Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 8

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
106
lượt xem
39
download

Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 Cảm biến đo áp suất thuộc bài giảng Cảm biến công nghiệp, có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu được chia làm 5 phần: Phần 1 Tổng quan, phần 2 Áp kế dạng màn chắn, phần 3 Áp kế lò xo ống, phần 4 Áp kế hộp xếp, phần 5 Áp kế chất lỏng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 8

 1. VIII. Cảm biến đo áp suất 1. Tổng quan Định nghĩa Áp suất được định nghĩa là lực tác dụng trên một đơn vị diện tích P = F/A Áp suất tuyệt đối: là áp suất chênh lệch giữa điểm đo và chân không tuyệt đối (áp suất bằng 0). Áp suất dư/tương đối: là áp suất chênh lệch giữa điểm đo và môi trường xung quanh (khí quyển). Áp suất vi sai: là áp suất chênh lệch giữa hai điểm đo, một điểm được chọn làm điểm tham chiếu.
 2. 1. Tổng quan Định nghĩa
 3. 1. Tổng quan Đơn vị đo Trong hệ SI: Pascal (Pa), 1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar. Châu Âu: bar, Bắc Mỹ: psi, Châu Á: kg/cm2, MPa. Đơn vị pascal bar kg/cm2 atmotsphe mmH2O mmHg mbar áp suất (Pa) (b) (atm) 1Pascal 1 10-5 1,02.10-5 0,987.10-5 1,02.10-1 0,75.10-2 10-2 1 bar 105 1 1,02 0,987 1,02.104 750 103 1 kg/cm2 9,8.104 0,980 1 0,986 104 735 9,80.102 1 atm 1,013.105 1,013 1,033 1 1,033.104 760 1,013.10 3 1mmH2O 9,8 9,8.10-5 10-3 0,968.10-4 1 0,0735 0,098 1mmHg 133,3 13,33.10-4 1,36.10-3 1,315.10-3 136 1 1,33 1mbar 100 10-3 1,02.10-3 0,987.10-3 1,02 0,750 1
 4. 1. Tổng quan Phân loại Điện dung Màn chắn Biến dạng Lò xo ống Áp điện Đọc trực tiếp Hộp xếp Áp kế chất lỏng Áp kế chữ U Áp kế nén Mc Leod Áp kế nhớt Dựa vào sự thay đổi tỷ trọng của Đo gián tiếp Ion hóa chất khí và tạo ra tín hiệu điện Độ dẫn nhiệt
 5. 2. Áp kế dạng màn chắn Loại đo điện dung Gồm 2 bản cực, 1 bản cực cố định, 1 bản cực là màn chắn chịu tác động của áp suất Đo áp suất dựa vào điện dung của tụ điện
 6. 2. Áp kế dạng màn chắn Loại điện dung
 7. 2. Áp kế dạng màn chắn Loại đo biến dạng
 8. 2. Áp kế dạng màn chắn Loại áp điện
 9. 3. Áp kế lò xo ống Cấu tạo và nguyên lý
 10. 3. Áp kế lò xo ống Các dạng a) Dạng ống chữ C; b, c) dạng ống xoắn
 11. 3. Áp kế lò xo ống
 12. 3. Áp kế lò xo ống
 13. 4. Áp kế hộp xếp Cấu tạo và nguyên lý Made of Bronze, S.S., BeCu, Monel etc.. The movement is proportional to number of convolutions Sensitivity is proportional to size In general a bellows can detect a slightly lower pressure than a diaphragm The range is from 0-5 mmHg to 0-2000 psi Accuracy in the range of 1% span
 14. 4. Áp kế hộp xếp
 15. 5. Áp kế chất lỏng
 16. 5. Áp kế chất lỏng Dạng chữ U
 17. 5. Áp kế chất lỏng With both legs of a U-tube manometer open to the atmosphere or subjected to the same pressure, the liquid maintains the same level in each leg, stablishing a zero reference.
 18. Manometer With a greater pressure applied to the left side of a U-tube manometer, the liquid lowers in the left leg and rises in the right leg. The liquid moves until the unit weight of the liquid, as indicated by h, exactly balances the pressure.
 19. Manometer When the liquid in the tube is mercury, for example, the indicated pressure h is usually expressed in inches (or millimeters) of mercury. To convert to pounds per square inch (or kilograms per square centimeter), P2 = ρhg Where P2 = pressure, (kg/cm2) ρ = density, (kg/cm3) h = height, (cm)
 20. Manometer Gauge pressure is a measurement relative to atmospheric pressure and it varies with the barometric reading. A gauge pressure measurement is positive when the unknown pressure exceeds atmospheric pressure (A), and is negative when the unknown pressure is less than atmospheric pressure (B).
Đồng bộ tài khoản