intTypePromotion=1

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản - Cấu trúc dữ liệu tuyến tính

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
71
lượt xem
5
download

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản - Cấu trúc dữ liệu tuyến tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản - Cấu trúc dữ liệu tuyến tính của Đỗ Thanh Nghị bao gồm những nội dung về danh sách, sắp xếp, hàng đợi. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản - Cấu trúc dữ liệu tuyến tính

CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƯỢNG CƠ BẢN<br /> CẤU TRÚC DỮ LIỆU TUYẾN TÍNH<br /> <br /> Đỗ Thanh Nghị<br /> dtnghi@cit.ctu.edu.vn<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> • DANH SÁCH<br /> • NGĂN XẾP<br /> • HÀNG ĐỢI<br /> <br /> 2<br /> <br /> DANH SÁCH<br /> • KHÁI NIỆM VỀ DANH SÁCH<br /> • CÁC PHÉP TOÁN<br /> • CÀI ĐẶT<br /> <br /> – DÙNG MẢNG (DS ĐẶC)<br /> – DÙNG CON TRỎ (DS LIÊN KẾT)<br /> <br /> 3<br /> <br /> KHÁI NIỆM VỀ DANH SÁCH<br /> • Là tập hợp hữu hạn các phần tử có cùng kiểu<br /> • Kiểu chung được gọi là kiểu phần tử (element<br /> type)<br /> • Ta thường biểu diễn dạng: a1, a2, a3, ..., an<br /> • Nếu<br /> • n=0: danh sách rỗng<br /> • n>0: phần tử đầu tiên là a1, phần tử cuối cùng là an<br /> <br /> • Độ dài của danh sách: số phần tử của danh<br /> sách<br /> • Các phần tử trong danh sách có thứ tự tuyến<br /> tính theo vị trí xuất hiện. Ta nói ai đứng trước<br /> ai+1 (i=1..n-1)<br /> 4<br /> <br /> CÁC PHÉP TOÁN (1)<br /> Tªn phÐp to¸n<br /> ENDLIST(L)<br /> <br /> C«ng dông<br /> Trả về vị trí sau phần tử cuối trong ds L<br /> <br /> MAKENULL_LIST(L)<br /> <br /> Khởi tạo một danh sách L rỗng<br /> <br /> EMPTY_LIST(L)<br /> <br /> Kiểm tra xem danh sách L có rỗng hay<br /> không<br /> Kiểm tra xem danh sách L có đầy hay<br /> không<br /> Xen phần tử có nội dung X vào danh<br /> sách L tại vị trí P<br /> Xóa phần tử tại vị trí P trong danh sách<br /> L<br /> Trả về kết quả là vị trí của phần tử có<br /> nội dung X trong danh sách L<br /> Nếu không tìm thấy: trả về ENDLIST(L)<br /> <br /> FULL_LIST(L)<br /> INSERT_LIST(X,P,L)<br /> DELETE_LIST(P,L)<br /> LOCATE_LIST(X,L)<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2