intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự - thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
55
lượt xem
5
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự - thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn phân tích thực trạng khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự và thực tế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cơ quan Cảnh sát điều tra công an các cấp. Trình bày một số khó khăn vướng mắc và nguyên nhân của nó trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự - thực trạng và giải pháp

Khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn khởi tố, điều<br /> tra vụ án hình sự - thực trạng và giải pháp<br /> Trịnh Công Sơn<br /> Khoa Luật<br /> Luận văn ThS. ngành: Luật hình sự; Mã số: 60 38 40<br /> Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Thuận<br /> Năm bảo vệ: 2008<br /> Abstract. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật về khiếu<br /> nại, tố cáo trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự để làm rõ trách nhiệm của<br /> người có thẩm quyền giải quyết và nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong quá<br /> trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phân tích thực trạng khiếu nại, tố cáo trong giai<br /> đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự và thực tế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cơ<br /> quan Cảnh sát điều tra công an các cấp. Trình bày một số khó khăn vướng mắc và<br /> nguyên nhân của nó trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở dự báo<br /> tình hình và những yêu cầu đặt ra đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong<br /> những năm tới, đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo và<br /> nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Nâng cao hiệu quả, chất lượng<br /> khởi tố, điều tra vụ án hình sự; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho mọi<br /> người dân; nâng cao hiệu quả giải quyết; hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng<br /> hình sự, các văn bản pháp quy, quy trình công tác, quy chế tiếp nhận; kiện toàn đội<br /> ngũ cán bộ, tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Chính quyền<br /> đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.<br /> Keywords. Khiếu nại; Luật hình sự; Pháp luật Việt Nam; Tố cáo; Vụ án hình sự<br /> <br /> Content<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài:<br /> Thực tiễn hoạt động tố tụng hình sự ở nước ta trong những năm qua cho thấy tình hình khiếu<br /> nại, tố cáo về tố tụng hình sự nói chung, khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình khởi tố, điều tra<br /> các vụ án hình sự nói riêng có những diễn biến phức tạp. Tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo<br /> dài vẫn thường xuyên xảy ra, trong đó có những vụ đã có quyết định giải quyết cuối cùng của người<br /> có thẩm quyền theo luật định, có những vụ khiếu kiện gây xôn xao dư luận, làm ảnh hưởng đến an<br /> ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng.<br /> Sở dĩ có tình trạng trên là do nhiều nguyên nhân. Ngoài nguyên nhân do chất lượng hiệu quả<br /> công tác của các cơ quan tiến hành tố tụng, do tác phong, đạo đức nghề nghiệp của người tiến hành<br /> tố tụng, còn có nguyên nhân do bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành quy định về giải quyết<br /> khiếu nại, tố cáo. Mặc dù Quốc hội đã thông qua một đạo luật riêng về giải quyết khiếu nại, tố cáo,<br /> nhưng luật này mới chỉ điều chỉnh trong lĩnh vực dân sự và hành chính, không quy định trong lĩnh<br /> vực tố tụng hình sự. Chương 35 của BLTTHS quy định về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự<br /> <br /> nhưng cũng mới chỉ quy định về quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo, người bị khiếu<br /> nại, người bị tố cáo, thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp đó, mặc dù Liên<br /> ngành tư pháp Trung ương cũng đã có Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của<br /> BLTTHS về khiếu nại, tố cáo và Bộ Công an cũng đã có đến hai Thông tư hướng dẫn giải quyết<br /> khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân, nhưng tất cả các thông tư nói trên đều không có nội dung<br /> hướng dẫn về trình tự, thủ tục tiến hành giải quyết khiếu nại, tố cáo nên các địa phương gặp nhiều<br /> lúng túng, thiếu thống nhất trong việc giải quyết. Cũng chính vì chưa có quy định rõ ràng nên cho<br /> đến nay trong ngành Công an vẫn chưa có lực lượng chuyên trách theo dõi và giải quyết công tác<br /> này, hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho hiệu<br /> quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về hoạt động tố tụng hình sự nói chung, về<br /> hoạt động khởi tố, điều tra nói riêng đạt hiệu quả chưa cao, thậm chí lại tiếp tục phát sinh khiếu kiện<br /> về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan tiến hành tố tụng nói chung, của cơ quan điều<br /> tra nói riêng.<br /> Về tình hình nghiên cứu, mặc dù thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tố tụng hình<br /> sự là như vậy, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tác giả nào có công trình nghiên cứu về lĩnh vực này.