Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Hướng dẫn dạy và học đàn Organ part 1

Chia sẻ: | Ngày:

11
2.914
views

Tài liệu " Hướng dẫn dạy và học đàn Organ " được biên soạn do yêu cầu đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa Trung Ương, đồng thời cũng là do yêu cầu rất cấp bách của phong trào học âm nhạc trong cả nước đang cần có 1 tài liệu dạy và học đàn Organ một cách chính quy, có hệ thống, có tính khoa học và sư phạm

Hướng dẫn dạy và học đàn Organ part 1
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản