intTypePromotion=1

Bài 2: Hoạt động quản lý

Chia sẻ: Dc Bac | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
514
lượt xem
159
download

Bài 2: Hoạt động quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý là sự tác động có tổ chức, có định hướng của chủ thể lên các khách thể nhằm đạt được mục tiêu định trước. Đặc điểm: Chủ thể quản lý, Đối tượng quản lý, Khách thể quản lý, Mục tiêu quản lý, Môi tường quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 2: Hoạt động quản lý

 1. Company LOGO Bài 2: Hoạt động quản lý www.company.com
 2. Company 1. Khái niệm hoạt động LOGO • 1.1. Khái niệm hoạt động • Là phương thức tồn tại • Là quá trình tác động vào đối tượng để tạo ra sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu. • 1.2. Đặc điểm: • HĐ bao giờ cũng là HĐ có đối tượng • HĐ bao giờ cũng do chủ thể thực hiện • HĐ bao giờ cũng có tính mục đích • HĐ vận hành theo nguyên tắc gián tiếp www.company.com
 3. Company Trong hoạt động LOGO • Đồng thời diễn ra hai quá trình. • Xuất tâm: • Chuyển hoá năng lực, phẩm chất cá nhân vào đối tượng, biến đổi đối tượng Xuất tâm để tạo ra sản phẩm Chủ thể  Đối tượng quản lý  quản lý • Nhập tâm: • Tiếp thu, lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm ...thành tâm lý Nhập tâm www.company.com
 4. Company 2.Khái niệm hoạt động quản lý LOGO • Khái niệm • Quản lý là sự tác động có tổ chức, có định hướng của chủ thể lên các khách thể nhằm đạt được mục tiêu định trước. • Đặc điểm • Chủ thể quản lý • Đối tượng quản lý • Khách thể quản lý • Mục tiêu quản lý • Môi tường quản lý www.company.com
 5. Company Các tính chất cơ bản của họat động quản lý LOGO • Là một khoa học và nghệ thuật • Khoa học: vận dụng quy luật, phương pháp khoa học… • Nghệ thuật: thể hiện sự nhanh nhạy, quyết đoán.. • Là một dạng hoạt động phức tạp và chuyên biệt. • Phức tạp: đối tượng, chủ thể, phương pháp, hoàn cảnh… • Chuyên biệt: cần được đào tạo về kiến thức chuyên môn, nghiệm vụ chuyên biệt… www.company.com
 6. Company LOGO • Là hoạt động gián tiếp • Điều khiển, tác động, ảnh hưởng người khác thực hiện nhiệm vụ… • Hoạt động quản lý được tiến hành chủ yếu thông qua giao tiếp. • Hoạt động mang tính sáng tạo • năng lực sáng tạo giúp nhà quản lý đối phó được với tất cả các tình huống bất ngờ. • Là hoạt động căng thẳng, tiêu hao nhiều năng lượng. • Lãnh đạo luôn phải đối mặt với những khó khăn bằng những quyết định quản lý. www.company.com
 7. Company 2.3. Cơ cấu hoạt động quản lý LOGO • Quan điểm hệ thống: • Hoạt động quản lý là: • 1 chu trình các hành Thu thập xử lý  động => được tiến  thông tin hành trật liên tục và thông tin đảm bảo để người lãnh đạo đạt được => mục đích đã đề ra. • Gồm các hoạt động cụ thể: – Thu thập thông tin – Xử lý thông tin – Thực hiện quyết định Tổ chức  thực hiện www.company.com
 8. Company LOGO • Quan điểm mô tả cơ cấu công việc, hoạt động quản lý gồm: • Hoạt động nhận Nhận thức Ra quyết  định thức • Hoạt động ra quyết định • Hoạt động tổ chức thực hiện. Hoạt động  tổ chức thực hiện www.company.com
 9. Company 2.4. Các dạng họat động cơ bản của người LOGO quản lý • Căn cứ vào kỹ năng quản lý • Nhận thức • Giao tiếp (cấp trên, cấp dưới,đồng nghiệp ) • Hoạt động chuyên môn. www.company.com
 10. Company LOGO • cứ vào chu trình và tổ chức thực hiện quyết định quản lý • Ra quyết định. • Tổ chức thực hiện quyết định • Kiểm tra việc thực hiện quyết định • Tổng kết, đánh giá, thực hiện quyết định www.company.com
 11. Company LOGO • Căn cứ vào đối tượng, mục đích, động cơ, hành động và kết qủa • + Nhận thức. • + Ra quýêt định • + Tổ chức thực hiện • + Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện. www.company.com
 12. Company LOGO • căn cứ vào hoạt động ra quyết định • + Hoạt động nhận thức trong quá trình chuẩn bị ra quyết định • + Hoạt động ra quyết định quản lý www.company.com
 13. 2.5. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CƠ BẢN TRONG HỌAT ĐỘNG Company QUẢN LÝ LOGO • A. Hoạt động nhận thức • Quá trình tìm hiểu, tiếp thu, và vận dụng tri thức, kinh nghiệm để xác định tình huống có vấn đề và tìm ra bản chất của vấn đề. • 5 dạng hành vi thường gặp trong nhận thức tình huống. • Thiếu mềm dẻo • Linh họat • Dao động • Bảo thủ • Cầu toàn www.company.com
 14. Company LOGO • Một số yếu tố chi phối tới chất lượng nhận thức của người quản lý. • Kinh nghiệm. • Vốn hiểu biết. • Tính cách (nóng vội, hấp tấp, kiên nhẫn...) • Tư duy. • Tính rõ ràng của tình huống. • Môi trường nẩy sinh tình huống. • Thời gian www.company.com
 15. Company LOGO • B. Hoạt động ra quyết định • Định nghĩa: • Là sự cân nhắc hay chọn lựa giữa 2 hay nhiều phương án. • Đặc điểm: • Một quyết định luôn gắn với tính mục đích. • Luôn có danh sách các lựa chọn • Quyết định là nền tảng của mọi quy trình quản lý www.company.com
 16. Company Các loại quyết định LOGO Các quyết Quyết định chiến lược, định thường mục tiêu ngày. Các quyết định khẩn Các quyết cấp. định mang tính tác nghiệp www.company.com
 17. Company Quá trình ra quyết định LOGO Chính xác là  Xác định  quyết định điều gì vấn để Các khả năng  Thực hiện  Lựa chọn nào phân tích Các ý kiến tán thành Đánh giá các  Hay phản đối khả năng lựa chọn Các lựa chọn Xác định  Nào là tốt nhất các lựa chọn Thực thi  các kế hoạch Cần phải  thực hiện những gì www.company.com
 18. Company Các phương pháp ra quyết định LOGO Đi đến kết  sử dụng k.thức;  luận bằng  bị dẫn dắt  k.năng, k.nghiệm cảm tính bằng cảm  xúc Áp dụng lý  luận Dùng trí tưởng tượng để phát triển ý Phân tích kỹ  tưởng mới vấn để hiểu  hoàn cảnh www.company.com
 19. Company Điểm cần lưu ý khi ra quyết định LOGO + Chất lượng ra quyết định phụ thuộc quá tình nhận thức + Luôn cân bằng cảm tính với phân tích hợp lý + Làm việc có hệ thống, tránh đưa ra những quyết định có nhiều rủi ro + Đi theo 1 tiền lệ khi nó có tác dụng tráng dùng khi nó không tác dụng + Quyết định phải kịp thời + Quyết định phải tạo niềm tin của cấp dưới www.company.com
 20. Company Cơ sở của việc ra quyết định LOGO • Kinh nghiệm. • Là yếu tố chiếm phần lớn trong các quyết địnhcủa nhà quản lý. • Lợi thế: • Cho ra những quyết định nhanh, trong những thời điểm cấp bách • Hạn chế: • Hầu hết chúng ta không nhận thức được hết những nguyên nhân thất bại và sai lầm trong quá khứ. • Bài học kinh nghiệm trong quá khứ đôi khi không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. www.company.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2