Phrasal verbs

Xem 41-60 trên 273 kết quả Phrasal verbs
 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "V-Z" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf32p pretty28 29-12-2010 104 48   Download

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "K" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf28p pretty28 29-12-2010 103 48   Download

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "L" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf56p pretty28 29-12-2010 90 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập bổ trợ & nâng cao tiếng anh 12 – phrasal verbs 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p everton246 29-06-2011 95 48   Download

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "M" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf42p pretty28 29-12-2010 80 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dictionary of phrasal verbs part 1', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p codon12 26-12-2010 95 40   Download

 • Commonly-Used Idioms, Sayings and phrasal verbs - "N" Idioms. What is the meaning of idioms? Words that come together and change the whole meaning of the statement like "it rains cats and dogs", did you ever seen cats and dogs falling off from the sky?! Of course not, but it simply mean "it is raining too hard".

  pdf28p pretty28 29-12-2010 73 38   Download

 • This book covers 100 of the most frequent and useful phrasal verbs in English, with their main meanings/You may find that a phrasal verb has other meanings that are not covered in this book, but our aim is to give you what you need to master the phrasal verbs that you need in everyday English.

  pdf10p kahty209 17-08-2010 88 36   Download

 • There are one or two exercises that enable you to practise q what you have learned and that get you using the phrasal verb in a natural way. IfL have difficulty, look back at the STUDY and the CHECK sections to help you. Again, you should check your answers carefully after you have completed the tasks.

  pdf10p kahty209 17-08-2010 88 33   Download

 • Phần thực hành cho học sinh cơ hội sử dụng các động từ nhiều từ để nói về kinh nghiệm và ý tưởng của họ. Ngoài ra còn có các bài tập thực hành cho các giới từ và thành ngữ.

  pdf10p cacomchienbot 11-04-2011 137 33   Download

 • STUDY is a very important section, which you should read carefully.These sentences show you what context the phrasal verb is usually used in and the most common ways it is used.All possible grammar patterns are shown in this section.You should keep referring back to this section to help you complete the other sections.

  pdf10p kahty209 17-08-2010 114 29   Download

 • The build your vocabulary section gives extra information about the : phrasal verb rf it is important or particularly useful. For wake up you are given ' information on related worlds. This tells you if there is a noun or an adjective that: is derived from the phrasal verb.

  pdf8p kahty209 17-08-2010 76 26   Download

 • Phrasal verbs cũng như bao từ vựng khác, thường có nhiều nghĩa. Nghĩa của chữ tùy thuộc vào ngữ cảnh (context): While trying to avoid running over a child, the driver swerved and ran into a tree.

  pdf6p anna009 18-04-2011 192 25   Download

 • The phrasal verbs in this book are arranged in alphabetical order according to the particles, so that look after comes before bring up, but you can do the pages in any order, as each page deals with a separate verb-There are also ten revision pages, which bring together verbs that have been covered in the other pages.

  pdf10p kahty209 17-08-2010 82 24   Download

 • Cuốn sách chứa hơn 200 động từ nhiều từ. Họ đã được lựa chọn theo chủ đề của từng đơn vị, cũng như mức độ khó và tính hữu dụng. Bốn loại chính của nhiều từ động từ được giới thiệu, và các loại bài tập thực hành được cung cấp cho công việc hợp nhất. Để cho giáo viên

  pdf10p cacomchienbot 11-04-2011 92 24   Download

 • List of English Phrasal Verbs Beginning With 'A' Phrasal Verb act up add * up + add up to + add up ask * out + ask * over + Definition behave or function improperly calculate a sum equal an amount make sense invite on a date invite to one's home Example I think I need to take my car to the mechanic because it's acting up again.

  pdf30p everton246 28-06-2011 66 24   Download

 • The TITLE of each page shows you the general form of the phrasal verb.This already gives you some grammatical information - notice how this particular verb can be used both with and without an object, and how the object must be somebody.

  pdf10p kahty209 17-08-2010 77 23   Download

 • Bài thuyết trình thường là một văn bản nghe hay đọc sách, tiếp theo là một tập thể dục, trong đó nhiều từ động từ là phù hợp với định nghĩa của chúng. Các Drills cung cấp kiểm soát thực hành bằng miệng của động từ nhiều từ mới.

  pdf10p cacomchienbot 11-04-2011 72 23   Download

 • Giới thiệu về cụm động từ (Phrasal verbs) .Xét về mặt ngữ pháp hay ý nghĩa, cụm động từ là một vấn đề khá phức tạp và khó hiểu đối với không ít học viên người Việt. Sau đây là một vài lời khuyên hữu ích cho các bạn trong quá trình học cụm động từ.

  pdf8p stylegau 20-06-2013 92 22   Download

 • This book cover 100 of the most frequent and useful pharasal verbs English, with their main meaning. You may find that a phrasal verbs has other meanings that are not coverd in this book, but our aim is to give you what you need to master the phrasal verbs that you need in everyday English.

  pdf128p letheduc9899 07-05-2017 33 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản