intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Tổng quan về dự án và quản lý dự án

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

51
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này giới thiệu tổng quan về dự án và quản lý dự án. Nội dung trình bày gồm có: Khái niệm, các đặc trưng cơ bản của dự án, quan hệ giữa các dự án và các hệ thống sản xuất khác, so sánh dự án với sản xuất liên tục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Tổng quan về dự án và quản lý dự án

Khái niệm<br /> • Điều mà người ta dự định làm<br /> <br /> Tổng quan về DA và QLDA<br /> <br /> • Một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra<br /> một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất<br /> – Tính tạm thời<br /> – Tính duy nhất<br /> <br /> Lê Mạnh Đức<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Quan hệ giữa các dự án và các hệ<br /> thống sản xuất khác<br /> <br /> Các đặc trưng cơ bản của dự án<br /> • Mục đích và mục tiêu rõ ràng<br /> • Có chu kỳ riêng và thời gian tồn tại hữu hạn<br /> • Liên quan đến nhiều bên và có sự tương tác phức tạp giữa các<br /> bộ phận quản lý chức năng với quản lý dự án<br /> • Sản phẩm đơn chiếc<br /> • Bị hạn chế bởi nguồn lực<br /> • Có tính bất định và rủi ro<br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> So sánh dự án với sản xuất liên tục<br /> (tiếp theo)<br /> <br /> So sánh dự án với sản xuất liên tục<br /> Quá trình sản xuất liên tục<br /> • Nhiệm vụ có tính lặp lại và<br /> liên tục<br /> • Tỷ lệ sử dụng nguồn lực<br /> thấp<br /> • Sản xuất hàng loạt hoặc<br /> theo lô<br /> • Thời gian tồn tại lâu dài<br /> • Các số liệu thống kê có sẵn<br /> và hữu ích đối với ra quyết<br /> định<br /> <br /> Dự án<br /> <br /> Quá trình sản xuất liên tục<br /> <br /> Dự án<br /> <br /> • Nhiệm vụ mới mẻ<br /> <br /> • Không quá tốn kém khi phải<br /> chuộc lại lỗi lầm<br /> • Tổ chức tương đối ổn định<br /> • Trách nhiệm rõ ràng và<br /> được điều chỉnh theo thời<br /> gian<br /> • Môi trường làm việc tương<br /> đối ổn định<br /> <br /> • Trả giá đăt cho các quyết<br /> định sai lầm<br /> • Nhân sự mới cho mỗi dự án<br /> • Phân chia trách nhiệm thay<br /> đổi tùy theo tính chất của<br /> từng dự án<br /> • Môi trường làm việc luôn<br /> thay đổi<br /> <br /> • Tỷ lệ sử dụng nguồn lực cao<br /> • Sản xuất đơn chiếc<br /> • Thời gian hữu hạn<br /> • Các số liệu thống kê được<br /> sử dụng hạn chế, kinh<br /> nghiệm đã qua ít có giá trị<br /> 5<br /> <br /> Quản lý dự án<br /> <br /> 6<br /> <br /> Nội dung cơ bản của quản lý dự án<br /> Lập kế hoạch<br /> - Thiết lập mục tiêu<br /> - Điều tra nguồn lực<br /> - Xây dựng kế hoạch<br /> <br /> Giám sát<br /> - Đo lường kết quả<br /> - So sánh với mục tiêu, báo cáo<br /> - Giải quyết các vấn đề<br /> <br /> Các<br /> nguồn lực<br /> <br /> Điều phối thực hiện<br /> - Điều phối tiến độ thời gian<br /> - Phân phối các nguồn lực<br /> - Phối hợp các nỗ lực<br /> <br /> Chất lượng<br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các lĩnh vực quản lý dự án<br /> <br /> Quản lý theo vòng đời dự án<br /> <br /> 1. Lập kế hoạch tổng quan 5. Quản lý chất lượng<br /> 2. Quản lý phạm vi<br /> <br /> 6. Quản lý nhân lực<br /> <br /> 3. Quản lý thời gian<br /> <br /> 7. Quản lý thông tin<br /> <br /> 4. Quản lý chi phí<br /> <br /> 8. Quản lý rủi ro<br /> 9. Quản lý cung ứng<br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Các chủ thể cơ bản trong một dự án<br /> xây dựng<br /> <br /> Dự án đầu tư xây dựng công trình<br /> • Là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn<br /> để xây dựng mới, mở rộng và hoặc cải tạo những<br /> công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy<br /> trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm,<br /> dịch vụ trong một thời hạn nhất định<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> 11<br /> <br /> Chủ đầu tư<br /> Tư vấn kế hoạch tài chính<br /> Công ty kiến trúc và thiết kế<br /> Công ty thiết kế thi công<br /> Nhà quản lý xây dưng chuyên nghiệp<br /> Nhà quản lý vận hành và bảo trì<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> Quản lý dự án dưới góc độ của chủ<br /> đầu tư<br /> <br /> Quản lý dự án dưới góc độ các nhà tư<br /> vấn<br /> <br /> Giai đoạn chuẩn bị đầu tư<br /> . Xin chủ trương đẩu tư<br /> . Hợp đồng với tư vấn lập dự án<br /> . Thẩm định dự án<br /> .Hoàn thành thủ tục ra quyết định đầu tư<br /> <br /> Chủ đầu tư<br /> <br /> Giai đoạn thực hiện đầu tư<br /> . Tuyển chọn tư vấn thiết kế<br /> . Tổ chức đấu thầu và chọn thầu<br /> . Ký hợp đồng xây dựng và bàn giao mặt bằng<br /> . Giám sát thưucj hiện sự án<br /> <br /> Nhà thầu<br /> <br /> Giai đoạn nghiệm thu bàn giao<br /> . Tổ chức nghiệm thu bàn giao<br /> . Phối hợp kiểm toán công trình<br /> . Quản lý bảo hành công trình<br /> 13<br /> <br /> Tư vấn quản<br /> lý dự án<br /> <br /> Tư vấn thiết kế<br /> <br /> 14<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2