intTypePromotion=1

Tutorial Joomla: YT Mega Popup - Hướng dẫn sử dụng

Chia sẻ: Sunshine_8 Sunshine_8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Tutorial Joomla: YT Mega Popup - Hướng dẫn sử dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tutorial Joomla: YT Mega Popup - Hướng dẫn sử dụng YT Mega Popup là plugin giúp hiển thị dữ liệu của bạn bằng cửa sổ Popup. Bạn sẽ dễ dàng lựa chọn kiểu hiển thị Popup cho website. YT Mega Popup cho phép bạn hiển thị các kiểu như: ảnh, slideshow, ajax, iframe, youtube. Plugin này phù hợp với tất cả các phiên bản của joomla. Ở bản demo này chúng tôi sử dụng phương thức hiển thị cho popup là Fancybox.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tutorial Joomla: YT Mega Popup - Hướng dẫn sử dụng

  1. Tutorial Joomla: YT Mega Popup - Hướng dẫn sử dụng
  2. Tutorial Joomla: YT Mega Popup - Hướng dẫn sử dụng YT Mega Popup là plugin giúp hiển thị dữ liệu của bạn bằng cửa sổ Popup. Bạn sẽ dễ dàng lựa chọn kiểu hiển thị Popup cho website. YT Mega Popup cho phép bạn hiển thị các kiểu như: ảnh, slideshow, ajax, iframe, youtube. Plugin này phù hợp với tất cả các phiên bản của joomla. Ở bản demo này chúng tôi sử dụng phương thức hiển thị cho popup là Fancybox. Ngoài ra bạn có thể chọn một trong các phương thức sau: - Fancybox - Greybox - Highslide - Thickbox
  3. - Multibox 1. Image Cú pháp: {ytpopup type="image" content=" images/1074495489.jpg" typepopup="fancybox" width="400" height="300" title="Sample image" }YOUR HTML CODE HERE{/ytpopup} Demo: 2. SlideShow: Cú pháp: {ytpopup type="slideshow" content="images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg" width="400" height="300" title="Slideshow Demo"}YOUR HTML CODE HERE{/ytpopup} Demo: Slideshow Demo 3. Iframe Cú pháp:
  4. {ytpopup type="iframe" content="https://www.google.com.vn/" width="500" height="400"}Load a sample iFrame{/ytpopup} Demo: iFrame Demo 4. Youtube Cú pháp: {ytpopup type="youtube" content="https://www.youtube.com/v/Z_IGbHS7NsE" width="400" height="300" title="Miss Universe - Korea"}YouTube Demo{/ytpopup} Demo: YouTube Demo 5. Ajax Cú pháp: {ytpopup type="ajax" content="https://www.google.com.vn/" width="400" height="300" title="Load an url using ajax"}YOUR HTML CODE HERE{/ytpopup}
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2