intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Chiến lược kinh doanh: Chương 6 - TS. Bùi Đức Tuân

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
66
lượt xem
11
download

Bài giảng Chiến lược kinh doanh: Chương 6 - TS. Bùi Đức Tuân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Tổ chức thực hiện chiến lược thuộc bài giảng Chiến lược kinh doanh, nội dung trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu về triển khai chiến lược, xây dựng cơ cấu tổ chức và theo dõi chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chiến lược kinh doanh: Chương 6 - TS. Bùi Đức Tuân

 1. Chương VI : Tổ chức thực hiện chiến lược  Triển khai chiến lược  Phân bổ nguồn lực  Triển khai thực tế  Hai vấn đề lớn : Cơ cấu tổ chức và theo dõi chiến lược  Xây dựng cơ cấu tổ chức  KháI niệm cơ cấu tổ chức  Các dạng cơ cấu tổ chức  Mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức và chiến lược  Theo dõi chiến lược  Sự cần thiết  Qui trình theo dõi  Hệ thống theo dõi chiến lược CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương144 VI
 2. I. Nội dung triển khai chiến lược  Phân bổ nguồn lực  Triển khai thực tế  Hai vấn đề lớn : Cơ cấu tổ chức và theo dõi chiến lược CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương145 VI
 3. II. Thiết kế cơ cấu tổ chức  Khái niệm  Xây dựng cơ cấu tổ chức  Các kiểu cơ cấu tổ chức  Cơ cấu tổ chức và chiến lược CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương146 VI
 4. Khái quát về cơ cấu tổ chức  Khái niệm: cơ cấu tổ chức là cách thức phân chia và phối hợp các hoạt động của doanh nghiệp  Đặc trưng của cơ cấu tổ chức  Tính chuyên môn hoá: là phương thức và mức độ phân chia công việc trong doanh nghiệp  Tính phối hợp: cách thức hợp tác giữa các bộ phận khác nhau, mối liên hệ giữa các bộ phận này là gì  Tính chính thức : CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương147 VI
 5. Khái quát về cơ cấu tổ chức  Các cơ chế phối hợp  Tự điều chỉnh (mutual adjustment)  Chỉ đạo trực tiếp (direct supervision)  Chuẩn hoá qui trình (process standardization)  Chuẩn hoá đầu ra (result standardization)  Chuẩn hoá năng lực (competences standardization) CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương148 VI
 6. Xây dựng cơ cấu tổ chức  Phân chia công việc (division of work)  Nhóm các công việc một cách lô gíc và hiệu quả (departmentalization)  Xác định các quan hệ quyền lực (hierachy)  Xây dựng cơ chế phối hợp (coordination) CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương149 VI
 7. Một số kiểu cơ cấu tổ chức  Cơ cấu theo chức năng (functional structure): các nhân viên được nhóm lại trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm và phương tiện làm việc  Cơ cấu theo bộ phận (divisionalized structure)  Cơ cấu kiểu ma trận (Matrix structure) CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương150 VI
 8. Cơ cấu theo chức năng BAN GIÁM ĐỐC Tài chính Sản xuất Marketing Hành chính CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương151 VI
 9. Cơ cấu theo chức năng BAN GIÁM ĐỐC Tài chính Sản xuất Marketing Hành chính nhà máy A nhà máy B vùng 1 vùng 2 CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương152 VI
 10. Cơ cấu theo chức năng Điểm mạnh Tạo sự hợp tác và cộng hưởng trong công việc Chuyên môn hoá cao, nâng cao hiệu quả hoạt động Điểm yếu tập trung quá nhiều quyền lực vào Ban lãnh đạo không linh hoạt  trách nhiệm của cá nhân đối với kết quả chung của công việc không rõ ràng Khó đánh giá được sự đóng góp của từng bộ phận đến kết quả chung CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương153 VI
 11. Cơ cấu theo bộ phận TGĐ Phó TGĐ R&D Phó TGĐ Marketing Phó TGĐ Sản xuất Phó TGĐ Tài chính Dược phẩm Thiết bị y tế Mỹ phẩm CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương154 VI
 12. Cơ cấu theo bộ phận Chủ tịch Phó CT R&D Phó CT Marketing Phó CT Sản xuất Phó CT Tài chính EU KV Bắc Mỹ ASEAN CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V 155 Chương VI
 13. Cơ cấu theo bộ phận Điểm mạnh cho phép đánh giá vị thế của doanh nghiệp tại mỗi thị trường (trên cơ sở các SBU) : xây dựng theo đơn vị lợi nhuận (profit center) đánh giá độc lập về mặt tài chính và trách nhiệm cán bộ phụ trách đa năng cho phép : xây dựng chiến lược cho mỗi SBU Điểm yếu Không tận dụng lợi thế qui mô mục tiêu tối ưu hoá ở cấp độ các bộ phận Khó chuyên giao năng lực công nghệ các chuyên gia bị phân tán CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương156 VI
 14. Cơ cấu ma trận TGĐ Sản xuất Tài chính Marketing Dự án A Dự án B Dự án C Matrix form CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương157 VI
 15. Cơ cấu ma trận - Ưu điểm: linh hoạt - Nhược điểm: khó khăn trong quản lý (một nhân viên có nhiều thủ trưởng trực tiếp) CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương158 VI
 16. Cơ cấu tổ chức và chiến lược  Tổ chức doanh nghiệp quyết định cách thức doanh nghiệp phối hợp các bộ phận không đồng nhất và có lợi ích khác nhau hướng tới mục tiêu chung  Cách thức phối hợp quyết định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và khả năng thực hiện mục tiêu chiến lựợc  Thay đổi chiến lược dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức  Cơ cấu tổ chức sẽ tác động đến sự lựa chọn chiến lược  Không có cơ cấu tổ chức tốt nhất cho môt chiến lược cụ thể hay một loại công ty cụ thể. CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương159 VI
 17. Kiểm soát chiến lược  Kiểm soát chiến lược là quá trình kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh các mục tiêu chiến lược  Kiểm soát để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu chiến lược đã định  Cho phép các nhà lãnh đạo  có cái nhìn tức thời về tình hình hiện tại và khả năng thực hiện mục tiêu  Xác định sự sai lệch, chiều hướng và mức độ sai lệch  Xác định nguyên nhân sai lệch  Dự kiến các biện pháp để điều chỉnh hoạt động. CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương160 VI
 18. Sự cần thiết của kiểm soát chiến lược - Dựa vào mục tiêu DN Mục tiêu huy động phương tiện - Kết hợp phương tiện tạo ra kết quả - Kiểm soát kết quả ⇒ kiểm soát quá trình thực hiện chiến lược Phương tiện Kết quả CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương161 VI
 19. Qui trình kiểm soát chiến lược Thiết lập tiêu chuẩn và chỉ tiêu Xây dựng thước đo và hệ thống giám sát So sánh thực tế với mục tiêu Đánh giá kết quả và điều chỉnh nếu cần CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương162 VI
 20. Qui trình kiểm soát chiến lược Thiết lập các tiêu chuẩn chỉ tiêu •Xây dựng các tiêu chuẩn và chỉ tiêu dựa trên chiến lược lựa chọn •Hai loại tiêu chuẩn chính: T/chuẩn định tính: không đo lường được bằng số đo vật lý hoặc tiền tệ T/chuẩn định lượng: có thể đo lường, đối chiếu được CLKD Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương163 VI

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản