Phrasal verbs

Xem 41-60 trên 264 kết quả Phrasal verbs
 • There are one or two exercises that enable you to practise q what you have learned and that get you using the phrasal verb in a natural way. IfL have difficulty, look back at the STUDY and the CHECK sections to help you. Again, you should check your answers carefully after you have completed the tasks.

  pdf10p kahty209 17-08-2010 79 32   Download

 • STUDY is a very important section, which you should read carefully.These sentences show you what context the phrasal verb is usually used in and the most common ways it is used.All possible grammar patterns are shown in this section.You should keep referring back to this section to help you complete the other sections.

  pdf10p kahty209 17-08-2010 93 28   Download

 • The build your vocabulary section gives extra information about the : phrasal verb rf it is important or particularly useful. For wake up you are given ' information on related worlds. This tells you if there is a noun or an adjective that: is derived from the phrasal verb.

  pdf8p kahty209 17-08-2010 64 25   Download

 • Phần thực hành cho học sinh cơ hội sử dụng các động từ nhiều từ để nói về kinh nghiệm và ý tưởng của họ. Ngoài ra còn có các bài tập thực hành cho các giới từ và thành ngữ.

  pdf10p cacomchienbot 11-04-2011 79 24   Download

 • The phrasal verbs in this book are arranged in alphabetical order according to the particles, so that look after comes before bring up, but you can do the pages in any order, as each page deals with a separate verb-There are also ten revision pages, which bring together verbs that have been covered in the other pages.

  pdf10p kahty209 17-08-2010 75 23   Download

 • Cuốn sách chứa hơn 200 động từ nhiều từ. Họ đã được lựa chọn theo chủ đề của từng đơn vị, cũng như mức độ khó và tính hữu dụng. Bốn loại chính của nhiều từ động từ được giới thiệu, và các loại bài tập thực hành được cung cấp cho công việc hợp nhất. Để cho giáo viên

  pdf10p cacomchienbot 11-04-2011 79 23   Download

 • The TITLE of each page shows you the general form of the phrasal verb.This already gives you some grammatical information - notice how this particular verb can be used both with and without an object, and how the object must be somebody.

  pdf10p kahty209 17-08-2010 65 22   Download

 • List of English Phrasal Verbs Beginning With 'A' Phrasal Verb act up add * up + add up to + add up ask * out + ask * over + Definition behave or function improperly calculate a sum equal an amount make sense invite on a date invite to one's home Example I think I need to take my car to the mechanic because it's acting up again.

  pdf30p everton246 28-06-2011 55 22   Download

 • Bài thuyết trình thường là một văn bản nghe hay đọc sách, tiếp theo là một tập thể dục, trong đó nhiều từ động từ là phù hợp với định nghĩa của chúng. Các Drills cung cấp kiểm soát thực hành bằng miệng của động từ nhiều từ mới.

  pdf10p cacomchienbot 11-04-2011 63 21   Download

 • Các vật liệu trong từng đơn vị được tổ chức xung quanh các chủ đề như công việc, sức khỏe. ngày nghỉ, ở, quan hệ gia đình, vv Các đơn vị tương đối tự do đứng và do đó có thể được sử dụng để bổ sung của khóa học hiện có.

  pdf10p cacomchienbot 11-04-2011 61 20   Download

 • Phrasal verbs cũng như bao từ vựng khác, thường có nhiều nghĩa. Nghĩa của chữ tùy thuộc vào ngữ cảnh (context): While trying to avoid running over a child, the driver swerved and ran into a tree.

  pdf6p anna009 18-04-2011 137 20   Download

 • Cuốn sách cũng được thiết kế để cung cấp cho sinh viên với một ý tưởng về cách thức làm việc động từ nhiều từ. do đó, có một số lợi thế trong việc làm việc thông qua các đơn vị có hệ thống. Một số các đơn vị sau đó tái chế nhiều từ động từ được sử dụng trong đơn vị trước đó.

  pdf10p cacomchienbot 11-04-2011 57 19   Download

 • 1 Sử dụng các đơn vị giới thiệu trước khi bất kỳ đơn vị khác trong cuốn sách. Điều này sẽ mất khoảng 45-60 phút thời gian lớp học. Tất cả các đơn vị còn lại có chứa vật liệu đủ để khoảng 60-90 phút giảng dạy.

  pdf10p cacomchienbot 11-04-2011 52 19   Download

 • Nó có thể được sử dụng như là một trò chơi hoặc hoạt động sửa đổi. Những chuyện đùa cung cấp một số cứu trợ ánh sáng. Họ có liên quan đến chủ đề của đơn vị và minh họa một số sử dụng hài hước của động từ nhiều từ. Viết phần cung cấp thêm bằng văn bản hợp nhất của

  pdf8p cacomchienbot 11-04-2011 57 19   Download

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "Q-R" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf42p pretty28 29-12-2010 56 18   Download

 • 2 Các đơn vị thực hiện theo một mô hình hợp lý nhất quán: Các phần chuẩn bị được thiết kế như là một dẫn ngắn gọn trong các chủ đề của đơn vị, không kéo dài hơn năm phút.

  pdf10p cacomchienbot 11-04-2011 50 17   Download

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "O" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf58p pretty28 29-12-2010 38 16   Download

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "P" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf67p pretty28 29-12-2010 44 16   Download

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "T" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf88p pretty28 29-12-2010 51 16   Download

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "U" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf11p pretty28 29-12-2010 41 16   Download

Đồng bộ tài khoản