intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chi phí đầu tư

Xem 1-20 trên 3880 kết quả Chi phí đầu tư
 • Học phần "Tổ chức thi công" này giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng để lập được các biểu đồ tiến độ thi công, lên kế hoạch kiểm soát và quản lý chi phí, chất lượng, lên phương án tổ chức mặt bằng thi công, cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, nhà ở, nhà làm việc, hệ thống điện nước, lán trại phục vụ thi công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p hoangvanlong23 18-07-2024 1 1   Download

 • Nghị quyết số 36/2023/NQ-HDND về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024.

  doc3p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn "Giáo trình Kinh tế xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Lao động và tiền lương trong doanh nghiệp xây lắp; Chương 5 - Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng; Chương 6 - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và phương pháp xác định chi phí xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p tuongmothua 11-07-2024 1 1   Download

 • Học phần "Quản trị Logistics" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, tổng quan về quá trình hoạch định, thực hiện và kiểm soát một cách có hiệu quả chi phí lưu thông, dự trữ nguyên vật liệu, hàng hoá tồn kho trong quá trình sản xuất sản phẩm cùng dòng thông tin tương ứng từ điểm đầu tiên đến điểm tiêu dùng cuối cùng nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế như quản trị nhu cầu, quản trị dự trữ, quản trị kho hàng hóa, quản trị dịch vụ giao nhận hàng hóa, hệ thống thông tin logistics, và quản trị dịch vụ khách hàng.

  doc24p hoangvanlong23 16-07-2024 4 2   Download

 • Giáo trình "Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ngành: Quản lý xây dựng - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p gaupanda039 24-06-2024 8 1   Download

 • Luật số 01/2016/QH14 là Luật Đấu giá tài sản được ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

  pdf41p zizaybay1105 21-06-2024 4 0   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Dự toán dự án và quản lý chi phí dự án, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được những kiến thức như khái niệm, đặc điểm và tác dụng của dự toán dự án, tổng mức đầu tư; nắm được các kỹ thuật điều chỉnh thời gian dự án để đạt tới tổng chi phí dự án nhỏ nhất; hiểu được phương pháp phân tích dòng chi phí dự án và kiểm soát chi phí dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt49p khanhchi2560 21-06-2024 5 2   Download

 • Nghiên cứu "Sự khác biệt trong việc đánh giá của các nhà đầu tư về tính độc lập của kiểm toán viên khi cung cấp dịch vụ phi kiểm toán" được thực hiện nhằm chỉ ra sự khác biệt trong đánh giá của nhà đầu tư về những nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên (KTV) khi họ cung cấp dịch vụ phi kiểm toán cho các khách hàng kiểm toán của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Phân tích chi phí lợi ích (Phần 1)" Chương 1: Tổng quan về phân tích chi phí – lợi ích (CBA), cung cấp cho người học những kiến thức như Mục tiêu của CBA; Lịch sử sử dụng CBA; Những nội dung chủ yếu của CBA; Phương pháp luận CBA; Nguyên tắc CBA; Phân loại CBA; Ưu điểm và hạn chế của CBA; Các bước phân tích CBA;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt46p khanhchi2590 10-06-2024 2 0   Download

 • Ấn phẩm Niên giám thống kê năm 2022 phần 1 trình bày các thông tin tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022; đơn vị hành chính và diện tích đất, dân số và lao động; tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, ngân hàng và bảo hiểm; công nghiệp, đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf232p zizaybay1103 05-06-2024 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kế toán doanh nghiệp xây lắp" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp; báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf222p khanhchi2590 10-06-2024 2 1   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu từ thực trạng quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị điển hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ đó đề xuất phương pháp xác định tính hiệu quả/thiệt hại kinh tế khi thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị vượt/chậm tiến độ tại Bình Dương.

  pdf3p viamancio 04-06-2024 5 2   Download

 • Bài viết tập trung phân tích mối tương quan giữa các chi phí và tổng mức đầu tư của dự án Trung tâm Thương mại và Văn phòng Anpha Tower. Phương pháp mô phỏng Monte Carlo trên phần mềm Crystal Ball được áp dụng để đánh giá rủi ro, phân tích tương quan và độ nhạy.

  pdf5p viamancio 04-06-2024 9 3   Download

 • Trong nghiên cứu này, các tác giả đánh giá ảnh hưởng của chi phí tới tổng mức đầu tư trong dự án chung cư Đức Long Golden Land. Bằng cách sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu và mô hình hóa, tác giả xác định và đánh giá tác động của các yếu tố chi phí tới quyết định đầu tư.

  pdf4p viamancio 04-06-2024 5 3   Download

 • Giáo trình "Tài chính doanh nghiệp 2 (Ngành: Kế toán - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái niệm, công thức lãi đơn, lãi kép, giá trị hiện tại, giá trị tương lai của một khoản tiền, một dòng tiền; khái niệm, ý nghĩa, phân loại và các yếu tố tác động đến đầu tư; kế hoạch hóa tài chính trong doanh nghiệp, các vấn đề tài chính trong việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại và phá sản doanh nghiệp;...

  pdf72p gaupanda035 27-05-2024 13 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế vi mô (Ngành: Thương mại điện tử - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Kinh tế học và kinh tế học vi mô; những vấn đề cơ bản về sản xuất, chi phí, lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp; giải thích được sự vận động của cung và cầu trong nền kinh tế, cách thức lựa chọn sản lượng và các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p gaupanda035 27-05-2024 2 0   Download

 • Cuộc chiến lỗ đen cũng là một cuốn biên niên sử về một khám phá. Nguyên lý toàn ảnh là một trong những khái niệm trừu tượng và phi trực giác nhất trong toàn bộ vật lý học. Đó là sự tích tụ của hơn hai thập kỷ đấu trí về số phận của thông tin khi bị rơi vào một lỗ đen. Đó không phải là một cuộc chiến tranh giữa các đối thủ hung hãn, mà thực sự ở đây tất cả những người tham chiến chủ yếu đều là bạn bè. Song đó là một cuộc chiến ác liệt về những ý tưởng giữa những người tôn trọng nhau một cách rất sâu sắc nhưng cũng bất đồng với nhau không kém phần sâu sắc.

  pdf254p zizaybay1102 20-05-2024 5 3   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Tài chính doanh nghiệp 1" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: chi phí sử dụng vốn; đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf107p khanhchi2560 17-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế quốc tế" Chương 3.2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; Lý thuyết chi phí cận biên; Lý thuyết về chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm; Lý thuyết về quyền lực thị trường; Lý thuyết chiết trung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p chuakieudam 28-05-2024 7 2   Download

 • Bài viết trình bày nghiên cứu sự ảnh hưởng của sóng siêu âm và các điều kiện như nhiệt độ, thời gian siêu âm tới quá trình nảy mầm của hạt đậu đồng thời theo dõi sự biến đổi hàm lượng protein và chất béo trong quá trình nảy mầm của hạt đậu nhằm nhằm nâng cao hiệu quả nảy mầm của hạt đậu, từ đó định hướng sử dụng hạt mầm như một nguyên liệu cung cấp nguồn dinh dưỡng thực vật tốt cho sức khỏe con người với chi phí thấp.

  pdf5p vijaychest 16-05-2024 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1446 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2