Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bài tập, lí thuyết học phần cấu trúc máy tính

Chia sẻ: Lê Hoàng Dinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

44
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Bài tập, lí thuyết học phần cấu trúc máy tính" cung cấp đến các bạn học sinh với các nội dung tìm lượng thông tin; đổi số nguyên từ hệ thập phân sang hệ cơ sở B; đổi số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ cơ sở B; đổi số nguyên từ hệ cơ sở B về hệ thập phân; phép cộng và phép trừ; phép nhân và phép chia; cộng và trừ nhị phân mã bù 2; biểu diễn số với dấu chấm động; toán tổng hợp; rút gọn và vẽ mạch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài tập, lí thuyết học phần cấu trúc máy tính

 1. BÀI TẬP, LÍ THUYẾT HỌC PHẦN CẤU TRÚC MÁY TÍNH
 2. CHƯƠNG 2 GVBS : LÊ HOÀNG DINH
 3. DẠNG 1 : TÌM LƯỢNG THÔNG TIN • 1/ Để biểu diễn 8 trạng thái trong 1 trạng thái ta cần dung bao nhiêu lượng thông tin ? • 2/ Để biểu diễn 32 trạng thái trong 1 trạng thái ta cần bao nhiêu lượng thông tin ?
 4. DẠNG 1 : TÌM LƯỢNG THÔNG TIN • 3/ Để biểu diễn 64 trạng thái trong 1 trạng thái ta cần dung bao nhiêu lượng thông tin ? • 4/ Để biểu diễn 128 trạng thái trong 1 trạng thái ta cần bao nhiêu lượng thông tin ?
 5. DẠNG 1 : TÌM LƯỢNG THÔNG TIN • 5/ Để biểu diễn 512 trạng thái trong 1 trạng thái ta cần dung bao nhiêu lượng thông tin ? • 6/ Chúng ta có 32 bit để biểu diễn 1 thông tin , hỏi số lượng thông tin cần để có đủ 32 bit là bao nhiêu ?
 6. DẠNG 1 : TÌM LƯỢNG THÔNG TIN • 7/ Chúng ta có 256 bit để biểu diễn 1 thông tin , hỏi số lượng thông tin cần để có đủ 256 bit là bao nhiêu ? • 8/ Chúng ta có 1045 bit để biểu diễn 1 thông tin , hỏi số lượng thông tin cần để có đủ 1045 bit là bao nhiêu ?
 7. DẠNG 1 : TÌM LƯỢNG THÔNG TIN • 9/ Chúng ta có 250 bit để biểu diễn 1 thông tin , hỏi số lượng thông tin cần để có đủ 250 bit là bao nhiêu ? • 10/ Chúng ta có 8 trạng thái để biểu diễn cho một x lượng thông tin , chúng ta có 1048 trạng thái để biểu diễn cho một y lượng thông tin . Tìm xấp xỉ tỉ lệ giữa x:y = ?
 8. DẠNG 2 : ĐỔI SỐ NGUYÊN TỪ HỆ THẬP PHÂN SANG HỆ CƠ SỞ B • 1/ Đổi các số nguyên từ hệ thập phân sang hệ nhị phân sau: 12 , 24 , 64 , 128 • 2/ Đổi các số nguyên từ số thập phân sang nhị phân : 256 , 512 , 1024 , 2048
 9. DẠNG 2 : ĐỔI SỐ NGUYÊN TỪ HỆ THẬP PHÂN SANG HỆ CƠ SỞ B • 3/ Đổi các số nguyên từ hệ thập phân sang hệ bát phân sau: 12 , 24 , 64 , 128 • 4/ Đổi các số nguyên từ số thập phân sang bát phân: 256 , 512 , 1024 , 2048
 10. DẠNG 2 : ĐỔI SỐ NGUYÊN TỪ HỆ THẬP PHÂN SANG HỆ CƠ SỞ B • 5/ Đổi các số nguyên từ hệ thập phân sang hệ thập lục sau: 12 , 24 , 64 , 128 • 6/ Đổi các số nguyên từ số thập phân sang thập lục: 256 , 512 , 1024 , 2048
 11. DẠNG 2 : ĐỔI SỐ NGUYÊN TỪ HỆ THẬP PHÂN SANG HỆ CƠ SỞ B • 7/ Đổi các số nguyên từ hệ thập phân sang hệ thập lục sau: 0.78549 • 8/ Đổi các số nguyên từ số thập phân sang thập lục: 0.1246589
 12. DẠNG 2 : ĐỔI SỐ NGUYÊN TỪ HỆ THẬP PHÂN SANG HỆ CƠ SỞ B • 9/ Đổi các số nguyên từ hệ thập phân sang hệ thập lục sau: 0.687529 • 10/ Đổi các số nguyên từ số thập phân sang thập lục: 0.123456789
 13. DẠNG 2 : ĐỔI SỐ NGUYÊN TỪ HỆ THẬP PHÂN SANG HỆ CƠ SỞ B • 11/ Đổi các số nguyên từ hệ thập phân sang hệ thập lục sau: 0.78549742355 • 12/ Đổi các số nguyên từ số thập phân sang thập lục: 0.524362226652735
 14. DẠNG 3 : ĐỔI SỐ NGUYÊN TỪ HỆ NHỊ PHÂN SANG HỆ CƠ SỞ B • 1/ Đổi các số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ thập lục, hệ thập phân , hệ bát phân sau: 1101111001100011 • 2/ Đổi các số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ thập lục, hệ thập phân , hệ bát phân sau: 1100001111000011
 15. DẠNG 3 : ĐỔI SỐ NGUYÊN TỪ HỆ NHỊ PHÂN SANG HỆ CƠ SỞ B • 3/ Đổi các số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ thập lục, hệ thập phân , hệ bát phân sau: 110101100110001111000110 • 4/ Đổi các số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ thập lục, hệ thập phân , hệ bát phân sau: 110000111100001110000001
 16. DẠNG 3 : ĐỔI SỐ NGUYÊN TỪ HỆ NHỊ PHÂN SANG HỆ CƠ SỞ B • 5/ Đổi các số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ thập lục, hệ thập phân , hệ bát phân sau: 1101111001100011000000001101010001000001111 • 6/ Đổi các số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ thập lục, hệ thập phân , hệ bát phân sau: 1100001111000011100010100011001100110011001
 17. DẠNG 4 : ĐỔI SỐ NGUYÊN TỪ HỆ CƠ SỞ B VỀ HỆ THẬP PHÂN • 1/ Đổi các số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ thập phân : 101110.0110 • 2/ Đổi các số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ thập phân : 1100110.11001
 18. DẠNG 4 : ĐỔI SỐ NGUYÊN TỪ HỆ CƠ SỞ B VỀ HỆ THẬP PHÂN • 3/ Đổi các số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ thập phân : 100110 • 4/ Đổi các số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ thập phân : 110011011001
 19. DẠNG 4 : ĐỔI SỐ NGUYÊN TỪ HỆ CƠ SỞ B VỀ HỆ THẬP PHÂN • 5/ Đổi các số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ thập phân : 101.1100110 • 6/ Đổi các số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ thập phân : 1100110110.01
 20. DẠNG 5 : PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ • 1/ Tính : 1001 + 1011 = ? , 1100 + 0011 = ? , 1011 + 0100 = ? , 1000 + 0001 = ? • 2/ Tính : 1001 - 1011 = ? , 1100 - 1110 = ? , 0001 - 1000 = ? , 0100 - 0111 =?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2