Optic Nerve Disorders - part 10

Chia sẻ: taoxanh9

Dựa trên bằng chứng này một mình, giả thuyết thâm hụt võng mạc ở bệnh nhân này nên được coi là đáng ngờ. Thứ hai, cốt truyện 3D trong 11.7D hình có thể được kiểm tra. Chú ý rằng cả hai đỉnh foveal và đĩa trầm cảm quang được di dời so với cốt truyện 3D t

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản