intTypePromotion=3

Tiểu luận Triết học số 41 - Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
24
lượt xem
2
download

Tiểu luận Triết học số 41 - Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Triết học số 41 - Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

 1. LỜI NÓI ĐẦU      Con người đối với vai trò là hai thực thể , thực thể tự nhiên   và thưc thể xã hội . Hai thực thể này thống nhất với nhau có mâu  thuẫn đối lập nhưng lại là những mâu thuẫn và đối lập hỗ  trợ  cho nhau cùng phát triển . Theo Ph  Anghen “cùng với tự  nhiên   cung cấp những vầt liệu cho hoạt động sản xuất , lao động là   nguồn gốc của mọi của cải và lao động là sản xuất .Sản xuất   điều đó chỉ  có  ở  con người là đặc trưng riêng của con ngưòi và  ngày càng phát triển hoàn thiện trong xã hội loaì người”. Cũng  theo Anghen : “điểm khác biệt giữa xã hội loàI người với xã hội  loàI vật  ở  chỗ  loàI vật may mắn chỉ  háI lượm  trong khi con  người có sản xuất”.       Sản xuất xã hội bao gồm sản xuất vật chất , sản xuất tinh   thần và sản xuất ra bản thân con người . Ba quá trinh này không   tách biệt với nhau trong đó sản xuất vật chất giữ  vai trò là sự  tồn tại và phát triển xã hội và xét đến cùng toàn bộ sự vận động  của đời sống xã hội  Trong mọi thời đại  sản xuất vật chất là   quá trình con người sử dụng công cụ lao độngtác dung trực tiếp   hoặc gián tiếp vào tự nhiên , chế biến các dạng vật chất của tự  nhiên để  tạo ra của cảI xã hội nhằm thảo mãn nhu cầu tồn tại   và phát triển nhu cầu phong phú và vô tận của  con người . Đó là  những phát triển vĩ đại về quá trình tồn tại của xã hội loàI người   của các nhà triết học nổi tiếng Thế giới còn tồn tại ở Việt Nam   thì sao . Vẫn biết rằng lao động nước ta dồi dào giá lao động rẻ  so với các quốc gia trong khu vực và trên thế  giới  , giầu tàI  nguyên thiên nhiên với những nguồn khoáng sản phong phú đa 
 2. dạng trữ  lượng lớn, ngưòi Việt Nam có truyền thống đấu tranh  kiên cường bất khuất và bền bỉ  trong công cuộc tự  thuỷ  tháng   lọi nhằm thắng thế với mọi thiên tai dịch hoạ  .Đứng trước mọi  sự  phát triển như  vũ bão của các thành tựu khoa học kỹ  thuật  rầm rộ trên thế giới ,ViêtNam có nguy cơ tụt hậu so với ngay cả  những quốc gia trong khu vực chỉ có 1/3 diện tích với số dân ít ỏi   như là: Malaixia ,Miến Điện,…      Vậy để đưa đất nước tiến kịp các nước đang phát triển , đẩy   lùi nguy cơ tụt hậu, dập tắt mọi âm mưu của chủ nghĩa đế quốc  nhằm thực hiện diễn biến hoà bình ở Việt Nam thì chúng ta cần  tiến hành công cuộc công nghiệp hoá ,hiện đại hoá đất nước  .Hội nghị  lần thứ  VI Ban chấp hành trung  ương đảng cộng sản  Việt Nam khoá VII(24/11/1993­ 1/12/1993)và Đại hội đại biểu  toàn  quốc giữa nhiệm kỳ 20­25/1/1994)đã xác định tới đây nước  ta “ chuyển dàI sang một thời kỳ  mới ,đẩy tới một bước công  nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm tạo thêm nhiều công ăn  việc làm ,đẩy nhanh tốc độ  tăng trưởng kinh tế  ,cảI thiện hơn  nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân .Đây là nhiệm  vụ  trung tâm có tầm quan trọng hàng đầu trong thời  gian tới  “Nhưng để  thực hiện thành công và không để  xảy ra những sai  lầm đáng tiếc việc thực hiện những mục tiêu đề ra phảI cần có  những nhân tố  nào , các bước đI ra sao , Đảng và nhà nước cần  có những chính sách nào để  điều chỉnh thì đó là những vấn đề  hết sức lớn lao.
