intTypePromotion=1

Tìm hiểu Hacao Linux phần 2

Chia sẻ: AFASFAF FSAFASF | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
7
download

Tìm hiểu Hacao Linux phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu này ñược biên soạn ñể giúp các bạn không nhiều kinh nghiệm trong sử dụng máy tính có thể dùng hacao.office, nếu bạn không muốn dùng hacao.office thì tài liệu này cũng giúp ñược bạn trong việc làm quen máy ảo và cách dùng partition magic ñể phân vùng ổ cứng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu Hacao Linux phần 2

  1. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 6/44 ghi chú thêm v 3 l a ch n Typical:T o VM v i nh ng l a ch n c u hình và thi t b thông thư ng nh t. Custom: T o máy o v i nh ng l a ch n c u hình c th . Vmware Guest OS Kit: T o máy o ch y HðH c a Microsoft v i nh ng tính năng h tr ñ c bi t ñư c cài ñ t trư c. ti p ñó ch n “ Linux” ph n “ guest operating system”; Version b n ch n “ other linux”. ghi chú: n u b n ñ nh cài phiên b n linux khác như ubuntu hãy ch n ubuntu trong version. N u ñ nh cài WinXP, ch n Microsofts Windows và ch n phiên b n XP.
  2. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 7/44 Ti p ñ n là ñ t tên cho máy o trong ô Vitual machine name( b n có th t o nhi u máy o). ñ t tên là Hacao Linux ch ng h n. Và nh n NEXT > Ti p theo là c u hình m ng cho máy o:( nh n Next cho nhanh, ph n này có th thi t l p sau).
  3. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 8/44 ghi chú: - Use Bridged Networking: cho phép HðH máy khách truy nh p tr c ti p vào m ng Ethernet. - Use network Address Translation: cho phép HðH máy khách truy nh p vào m ng cũng như nh ng máy khác trong m ng truy nh p vào máy khách, thông qua máy ch (dùng ñ a ch IP c a máy ch ). - Use host-only networking : không cho phép làm nh ng vi c mà Use network Address Translation cho phép. Máy o ñư c n i v i máy ch thông qua m t m ng riêng o. - Do not use a network: cho phép tách bi t VM hoàn toàn kh i máy ch và m ng . Có th thi t l p sau- n u c n, do ñó nh n next cho nhanh. Ti p theo là thi t l p dung lư ng c ng c a máy o vào Disk size(GB), gõ vào dung lư ng b n mu n. V i hacao ch n 3GB là dư. Nh n Finish.
  4. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 9/44 Nh n ñúp vào “Memory” (xem hình, chú ý ngay chính gi a y). Hacao b n nên ch n >128 MB. Còn bao nhiêu là tùy b n, khi làm minh h a này tôi ch n 128MB và ch y khá t t. Ghi chú: Hacao yêu c u 128MB RAM là bé nh t. CD b n mu n dùng, sau ñó nh n OK. Nh n vào CD-Rom , ch n Use a Physical Disk và ch n Hình minh h a tôi ch n CD là H. Ghi chú:b n có th dùng o, ho c dùng file iso (xem ph n dư i: ch y Hacao live CD v i file ISO).
  5. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 10/44 II>Phân vùng c ng v i partition magic: ñây tôi dùng ñĩa boot ph bi n nh t t i VN: LHT# Cho ñĩa vào CD, nh n “start this vitual machine” ho c nh n phím b m play màu xanh phía trên. Nh n ok t t c thông báo. Chú ý: - n u b n ch n nhi u Ram quá( như máy b n 256MB ram, mà b n ch n 200MB cho ram o thì s có thông báo không ch y ñư c, b n hãy thi t l p l i RAM; v i máy 256MB ram ñ ngh ch n 128MB).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2