyệt web khác nhau, nội dung hiển thị trên màn hình sẽ khác nhau. Chẳng hạn, trên máy tính xem trang web này rất tốt, nhưng trên smartphone thì giao diện và cấu trúc trang bị xáo trộn. Hay có thể xem phim rất tốt với IE nhưng với Firefox thì không. Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2