intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểu dữ liệu trừu tượng

Xem 1-20 trên 87 kết quả Kiểu dữ liệu trừu tượng
 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản - Cấu trúc dữ liệu tuyến tính của Đỗ Thanh Nghị bao gồm những nội dung về danh sách, sắp xếp, hàng đợi. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf92p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 60 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lớp – Kiểu dữ liệu trừu tượng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt80p hpnguyen9 27-04-2018 28 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kiểu dữ liệu trừu tượng – (adt)', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p it_p0k3t 05-05-2011 170 10   Download

 • Nội dung chương 6: Cấu trúc dữ liệu trừu tượng thuộc bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ trình bày cấu trúc - struct, cách truy nhập các thành viên của struct, cài đặt kiểu dữ liệu người dùng Time bằng struct, cài đặt một kiểu dữ liệu trừu tượng Time bằng một lớp - class, phạm vi lớp và truy nhập các thành viên của lớp, tách giao diện ra khỏi cài đặt, quản lý quyền truy nhập thành viên, các hàm truy nhập và các hàm tiện ích, khởi tạo các đối tượng: Constructor, sử dụng các đối số mặc định cho Constructor. Mời các bạn tham khảo.

  pdf82p lehanhtuyet 15-07-2014 128 34   Download

 • Cuốn sách này trình bày các vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của Cấu trúc dữ liệu (CTDL) và thuật toán đã được đề xuất trong IEEE/ACM computing curricula, theo quan điểm hiện đại. Khi thiết kế thuật toán để giải quyết một vấn đề, chúng ta cần phải sử dụng các đối tượng dữ liệu và các phép toán trên các đối tượng dữ liệu ở mức độ trừu tượng. Một trong các nội dung chính của sách này là nghiên cứu các kiểu dữ liệu trừu tượng (KDLTT) và các CTDL để cài đặt các KDLTT....

  doc38p daodangson01041991 20-09-2010 207 66   Download

 • "Giáo trình Cấu trúc dữ liệu" giúp cho các bạn nắm được những khái niệm về kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tượng, hiểu và cài đặt được các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản, vận dụng được các kiểu dữ liệu trừu tượng để giải quyết bài toán đơn giản trong thực tế.

  pdf151p realnewlife 21-04-2011 166 51   Download

 • Cuốn sách này trình bày các vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của Cấu trúc dữ liệu (CTDL) và thuật toán đã được đề xuất trong IEEE/ACM computing curricula, theo quan điểm hiện đại.Khi thiết kế thuật toán để giải quyết một vấn đề, chúng ta cần phải sử dụng các đối tượng dữ liệu và các phép toán trên các đối tượng dữ liệu ở mức độ trừu tượng. Một trong các nội dung chính của sách này là nghiên cứu các kiểu dữ liệu trừu tượng (KDLTT) và các CTDL để cài đặt các KDLTT. KDLTT quan trọng nhất là tập động (một tập đối tượng dữ liệu với các phép toán tìm kiếm, xen, loại, ...

  pdf476p tailieuvip14 26-07-2012 94 37   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 2 trình bày các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản như kiểu dữ liệu trừu tượng danh sách, các phép toán trên danh sách, cài đặt danh sách bằng mảng,... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf0p talata_1 30-10-2014 55 6   Download

 • Chương 4 - Tập hợp của bài giảng Cấu trúc dữ liệu trình bày khái niệm tập hợp, kiểu dữ liệu trừu tượng tập hợp, cài đặt tập hợp, cài đặt bằng danh sách liên kết và các nội dung liên quan khác.

  pdf0p talata_1 30-10-2014 63 5   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu do PGS. TS Trần Cao Đệ biên soạn với mục đích giúp sinh viên nắm được khái niệm kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tượng; nắm vững và cài đặt được các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản như danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây, tập hợp, bảng băm, đồ thị bằng một ngôn ngữ lập trình căn bản; vận dụng được các kiểu dữ liệu trừu tượng để giải quyết bài toán đơn giản trong thực tế.

  ppt10p codon_02 29-11-2015 82 5   Download

 • Giới thiệu Cấu trúc - struct Truy nhập các thành viên của struct Cài đặt kiểu dữ liệu người dùng Time bằng struct Cài đặt một kiểu dữ liệu trừu tượng Time bằng một lớp - class Phạm vi lớp và truy nhập các thành viên của lớp Tách giao diện ra khỏi cài đặt Quản lý quyền truy nhập thành viên .

  pdf82p sakuraphuong 31-05-2013 52 4   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 10: Phân tích thiết kế giải thuật trình bày cách tiếp cận từ bài toán đến chương trình, kiểu dữ liệu trừu tượng (abstract data types), kiểu dữ liệu - kiểu dữ liệu trừu tượng - cấu trúc dữ liệu.

  ppt31p xaydungk23 11-06-2014 59 4   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 5 - Đồ thị trình bày các kiểu dữ liệu trừu tượng đồ thị, biểu diễn đồ thị, các phép duyệt đồ thị,... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf0p talata_1 30-10-2014 35 4   Download

 • Chương 1 - Tổng quan cấu trúc dữ liệu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Cấu trúc dữ liệu (Data Structures), kiểu dữ liệu trừu tượng (Abstract Data Type - ADT), giải thuật (Algorithms), tính toán độ phức tạp của giải thuật (Computational complexity of algrorithms), phân tích giải thuật (Algorithm Analysis).

  ppt59p tangtuy14 02-06-2016 48 3   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 3 Các cấu trúc dữ liệu cơ bản trình bày các nội dung chính như; Kiểu dữ liệu trừu tượng, các cách cài đặt danh sách tuyến tính, các cách cài đặt hàng đợi, kiểu dữ liệu được đặc trưng,...

  pdf78p nghqcp 10-11-2017 41 3   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 3 - Trừu tượng hóa dữ liệu cung cấp cho các bạn những kiến thức về biểu diễn dữ liệu trong các ngôn ngữ lập trình, sự trừu tượng hóa dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tượng.

  pdf19p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 38 2   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 4: Kiểu dữ liệu trừu tượng danh sách" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu trừu tượng danh sách - đặc tả, cài đặt bằng mảng tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p tieu_vu07 21-05-2018 24 2   Download

 • Chương 2 cung cấp kiến thức về cấu trúc cây (trees). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các thuật ngữ cơ bản trên cây, kiểu dữ liệu trừu tượng cây, cài đặt cây, cây nhị phân, cây tìm kiếm nhị phân. Mời các bạn tham khảo.

  ppt36p tangtuy14 02-06-2016 42 1   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: ADT và Véc-tơ" trình bày các nội dung: Kiểu dữ liệu trừu tượng, ADT danh sách, duyệt các phần tử trong ADT, lấy về iterator, các phương thức của iterator, các thao tác của ADT dùng iterator,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p thangnamvoiva20 17-09-2016 24 1   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản - Tập hợp trình bày khái niệm tập hợp, phép toán trên tập hợp, cài đặt tập hợp, từ điển, bảng băm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf32p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 47 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểu dữ liệu trừu tượng
p_strCode=kieudulieutruutuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2