intTypePromotion=3

Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
163
lượt xem
9
download

Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

* Trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen thì Công an cấp huyện đề nghị Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp huyện xét duyệt, thẩm định và báo cáo UBND cấp huyện làm tờ trình gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ). Hội đồng thi đua - khen thưởng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt, thẩm định và báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  1. Lĩnh vực : Chính sách TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại Công an cấp tỉnh TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: Bước 1: Cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ làm bản báo cáo thành tích xin xác nhận của UBND cấp xã, phường hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trực tiếp. Bước 2: UBND cấp xã, phường tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng xét duyệt và làm tờ trình gửi Công an cấp huyện. Công an cấp huyện tổ chức xét duyệt, thẩm định và làm tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng Giấy khen hoặc gửi Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an cấp tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng giấy khen. Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp huyện hoặc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định tặng giấy khen. * Trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen thì Công an cấp huyện đề nghị Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp huyện xét duyệt, thẩm định và báo cáo UBND cấp huyện làm tờ trình gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ). Hội đồng thi đua - khen thưởng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt, thẩm định và báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen. Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định tặng bằng khen. Bước 3: Trao tặng bằng khen (giấy khen) cho công dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Công dân nộp bản báo cáo thành tích tại UBND cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trực tiếp. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1- Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Giấy khen: + Bản báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp; + Bản tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng; + Tờ trình của UBND cấp xã, phường cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý và trích biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp; + Tờ trình của Công an cấp huyện. 2- Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Bằng khen: + Bản báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp xã
  2. hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và có xác nhận của UBND cấp huyện; + Bản tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng; + Bản sao các quyết định, chứng nhận khen thưởng liên quan; + Tờ trình của UBND cấp quận, huyện và trích biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp; + Tờ trình của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. * Những trường hợp đủ các điều kiện sau được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản: + Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên, khích lệ quần chúng; + Lập được thành tích đột xuất trong chiến đấu, công tác, tham gia tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; + Thành tích, công trạng rõ ràng. Hồ sơ khen theo thủ tục đơn giản gồm: + Tờ trình của cấp đề nghị khen thưởng; + Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản, có xác nhận của cấp trình khen thưởng. b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ); Công an cấp huyện. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Không quy định rõ thời gian cụ thể. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Cá nhân CƠ QUAN THỰC HIỆN: Phòng tổ chức cán bộ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Quyết định hành chính (bằng khen, giấy khen) LỆ PHÍ: Không TÊN MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI: YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN: Không CĂN CỨ PHÁP LÝ: + Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 + Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và
  3. hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng + Thông tư số 18/2007/TT-BCA ngày 03/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phó và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản