intTypePromotion=3

Trắc nghiệm giai đoạn phát triển của ếch

Chia sẻ: Minh Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
135
lượt xem
7
download

Trắc nghiệm giai đoạn phát triển của ếch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm giai đoạn phát triển ở hậu phôi của ếch lần lượt là: Chọn câu trả lời đúng: A. Từ trứng phân cắt cho ra phôi nang, phôi vị gồm 3 lá phôi, phôi thần kinh với mầm các cơ quan. B. Trứng nở ra nòng nọc sống tự do trong môi trường nước và sẽ biến thành ếch. C. Từ trứng phân cắt cho ra phôi nang, phôi thần kinh, phôi 3 lá. D. Từ trứng phân cắt cho ra phôi vị, nở thành nòng nọc và biến thành ếch....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm giai đoạn phát triển của ếch

  1. Đặc điểm giai đoạn phát triển ở hậu phôi của ếch lần lượt là: Chọn câu trả lời đúng:  A. Từ trứng phân cắt cho ra phôi nang, phôi vị gồm 3 lá phôi, phôi thần kinh với mầm các cơ quan. B. Trứng nở ra nòng nọc sống tự do trong môi trường nước và sẽ biến thành ếch. C. Từ trứng phân cắt cho ra phôi nang, phôi thần kinh, phôi 3 lá. D. Từ trứng phân cắt cho ra phôi vị, nở thành nòng nọc và biến thành ếch. 2,  Đặc điểm giai đoạn phát triển ở phôi của ếch biến đổi lần lượt là Chọn câu trả lời đúng:  A. Từ trứng phân cắt cho ra phôi nang, phôi thần kinh, phôi 3 lá. B. Từ trứng phân cắt cho ra phôi nang, phôi vị gồm 3 lá phôi, phôi thần kinh với mầm các cơ quan. C. Từ trứng phân cắt cho ra phôi vị, nở thành nòng nọc và biến thái thành ếch. D. Từ trứng nở ra nòng nọc sống tự do trong môi trường nước và sẽ biến thái thành ếch. 3,  Sự phát triển không qua biến thái của động vật có giai đoạn phôi gồm nhiều tế bào biệt hóa khác nhau tạo nên các  mô khác nhau. Đây là giai đoạn Chọn câu trả lời đúng:  A. phôi vị B. phân cắt trứng C. mầm cơ quan D. phôi nang 4,  Động vật nào sau đây có sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn? Chọn câu trả lời đúng:  A. Bọ ngựa, cào cào. B. Cánh cam, bọ rùa. C. Cá chép, khỉ.
  2. D. Bọ ngựa, bọ rùa. 5,  Sự phát triển không qua biến thái của động vật có giai đoạn trứng phân chia tạo nhiều tế bào giống nhau. Đây là  giai đoạn Chọn câu trả lời đúng:  A. phôi nang B. phôi vị C. phân cắt trứng D. mầm cơ quan 6,  Động vật nào sau đây có sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn? Chọn câu trả lời đúng:  A. Bọ ngựa, cào cào. B. Bọ ngựa, bọ rùa. C. Cá chép, khỉ. D. Cánh cam, bọ rùa. 7,  Phát triển của cơ thể động vật là quá trình Chọn câu trả lời đúng:  A. hình thành tế bào, mô, cơ quan mới có cấu tạo và chức năng khác hẳn cũ. B. sự biến đổi theo thời gian về hình thái từ hợp tử đến cơ thể trưởng thành. C. tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. D. biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. 8,  Theo hướng nuôi lấy thịt, nuôi gà Ri và gà Hồ đến khối lượng 1,5 kg thì nên nuôi tiếp gà nào, xuất chuồng gà nào?
  3. Chọn câu trả lời đúng:  A. Nuôi tiếp gà Ri, xuất chuồng gà Hồ. B. Xuất chuồng cả gà Hồ và gà Ri. C. Nuôi tiếp gà Hồ, xuất chuồng gà Ri.  D. Nuôi tiếp gà Hồ và gà Ri. 9,  Sự khác nhau giữa phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái là gì? Chọn câu trả lời đúng:  A. Phát triển không qua biến thái khác với phát triển qua biến thái ở chỗ không có giai đoạn con trưởng  thành. B. Phát triển không qua biến thái có con non mới nở giống con trưởng thành, còn phát triển qua biến thái có  giai đoạn con non (ấu trùng) không giống con trưởng thành. C. Phát triển không qua biến thái khác phát triển qua biến thái ở giai đoạn trứng và con non. D. Phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái khác nhau ở nhiệt độ phát triển. 10,  Ở động vật, người ta phân biệt hai giai đoạn sinh trưởng và phát triển chính là: Chọn câu trả lời đúng:  A. Giai đoạn sinh sản và giai đoạn mất khả năng sinh sản. B. Giai đoạn thụ tinh và giai đoạn phôi. C. Giai đoạn phôi nang và giai đoạn phôi vị. D. Giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản