intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bài 05: Qui mô và thời điểm đầu tư của dự án đầu tư - TS. Cao Hào Thi

Chia sẻ: Nqcp Nqcp | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

38
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bài 05: Qui mô và thời điểm đầu tư của dự án đầu tư do TS. Cao Hào Thi biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Qui mô dự án, thời điểm đầu tư, các trường hợp tính toán, thời điểm kết thúc dự án,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 05: Qui mô và thời điểm đầu tư của dự án đầu tư - TS. Cao Hào Thi

 1. Bài 05 Qui mô và thời điểm đầu tư  của dự án đầu tư TS. CAO HÀO THI    
 2. Qui mô dự án Tại sao qui mô là vấn đề quan trọng? Qui mô quá nhỏ hoặc quá lớn có thể làm hỏng  một dự án tốt
 3. Qui mô dự án Nhu  Caàu Thôøi gian
 4. Qui mô dự án NPV r % NPV Max MIRR MARR Stoái  Qui  öu moâ MNPV
 5. Qui mô dự án Tại qui mô tối ưu: NPV Max NPV(gia số) = 0 IRR (gia số) = MARR
 6. Qui mô dự án Naêm 0 1 2 . . . . n NPV Qui mo â NCF(S 1 ) NCF(S 2 ) NCF(S to áiöu  ) NPV Max NCF(S m )
 7. Qui mô dự án Naêm 0 1 2 . . . . n NPV IRR Qui mo â Gia s o á Gia s o á NCF(S 2  ­ S 1 ) + > MARR NCF(S 3  – S 2 ) + > MARR + > MARR NCF(S i  – S I­1 ) + > MARR NCF(S to áiö u  – S I) 0 = MARR ­
 8. Thời điểm đầu tư Lúc nào là thời điểm thích hợp để bắt đầu dự án Lúc nào là thời điểm thích hợp để kết thúc dự án
 9. Thời điểm đầu tư Các trường hợp tính tóan Lợi ích ròng tăng liên tục theo thời gian lịch. Chi  phí đầu tư độc lập với thời gian lịch Lợi ích ròng tăng liên tục theo thời gian lịch. Chi  phí đầu tư thay đổi theo thời gian lịch Chi phí và lợi ích không thay đổi một cách có hệ  thống với thời gian lịch
 10. Thời điểm đầu tư B(t) tăng theo t, K = const B(t) Bt+1 t t+1 t Kt K=Const
 11. Thời điểm đầu tư B(t) tăng theo t, K = const Nếu đầu tư ở thời điểm t (cuối năm t)  ­­> Lợi ích thu được: Bt+1 Nếu hoãn đầu tư sang thời điểm t+1 (cuối năm  t+1)  ­­> Lợi ích thu được: r* K t = r* K  Đầu tư ở thời điểm t: Bt+1 > r* K t
 12. Thời điểm đầu tư B(t) tăng theo t, K(t) tăng theo t B(t) Bt+1 t t+1 t Kt Kt+1 K(t)
 13. Thời điểm đầu tư B(t) tăng theo t, K(t) tăng theo t Nếu đầu tư ở thời điểm t (cuối năm t)  ­­> Lợi ích thu được: Bt+1+ (Kt+1­ Kt ) Nếu hoãn đầu tư sang thời điểm t+1 (cuối năm  t+1)  ­­> Lợi ích thu được: r* Kt Đầu tư ở thời điểm t:  Bt+1+ (Kt+1­ Kt )  > r* Kt
 14. Thời điểm kết thúc dự án SV(t) SVt B(t) SVt+1 Bt+1 t t+1 t
 15. Thời điểm kết thúc dự án Nếu kết thúc ở thời điểm t (cuối năm t)  ­­> Lợi ích bị mất đi: Bt+1 ­­> Lợi ích thu được: (SVt ­ SVt+1) + r*SVt Kết thúc ở thời điểm t:   (SVt ­ SVt+1) + r*SVt > Bt+1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2