<br /> Duy nhất chỉ có một đề tài khoa học cấp cơ sở do Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an vừa đăng ký<br /> nghiên cứu với tên gọi là “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo<br /> của lực lượng cảnh sát nhân dân”, thời gian hoàn thành vào cuối năm 2009.<br /> Với thực trạng quy định của pháp luật và tình hình nghiên cứu đã nêu trên; xuất phát từ thực<br /> tiễn giải quyết khiếu nại, tố cáo về tố tụng hình sự nói chung, khiếu nại, tố cáo phát sinh trong giai<br /> đoạn khởi tố, điều tra tội phạm nói riêng, chúng tôi chọn đề tài này để nghiên cứu trong luận văn<br /> thạc sỹ của mình nhằm góp phần đáp ứng đòi hỏi của thực tế công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo<br /> của công dân hiện nay.<br /> 2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu:<br /> a. Mục đích nghiên cứu:<br /> Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích làm rõ thực trạng khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn khởi<br /> tố, điều tra vụ án hình sự và thực tế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cơ quan điều tra. Trên cơ sở đó<br /> đề xuất một số giải pháp góp phần hạn chế đến mức tối đa các trường hợp khiếu nại, tố cáo phát<br /> sinh trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án hình sự và nâng cao hiệu quả giải quyết các trường hợp<br /> khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động tố tụng hình sự của Cơ quan điều<br /> tra trong giai đoạn khởi tố và điều tra vụ án hình sự.<br /> b. Phạm vi nghiên cứu:<br /> Theo quy định của BLTTHS, việc khởi tố và điều tra vụ án hình sự có thể do nhiều cơ quan có<br /> chức năng tiến hành. Do vậy, việc khiếu nại, tố cáo về hoạt động của các cơ quan chức năng trong<br /> quá trình khởi tố, điều tra vụ án hình sự đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong phạm vi luận văn này,<br /> chúng tôi chỉ nghiên cứu về thực trạng khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động của cơ quan Cảnh sát<br /> điều tra các cấp trong quá trình khởi tố, điều tra các vụ án hình sự và công tác giải quyết của Cơ<br /> quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp theo quy định của BLTTHS.<br /> Việc nghiên cứu được dựa trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và thực tế giải quyết<br /> khiếu nại, tố cáo của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp thể hiện qua các báo cáo định kỳ,<br /> báo cáo chuyên đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp trong các năm từ 2005 đến 2007 và kết<br /> quả khảo sát thực tế ở một số địa phương.<br /> 3. Nhiệm vụ nghiên cứu:<br /> Để đạt được các mục đích nghiên cứu nêu trên, tác giả của luận văn có các nhiệm vụ cụ thể sau<br /> đây:<br /> - Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận và quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo<br /> trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự.<br /> - Làm rõ thực trạng khiếu nại, tố cáo về hoạt động của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong<br /> giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự và thực tiễn giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra<br /> đối với các khiếu nại, tố cáo đó.<br /> <br /> - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận, nghiên cứu pháp luật hiện hành và thực tế giải<br /> quyết khiếu nại, tố cáo sẽ đề xuất một số giải pháp góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo và<br /> nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Việc nghiên cứu đề tài được dựa trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư<br /> tưởng Hồ Chí Minh về các quyền cơ bản của công dân, về công bằng, dân chủ trong hoạt động tư<br /> pháp.<br /> Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài là khảo sát<br /> thực tế; nghiên cứu phân tích, so sánh, tổng hợp; quy nạp, diễn giải.<br /> 5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu:<br /> Việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn:<br /> - Về lý luận: Việc nghiên cứu đề tài sẽ làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận về giai<br /> đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự và khiếu nại, tố cáo trong quá trình khởi tố và điều tra vụ án<br /> hình sự.<br /> - Về thực tiễn: Kết quả nghiên cứu đề tài là tài liệu tham khảo cho những người làm công<br /> tác nghiên cứu lý luận và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung BLTTHS năm 2003 về vấn đề khiếu nại,<br /> tố cáo trong tố tụng hình sự, đồng thời cũng là tài liệu cần thiết cho những người đang làm thực<br /> tế công tác khởi tố, điều tra các vụ án hình sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ quan Cảnh sát<br /> điều tra Công an các cấp.<br /> 6. Bố cục của luận văn:<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được chia<br /> làm 3 chương, 12 mục lớn.<br /> Chương 1<br /> NHẬN THỨC CHUNG VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ,<br /> ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ<br /> 1.1.Khái niệm về giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự:<br /> Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và quy định của BLTTHS, dưới góc độ chức năng<br /> nhiệm vụ của Cơ quan điều tra, luận văn đưa ra khái niệm về giai đoạn khởi tố vụ án hình<br /> sự như sau: “Giai đoạn khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn đầu tiên của quá trình tiến hành<br /> tố tụng, được bắt đầu từ khi có tin báo, tố giác về tội phạm gửi đến Cơ quan điều tra và<br /> được kết thúc khi Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ<br /> án hình sự”.<br /> Từ những phân tích về thời điểm tiến hành, chủ thể tiến hành, cách thức tiến hành,<br /> mục đích tiến hành giai đoạn đầu tiên của quá trình tiến hành tố tụng, luận văn đưa ra khái<br /> niệm về giai đoạn điều tra vụ án hình sự như sau:<br /> Điều tra vụ án hình sự là một giai đoạn của quá trình tiến hành tố tụng, được bắt đầu<br /> từ khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự và kết thúc khi Cơ quan điều tra ra bản kết luận<br /> điều tra đề nghị truy tố hoặc ra bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra.<br /> Điều tra vụ án hình sự là hoạt động tố tụng, đồng thời là hoạt động nghiệp vụ, do<br /> những người có thẩm quyền theo quy định của BLTTHS tiến hành bằng cách áp dụng các<br /> biện pháp điều tra và các biện pháp ngăn chặn cần thiết để phát hiện, thu thập củng cố<br /> chứng cứ chứng minh làm rõ các vấn đề cần chứng minh trong vụ án, đảm bảo cho việc xử<br /> lý được khách quan, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.<br /> 1.2. Khái niệm về khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự.<br /> 1.2.1. Khái niệm về khiếu nại, tố cáo.<br /> Theo Từ điển bách khoa Công an nhân dân Việt Nam, khiếu nại là việc công dân, cơ<br /> quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do pháp luật quy định đề nghị cơ quan, tổ<br /> chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc<br /> <br /> quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái<br /> pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.<br /> Cũng theo Từ điển bách khoa Công an nhân dân Việt Nam, tố cáo là việc công dân, theo<br /> quy định của pháp luật, báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi<br /> phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại<br /> lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.<br /> 1.2.2. Khái niệm khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự và khiếu nại, tố cáo trong giai<br /> đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự.<br /> Khiếu nại trong tố tụng hình sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức, theo thủ tục quy định tại<br /> Chương XXXV của BLTTHS, đề nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định<br /> tố tụng, hành vi tố tụng khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật,<br /> xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.<br /> Khiếu nại trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự là khiếu nại của cơ quan, tổ chức,<br /> cá nhân đối với quyết định tố tụng của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện<br /> trưởng, Phó Viện trưởng, kiểm sát viên Viện kiểm sát ban hành trong giai đoạn khởi tố, điều tra<br /> vụ án hình sự theo quy định của BLTTHS hoặc khiếu nại đối với hành vi tố tụng của Thủ<br /> trưởng, Phó Thủ trưởng, điều tra viên Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, kiểm<br /> sát viên Viện kiểm sát được tiến hành trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự theo quy<br /> định của BLTTHS vì họ có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm<br /> phạm quyền, lợi ích hợp pháp của họ.<br /> Tố cáo trong tố tụng hình sự là việc công dân báo cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền<br /> biết về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự của người tiến hành tố tụng,<br /> người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra mà họ cho rằng hành vi đó gây thiệt<br /> hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ<br /> quan, tổ chức.<br /> Tố cáo trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự là tố cáo của công dân về hành vi vi<br /> phạm pháp luật trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án hình sự của người tiến hành tố tụng,<br /> người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra vì họ cho rằng hành vi vi phạm đó<br /> gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của<br /> cơ quan, tổ chức, cá nhân.<br /> 1.2.3. Các dạng khiếu nại, tố cáo có thể phát sinh trong giai đoạn khởi tố điều tra vụ án<br /> hình sự.<br /> Trên cơ sở quy định của pháp luật tố tụng hình sự và lý luận về giai đoạn khởi tố, điều tra<br /> vụ án hình sự, mục này nêu ra các dạng khiếu nại và các dạng tố cáo có thể phát sinh trong quá<br /> trình tiến hành tố tụng trong hai giai đoạn này.<br /> 1.2.4. Phân biệt khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự với kháng cáo bản án, quyết định của<br /> Toà án chưa có hiệu lực pháp luật và khiếu nại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp<br /> luật.<br /> Về bản chất, kháng cáo cũng là một dạng của khiếu nại trong tố tụng hình sự, vì bản án<br /> sơ thẩm thực chất cũng là quyết định tố tụng do Hội đồng<br /> Tuy nhiên, giữa khiếu nại và kháng cáo có những điểm khác nhau, như thời hạn gửi đơn<br /> khiếu nại, đơn kháng cáo đến cơ quan có thẩm quyền, thời hạn giải quyết, người có thẩm<br /> quyền giải quyết và cách thức giải quyết.<br /> Giữa khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự và kháng nghị về bản chất cũng có điểm<br /> giống nhau, đó là đều do cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền khiếu nại, tố cáo, có quyền<br /> kháng nghị yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định tố tụng hình sự, xem xét<br /> lại bản án theo trình tự, thủ tục mà BLTTHS đã quy định để đảm bảo tính khách quan đúng<br /> đắn.<br /> <br /> Nhưng giữa khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự và kháng nghị cũng có những điểm<br /> khác nhau về cơ bản. Đó là, kháng nghị chỉ do những người có thẩm quyền trong cơ quan<br /> tiến hành tố tụng thực hiện.<br /> 1.3. Quy định của BLTTHS về khiếu nại trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án<br /> hình sự:<br /> 1.3.1. Người có quyền khiếu nại và quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại đối với hoạt<br /> động của Cơ quan điều tra trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự.<br /> Điều 325 BLTTHS quy định người có quyền khiếu nại là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân<br /> chịu sự tác động của hành vi tố tụng do cán bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành<br /> mà họ có căn cứ để cho rằng hành vi đó là trái với quy định của pháp luật, đã xâm phạm đến<br /> quyền, lợi ích hợp pháp của họ.<br /> Người có quyền khiếu nại cũng có thể là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên<br /> quan đến quyết định tố tụng của cơ quan hoặc người có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà họ có căn<br /> cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, sai sự thật.<br /> Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại được quy định tại điều 326 BLTTHS. Luận văn đã<br /> phân tích cụ thể các quyền và nghĩa vụ đó trên cơ sở thực tế giải quyết khiếu nại của cơ quan cảnh<br /> sát điều tra trong thời gian qua.<br /> 1.3.2. Người bị khiếu nại và quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại trong giai đoạn khởi tố,<br /> điều tra vụ án hình sự<br /> Người bị khiếu nại trong tố tụng hình sự là những người có thẩm quyền trong cơ quan tiến hành<br /> tố tụng đã có hành vi hoặc ra quyết định tố tụng bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khiếu nại, đề nghị cơ<br /> quan và người có thẩm quyền cấp trên của người đó xem xét lại vì có căn cứ cho rằng những hành<br /> vi và quyết định đó là không đúng, là trái pháp luật<br /> Những người có thẩm quyền tiến hành những hành vi tố tụng và ra quyết định trong giai đoạn<br /> khởi tố, điều tra vụ án hình sự là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện<br /> trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên của Viện kiểm sát; Thủ trưởng các cơ quan khác trong<br /> Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động<br /> điều tra; Thủ trưởng cơ quan Kiểm lâm, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển.<br /> Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại được quy định tại điều 327 BLTTHS, đã được Luận<br /> văn phân tích cụ thể trên cơ sở thực tế giải quyết khiếu nại trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án<br /> hình sự.<br /> 1.3.3. Thời hiệu khiếu nại<br /> Thời hiệu khiếu nại trong tố tụng hình sự là thời gian tính từ khi người khiếu nại nhận hoặc biết<br /> được quyết định hoặc hành vi tố tụng đến khi họ có khiếu nại với cá nhân hoặc cơ quan có thẩm<br /> quyền về quyết định hoặc hành vi tố tụng đó.<br /> Điều 328 BLTTHS quy định thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày nhận hoặc biết được<br /> quyết định, hành vi tố tụng mà người khiếu nại cho rằng có vi phạm pháp luật .<br /> 1.3.4. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Điều tra viên, Phó thủ trưởng Cơ<br /> quan điều tra và Thủ trưởng Cơ quan điều tra<br /> Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra<br /> do Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét giải quyết trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được<br /> khiếu nại. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại tiếp đến<br /> Viện kiểm sát(VKS) cùng cấp. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, VKS cùng<br /> cấp phải xem xét, giải quyết và là cấp giải quyết cuối cùng. Trường hợp các quyết định tố tụng,<br /> hành vi tố tụng của Thủ trưởng cơ quan điều tra và các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đã<br /> được VKS phê chuẩn mà bị khiếu nại thì VKS cùng cấp có quyền giải quyết và thời hạn giải quyết<br /> là 07 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì người<br /> khiếu nại có quyền khiếu nại tiếp đến VKS cấp trên trực tiếp của VKS đã giải quyết khiếu nại.<br /> Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, VKS cấp trên phải xem xét giải quyết.<br /> Đây là cấp giải quyết cuối cùng.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2