 3. CHƯƠNG I BẢN CHẤT CON NGƯỜI I.  Con người sinh học          Là con người phụ thưộc vào thế giới tư nhiên .Khi mà con  người muốn tồn tại và phát triển thì con ngưới cần có nhu cầu  như: ăn ,ở và điều kiện sinh hoạt Để có được những yếu tố đó  con người phảI lao động vì con người khác loàI vật ở  chỗ  con  người biết lao động . Lao động là nguồn gốc của mọi của cảI   vật  chất . Lao động chính là quá trình tác động vào tự  nhiên .   Cũng như  Anghen đã nói  ở  trên “cùng với tư  nhiên cung cấp  những vật liệu cho hoạt động sản xuất, lao đông là nguồn gốc  của mọi của cảI và lao động là sản xuất . Sản xuất  điều đó chỉ  có  ở  con người là đặc trưng riêng của con người và ngày càng  phát triển hoàn thiện trong xã hội loàI người” Để  hoàn thiện  chính bản  thân con người phảI cảI tạo mình  .CảI tạo chính là  con người học tập . Trong quá trình học tập thì giao tiếp là một   yếu tố  không thể  thiếu . Chỉ  có giao tiếp mới  làm cho con  người hiểu nhau hơn .Bản chất bên trong của con người chịu   sự chi phối và những tác động của những yếu tố bên ngoài.  Tóm lại con sinh học là kẻ phụ vào thế giới tự nhiên bị chi phối  bởi nó. II.  Con người xã hội 
 4. Con người là sinh vật có tính xã hội . Đó là con người sống trong   một  thời   đại  nhất   định   ,một   môI  trường  xãhội   nhất   định   ,có  những quan hệ  xã hội phong phú ,phức tạp và ngày càng phong  phú với sự phát triểh của văn minh nhân loại .     Bản chất con người là một  sự trìu tuợng khoa học là sự kháI  quát đời sống cụ  thể  , từ  thuộc tính của con người hiện thực ,   thế hệ này qua thế hệ khác , bản chất con người được thể hiện  thông qua các tổng thể các quan hệ  xã hội . Muốn tìm bản chất   con người phảI tìm  ở  bên trong chứ  không bên ngoàI đời sống  hiện thực của con người của con người . Quan điểm trên được  thể hiện rõ trong luận đề nổi tiếng của Các Mác “Bản chất của   con người không phảI là một cáI trừu tượng cố  hữu cá nhân  riêng biệt .Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là  tổng hoà những quan hệ xã hội” .Qua luận đề  nổi tiếng đó xuất  phát điểm của yếu tố hình thành nên nhân cách con người chính  là các mối quan hệ  xã hội tác động tác động dến con người từ  khi bắt đầu sinh ra đến khi trưởng thành chiếm một vị trí nào đó  trong xã hội ,để khẳng định được vị trí của minh trong xã hội thì  con người không ngừng sáng tạo và khẳng định bản thân mình  một cách lịch sử và không ngừng táI hiện bản thân mình ,tự giáo  dục bản thân  với tư  cách con người . Nên con người xã hội là   hệ sang tạo ra lịch sử , sáng tạo ra bản thân mình .Chính vì vậy   con người hoàn toàn mang tính xã hội .
 5. CHƯƠNG II VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG  NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC    I.   Công nghiệp hoá, hiện đại hoá:      Là quá trình xây dung và phát triển đại công nghiệp . trong đó  nghành công nghiệp nặng chiếm một vị  trí làm then chốt , bên  cạnh   đó   ưu   tiên   phat   triển   nghành   nông   nghiệp   ,lâm   nghiệp  nhằm cung cấp lương thực , thực phẩm cho số dân ngày càng gia  tăng .Tích cực áp dụng sản xuất ,chế  biến nông lâm thuỷ  sản  nhằm đẩy mạnh tốc độ  trang bị  khoa học kỹ  thuật và nâng cao  năng xuất lao động . Sự  thành công của quá trình công nghiệp  hoá , hiện đại hoá đòi hỏi ngoàI môI trường chính trị   ổn định ,  phảI có các nguồn lực cần thiết như : nguồn lực con người , vốn  , tàI nguyên thiên nhiên , cơ sở vật chất  kỹ thuật , vị trí địa  lý ,   nguồn lực nước ngoàI .Các nguồn lực này có quan hệ  chặt chẽ  với nhau , cung tham gia vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại  hoá nhưng mức độ tác động và vai trò của chúng đối với toàn bộ  quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá không giống nhau ,trong   đó nguồn lực con người là yếu tố quyết định . III.  Vai trò của nguồn lực con ngưòi  
 6.       Vai trò con người được chứng minh trong lịch sử  phát triển   nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa . Điển hình như  các   nước Nhật Bản ,Mỹ  …nhiều nhà kinh doanh hàng đầu đã rất  chú trọng đến việc áp dụng kỹ  thuật máy móc để  thay thế  sức  lao động của con người . Nhưng để đi đến thành công trong việc  áp dụng những thành tựu đó thì nhân tố  con người vẫn giữ  một  vai trò quyết định  Đối với những nước lạc hậu đI sau tuy không có khả năng , điều  kiên ( như: tàI chính phương tiện…) để  trực tiếp ứng dụng trực  tiếp những thành tựu khoa học kỹ  thuật hiện  đại. Nhưng họ  cũng đã từng bước tự  mình tiếp thu những tiến bộ  khoa học đó   của các nước phát  triển để đẩy mạnh quá trình công nghiêp hoá,  hiện đại hoá của nước họ . Để đạt được những thành công bước  đầu trong công cuộc đưa đát nước theo kip với tién trình phát  triển cua các quốc gia trong khu vực và trên thế  giới . Họ đã và  sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa bằng yếu tố con người là chủ yếu .  Bên cạnh những  ưu điểm của việc áp dụng những công nghệ  tiên tiến đó , thì cũng có những nhược điểm đó là vai trò của con   người bị  coi nhẹ  , không được sử  dụng một cách co hiệu quả  .  Điển hình như thay thế máy móc cho con người sẽ làm dư  thừa  lực lượng lao động và sẽ dẫn tới nạn thất nghiệp gia tăng .       Xét đến cùng nếu thực sự  hiện diện của trí tuệ  và lao động  của con người thì mọi nguồn lực đèu trở  nên vô nghĩa thậm chí   kháI niệm “nguồn lực”cũng không còn lý do gì để  tồn tại . Vì  trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất , người lao động   là yếu tố  quan trọng nhất là lực lượng sản xuất hàng đầu của  toàn nhân loại . 
 7.      Cũng như các quốc gia trên toàn thế giới đeer thực hiện thành   công sự  nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá  ở  Việt Nam .  Cũng phảI phụ thuộc vào nguồn lực con người và do nguồn lực   này   quyết   định   .   Bởi   vì   sự   thành   công   trong   công   cuộc   công   nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước với nguôn lực chủ dạo là con  người đã dẫn đến thành công trong việc đổi mới  ở  Việt Nam  hôm nay.       ­ Việt Nam hôm nay có nguôn lực lao động dồi dào với 36,5   triệu người trong độ tuổi lao động dự báo đến nam 2000 con số  này sẽ là 45,6 triệu người .        ­Trình độ  nghiệp vụ  chuyên môn cao chiếm 9000 tiến sĩ và  phó tiến sĩ , trên 800.000 người có trình độ  cao đẳng , đại học  trên 2 triệu công nhân kỹ  thuật . Đây là điều điều kiện quan  trong cho quá trìng phát triển khoa học tiếp thu , làm chủ và thích   nghi với các công nghệ nhập từ nước ngoài kể cả công nghệ cao  .     ­ Tư chât của người Việt Nam là thông minh cần cù hiếu học   và chăm lao động truyền thống đó được hình thành và đúc kết từ  bao thế hệ xa xưa .     ­Nhưng bên cạnh đó nguôn nhân lực Việt Nam cũng hạn chế  trình độ mặt bằng dân số thấp . Tỷ lệ trẻ em mù chữ ở vùng núi   vùng sâu xa còn khá cao 45% em học hết cấp I 80% dân số  tập  trung trong lao động nông nghiệp , tiểu thủ thô sơ lạc hậu . Đây  là trở  ngại lớn nhất khi tiến hành công nghiệp hoá trong nông   nghiệp kỹ  thuật nông thôn nói riêng và trong nền kinh tế  Việt  Nam nói chung .
 8.      ­Việc bố chí cán bộ chưa hợp lý , giáo viên tập chung đông ở  các trung tâm đô thị còn ở vùng rừng núi vùng sâu xa thì thiếu . Để  thực hiện tốt những mục tiêu mà sự  nghiệp công nghiệp  hoá , hiện đại hoá đòi hỏi đảng và nhà nước ban cần hành kịp  thời những chính sách có hiệu quả  giáo dục , y tế , xoá nạn mù   chữ  , phủ  cập giáo dục tiểu học , tạo điều kiện cho đội ngũ tri   thức trẻ  phát huy năng lực của mình . Để  thực hiện nhiệm vụ  trên đây có ý nghĩa về  cơ  bản như  thế  ta đã hoan thành cuộc  “cách mạng con người” biến con người Việt Nam thành nguồn  lực quyết định đưa sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất  nước đi đến thành công . KẾT LUẬN:      Để thực hiện mục tiêu mà đảng và nhà nước đã đề ra là thực  hiện mục tiêu daan giầu nước mạnh xã hội công bằng và văn  minh thì công nghiệp hoá , hiện đại hoá là một yếu tố  khách  quan đòi hỏi sự  tác động của nhiều phía nhiều nhân tố  và phát  huy tốt nhân tố con người để nhân tố con người ngày càng hoàn  thiện ngày càng đóng vai trò quyết định trong mọi thời đại mọi  hình tháI xã hội . Trong những phát kiến vĩ đại của các nhà kinh điển của chủ  nghĩa Mác thì thực tiễn ngày nay khi đất nước ta đang đối mặt  với muôn vàn những khó khăn và thử  thách thì càng khẳng định 
 9. đúng đắn trong quan niệm của Mác về  vị  trí và vai tròkhông gì  thay đổi được của con người trong tiến trình phát triển của lịch  sử   nhân   loại   của   xã   hội   loàI   người.   Trong   sự   nghiệp   công  nghiệp hoá , hiện đại hoá mà chúng ta đang từng bước thực hiện  với những thành công bước đàu của nó càng đòi hỏi chúng ta  phảI nhận thức sâu sắc”những giá trị  lớn lao về  nhân tố  con  người”. Thực trạng nước ta hiện nay chúng ta cần thiết phát  triển   con  người   ViệtNam   nâng  cao   đội   ngũ  những  người   lao  động nước ta . Cần bổ  sung đội ngũ công nhân lao động lành   nghề   có   trình   độ   chuyên   môn   cao   ,   đào   tạo   những   kỹ   sư   có  chuyên môn vững vàng năng nổ nhiệt tình với công việc . Đảng  và nhà nước cần có những chính sách quan tâm hơn nữa đến đời  sống người lao động tạo điều kiện cho họ có yên tâm hơn trong   công việc gia đình để dồn trí tụê và tâm huyết cho sự nghiệp đất  nước. TÀI LIỆU THAM KHẢO ­ Nguyễn Thế Nghĩa – Nguồn nhân lực ... CNH, HĐH đất nước Tạp chí triết học số 1 (2/1996) ­ Nguyễn Thanh – Mục tiêu con người trong sự  nghiệp CNH,   HĐH... Tạp chí triết học số 5 (10/1996)
 10. ­ Đặng Hữu Toàn – Phát triển vì con người trong quan niệm của   Mác và... Tạp chí triết học số 1 (2/1997) ­ Trần Xuân Tiến – Vấn đề con người, cá nhân, xã hội trong học  thuyết của Mác tạp chí cộng sản 1/1994 ­ Võ Đại Lược – CNH, HĐH Việt Nam đầu năm 2000. ­ Phạm Khiêm ích, Nguyễn Đình Phan – CNH, HĐH ở Việt Nam   và các nước trong khu vực           
 11. MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Chương I. Bản chất con người 3 I. Con người sinh học 3 II. Con người xã hội 3 Chương II. Vai trò của con người trong quá trình công  5 nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước I. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá 5 II. Vai trò của nguồn lực con người 5 Kết luận 8 Tài liệu tham khảo 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản