intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận Triết học số 78 - Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kì quá độ

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

118
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kì quá độ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Triết học số 78 - Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kì quá độ

ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC<br /> <br /> <br /> Đề tài: Cơ sở lý luận triết học của đường lối  công nghiệp hoá, hiện đại <br /> hoá ở Việt Nam trong thời kì quá độ.<br /> Người viết: Nguyễn Hoàng Thái<br /> Lớp: Thương mại quốc tế ­ Khoá 46<br /> I. Nội dung và mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hó ở Việt Nam thời <br /> kì quá độ.<br /> 1. Nội dung của cô<br /> Lời mở đầu<br /> Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên <br /> các mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con <br /> người của xã hội. Công nghiệp hóa chính là con đường và bước đi tất yếu <br /> để tạo ra cơ sở vật chất, kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại.<br /> Xây dựng cơ  sở  vật chất kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là  <br /> một quy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, tuỳ từng  <br /> nước khác nhau, do điểm xuất phát tiến lên không giống nhau cách thức  <br /> tiến hành xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại <br /> sẽ không giống nhau.<br /> Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế phổ biến là sản  <br /> xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn nhất của chúng ta  <br /> là một nền đại công nghiệp. Chính vì vậy chúng ta phải tiến hành công <br /> nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong thời đại ngày nay, công nghiệp hoá phải <br /> gắn liền với hiện đại hoá. Công nghiệp hoá  ở  nước ta là nhằm xây dựng  <br /> cơ  sở  vật chất kỹ  thuật cho chủ  nghĩa xã hội. Đó là nhiệm vụ  trung tâm  <br /> trong suốt thời kỳ quá độ<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2