» 

Phrasal Verbs

 • Really learn 100 phrasal verbs part 12

  There are one or two exercises that enable you to practise q what you have learned and that get you using the phrasal verb in a natural way. IfL have difficulty, look back at the STUDY and the CHECK sections to help you. Again, you should check your answers carefully after you have completed the tasks.

  pdf 10p kahty209 17-08-2010 78 31

 • Really learn 100 phrasal verbs part 10

  STUDY is a very important section, which you should read carefully.These sentences show you what context the phrasal verb is usually used in and the most common ways it is used.All possible grammar patterns are shown in this section.You should keep referring back to this section to help you complete the other sections.

  pdf 10p kahty209 17-08-2010 91 28

 • Really learn 100 phrasal verbs part 13

  The build your vocabulary section gives extra information about the : phrasal verb rf it is important or particularly useful. For wake up you are given ' information on related worlds. This tells you if there is a noun or an adjective that: is derived from the phrasal verb.

  pdf 8p kahty209 17-08-2010 64 25

 • Really learn 100 phrasal verbs part 8

  The phrasal verbs in this book are arranged in alphabetical order according to the particles, so that look after comes before bring up, but you can do the pages in any order, as each page deals with a separate verb-There are also ten revision pages, which bring together verbs that have been covered in the other pages.

  pdf 10p kahty209 17-08-2010 75 23

 • Really learn 100 phrasal verbs part 9

  The TITLE of each page shows you the general form of the phrasal verb.This already gives you some grammatical information - notice how this particular verb can be used both with and without an object, and how the object must be somebody.

  pdf 10p kahty209 17-08-2010 64 22

 • List of English Phrasal Verbs Beginning With 'A'

  List of English Phrasal Verbs Beginning With 'A' Phrasal Verb act up add * up + add up to + add up ask * out + ask * over + Definition behave or function improperly calculate a sum equal an amount make sense invite on a date invite to one's home Example I think I need to take my car to the mechanic because it's acting up again.

  pdf 30p everton246 28-06-2011 51 22

 • [HeadWay] Phrasal Verbs and Idioms - Oxford University phần 4

  Cuốn sách chứa hơn 200 động từ nhiều từ. Họ đã được lựa chọn theo chủ đề của từng đơn vị, cũng như mức độ khó và tính hữu dụng. Bốn loại chính của nhiều từ động từ được giới thiệu, và các loại bài tập thực hành được cung cấp cho công việc hợp nhất. Để cho giáo viên

  pdf 10p cacomchienbot 11-04-2011 77 21

 • [HeadWay] Phrasal Verbs and Idioms - Oxford University phần 8

  Phần thực hành cho học sinh cơ hội sử dụng các động từ nhiều từ để nói về kinh nghiệm và ý tưởng của họ. Ngoài ra còn có các bài tập thực hành cho các giới từ và thành ngữ.

  pdf 10p cacomchienbot 11-04-2011 71 19

 • Bàn về cách học phrasal verbs

  Phrasal verbs cũng như bao từ vựng khác, thường có nhiều nghĩa. Nghĩa của chữ tùy thuộc vào ngữ cảnh (context): While trying to avoid running over a child, the driver swerved and ran into a tree.

  pdf 6p anna009 18-04-2011 124 19

 • [HeadWay] Phrasal Verbs and Idioms - Oxford University phần 7

  Bài thuyết trình thường là một văn bản nghe hay đọc sách, tiếp theo là một tập thể dục, trong đó nhiều từ động từ là phù hợp với định nghĩa của chúng. Các Drills cung cấp kiểm soát thực hành bằng miệng của động từ nhiều từ mới.

  pdf 10p cacomchienbot 11-04-2011 58 19

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "Q-R" Idioms

  Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "Q-R" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf 42p pretty28 29-12-2010 54 18

 • [HeadWay] Phrasal Verbs and Idioms - Oxford University phần 2

  Các vật liệu trong từng đơn vị được tổ chức xung quanh các chủ đề như công việc, sức khỏe. ngày nghỉ, ở, quan hệ gia đình, vv Các đơn vị tương đối tự do đứng và do đó có thể được sử dụng để bổ sung của khóa học hiện có.

  pdf 10p cacomchienbot 11-04-2011 59 18

 • [HeadWay] Phrasal Verbs and Idioms - Oxford University phần 3

  Cuốn sách cũng được thiết kế để cung cấp cho sinh viên với một ý tưởng về cách thức làm việc động từ nhiều từ. do đó, có một số lợi thế trong việc làm việc thông qua các đơn vị có hệ thống. Một số các đơn vị sau đó tái chế nhiều từ động từ được sử dụng trong đơn vị trước đó.

  pdf 10p cacomchienbot 11-04-2011 52 17

 • [HeadWay] Phrasal Verbs and Idioms - Oxford University phần 10

  Nó có thể được sử dụng như là một trò chơi hoặc hoạt động sửa đổi. Những chuyện đùa cung cấp một số cứu trợ ánh sáng. Họ có liên quan đến chủ đề của đơn vị và minh họa một số sử dụng hài hước của động từ nhiều từ. Viết phần cung cấp thêm bằng văn bản hợp nhất của

  pdf 8p cacomchienbot 11-04-2011 53 17

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "U" Idioms

  Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "U" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf 11p pretty28 29-12-2010 40 16

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "T" Idioms

  Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "T" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf 88p pretty28 29-12-2010 50 16

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "P" Idioms

  Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "P" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf 67p pretty28 29-12-2010 44 16

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "O" Idioms

  Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "O" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf 58p pretty28 29-12-2010 37 16

 • [HeadWay] Phrasal Verbs and Idioms - Oxford University phần 5

  1 Sử dụng các đơn vị giới thiệu trước khi bất kỳ đơn vị khác trong cuốn sách. Điều này sẽ mất khoảng 45-60 phút thời gian lớp học. Tất cả các đơn vị còn lại có chứa vật liệu đủ để khoảng 60-90 phút giảng dạy.

  pdf 10p cacomchienbot 11-04-2011 46 16

 • [HeadWay] Phrasal Verbs and Idioms - Oxford University phần 9

  Làm thế nào nhiều từ động từ việc giao dịch với các hệ thống của động từ nhiều từ và ý nghĩa của một số hạt. Câu trả lời là gì? được thiết kế để kiểm tra xem học sinh đã hiểu sự khác biệt quan trọng giữa một động từ số ít nhiều từ.

  pdf 10p cacomchienbot 11-04-2011 65 15

 • + Xem thêm 264 Phrasal Verbs khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản